કલ્ટીવેટર સહાય યોજના 2023 : ખેડૂતોને કલ્ટીવેટર ખરીદવા માટે મળશે રૂપિયા 50,000 ની સહાય

Advertisements

કલ્ટીવેટર સહાય યોજના 2023 : Department of Agriculture and Farmers Welfare વિભાગ દ્વારા ખેડૂતોને સીધો લાભ આપવા માટે અનેક યોજનાઑ બહાર પાડવામાં આવી છે. અગાઉના આર્ટીકલમાં આપણે ગ્રાઉન્ડનટ ડીગર સહાય યોજના, મુખ્યમંત્રી પાક સંગ્રહ ગોડાઉન યોજના, માલ વાહક વાહન પર સબસીડી 2023, રોટાવેટર સહાય યોજના ની વિગતવાર માહિતી મેળવી. સરકાર દ્વારા ખેતી કામમાં ઉપયોગી સાધન માટે પણ સહાય પૂરી પાડવામાં આવે છે. આજના આ આર્ટીકલમાં આપણે Cultivator Sahay Yojana વિષે વિગતવાર માહિતી મેળવીશું.

આ પણ વાંચો : ACB ગુજરાતમાં આવી વિવિધ જગ્યાઓ માટે નવી ભરતીની જાહેરાત

કલ્ટીવેટર સહાય યોજના 2023

આઈ ખેડૂત પોર્ટલ માં અનેક વિભાગની યોજના ચલાવવામાં આવે છે. તાજેતરમાં ખેતીવાડીની 39 જેટલી યઓજનાઓ બહાર પાડવામાં આવી છે. જેમાં કલ્ટીવેટર સહાય યોજના શું છે? કલ્ટીવેટર સહાય યોજના મા શું-શું લાભ મળે, કેટલો લાભ મળશે તથા આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે ક્યાં-ક્યાં ડોક્યુમેન્ટ જોઈએ તેની માહિતી મેળવીશું.

કલ્ટીવેટર સહાય યોજના 2023 – હાઈલાઈટ્સ

યોજનાનું નામકલ્ટીવેટર સહાય યોજના
આર્ટિકલની ભાષાગુજરાતી અને અંગ્રેજી
યોજનાનો ઉદ્દેશઆ યોજનાનો હેતુ એ ખેડૂતને કલ્ટીવેટરની ખરીદી કરવા માટે સહાય પૂરી પાડવાનો છે. 
વિભાગનું નામખેતીવાડી વિભાગ
ક્યા લાભાર્થીઓને સહાય મળે?ગુજરાત રાજ્યના પાત્રતા ધરાવતા ખેડૂત મિત્રો
શું સહાય મળે?ખેડૂતને કલ્ટીવેટર માટે કુલ ખર્ચ ના 50 % અથવા રૂ. 50,000/- હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે મળવા પાત્ર છે.  
ઓફિશિયલ વેબસાઈટhttps://ikhedut.gujarat.gov.in/  
અરજીની પદ્ધતિઓનલાઇન

કલ્ટીવેટર સહાય યોજનાનો ઉદેશ્ય

ખેતરમાંથી વધુ ઉત્પાદન મેળવવા માટે સારી ખેડ કરવી ખુબજ જરૂરી છે. કલ્ટીવેટર એક આવું સાધન છે જેનાથી સારી ખેડ થાય છે. આ યોજનાનો હેતુ એ ખેડૂતને કલ્ટીવેટરની ખરીદી કરવા માટે સહાય પૂરી પાડવાનો છે.

આ પણ વાંચો : GIDB ગાંધીનગર દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે ઉમેદવારની પાત્રતા

કલ્ટીવેટર સહાય યોજનાની કેટલીક પાત્રતા નક્કી થયેલી છે. જે નીચે મુજબ છે.

 • આ યોજનામાં સામાન્ય વર્ગના ખેડૂતો, સામાન્ય વર્ગના નાના/સિમાંત; મહિલા ખેડૂતો, અનુસુચિત જાતિ અને અનુસુચિત જનજાતિના ખેડૂતોને મળવાપાત્ર છે.
 • આ યોજનાનો પુનઃ લાભ મેળવવાની ઓછમાં ઓછી સમય મર્યાદા 5 વર્ષ છે.
 • ખેડૂતે ખાતા દ્વારા વખતોવખત જાહેર કરેલ પ્રાઇઝ ડીસ્કવરીના હેતું માટે તૈયાર કરેલ પેનલમાં સમાવિષ્ટ ઉત્પાદક ના અધિકૃત વિકેતા પાસેથી લાભાર્થી ખેડૂતે ખરીદી કરવાની રહે છે.

કલ્ટીવેટર સહાય યોજના અંતર્ગત મળવાપાત્ર લાભ

 • ટ્રેકટર/પાવર ટીલર (૨૦ બી.એચ.પી. સુધી થી ચાલતા કલ્ટીવેટર માટે કુલખર્ચ ના ૪૦ % અથવા રૂ. ૧૬ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે મળવા પાત્ર છે.
 • ટ્રેકટર (૨૦ થી વધુ અને ૩૫ બી. એચ. પી. સુધી) થી ચાલતા કલ્ટીવેટર માટે કુલ ખર્ચ ના ૪૦ % અથવા રૂ. ૨૫ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે મળવા પાત્ર છે.
 • ટ્રેકટર (૩૫ બી. એચ. પી. થી વધુ) થી ચાલતા કલ્ટીવેટર માટે કુલ ખર્ચ ના ૪૦ % અથવા રૂ. ૪૦ હજાર એ બેમાંથી જે ઓછુ હોય તે મળવા પાત્ર છે.

યોજનાનો લાભ લેવા માટેના જરૂરી દસ્તાવેજો

આઈ ખેડૂત પોર્ટલ પર ચાલતી કલ્ટીવેટર સહાય યોજનાનો લાભ લેવા માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની હોય છે. જેના માટે નીચે મુજબના ખેડૂત લાભાર્થી પાસે ડોક્યુમેન્‍ટ હોવા જોઈએ.

 • ખેડૂતની 7/12 ની જમીનની નકલ જે તમે Anyror Gujarat પરથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો.
 • આધારકાર્ડની નકલ (Aadhar Card)
 • જો ખેડૂત લાભાર્થી SC જાતિનો હોય તો જાતિનું સર્ટિફિકેટ
 • જો ખેડૂત લાભાર્થી ST જાતિનો હોય તો જાતિનું સર્ટિફિકેટ
 • રેશનકાર્ડની નકલ (Ration Card)
 • જો ખેડૂત દિવ્યાંગ હોય તો દિવ્યાંગતા હોવા અંગેનું પ્રમાણપત્ર
 • લાભાર્થી જો ટ્રાઈબલ વિસ્તારના હોય તો વન અધિકાર પત્રની નકલ (હોય તો)
 • ખેતીના 7-12 અને 8-અ જમીનમાં સંયુક્ત ખાતેદારના કિસ્સામાં અન્ય ખેડૂતના સંમતિપત્રક
 • લાભાર્થી પાસે આત્માનું રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલું હોય તો તેની વિગતો
 • સહકારી મંડળીના સભ્ય હોય તો તેની વિગતો (લાગુ પડતું હોય તો)
 • દૂધ ઉત્પાદક મંડળીના સભ્ય હોય તો તેની માહિતી (લાગુ પડતું હોય તો જ)
 • મોબાઈલ નંબર

અરજી કઈ રીતે કરવી?

આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે khedut Portal પરથી Online એપ્લિકેશન કરવાની રહેશે. ખેડૂતો પોતાની ગ્રામ પંચાયતમાંથી VCE પાસેથી Ikhedut ઓનલાઈન Arji કરી શકે છે. ખેડૂતો કોઈપણ કોમ્પ્યુટરની કામગીરી કરતા હોય તેમની પાસે ઓનલાઈન Form ભરાવી શકે છે. તથા ખેડૂતો જાતે ઘરે બેઠા ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. તો ચાલો તેની વિગતવાર માહિતી મેળવીશું.

આ પણ વાંચો : મગફળી ડીગર સહાય યોજના 2023 : યોજના અંતર્ગત ડીગર ખરીદવા માટે મળશે રૂપિયા 75,000 ની સહાય
 • પ્રથમ Google ખોલીને “ikhedut” ટાઈપ કરવાનું રહેશે.
 • જ્યાં આઈખેડૂતની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ https://ikhedut.gujarat.gov.in/ ખોલવી.
 • ikhedut Website ખોલ્યા બાદ “યોજના” પર ક્લિક કરવું.
 • યોજના પર ક્લિક કર્યા બાદ નંબર-1 પર આવેલી “ખેતીવાડી ની યોજના” ખોલવું.
 • જેમાં “ખેતીવાડી ની યોજના” ખોલ્યા બાદ વર્ષ-2023-24 ની કુલ 39 યોજનાઓ બતાવશે.
 • જેમાં ક્રમ નંબર-3 કલ્ટીવેટર પર ક્લિક કરવું.
 • જેમાં કલ્ટીવેટર માટે સહાય યોજનામાં “અરજી કરો” તેના પર Click કરીને આગળનું પેજ ખોલવાનું રહેશે.
 • જો તમે રજીસ્ટર અરજદાર ખેડૂત છો? જેમાં જો તમે રજીસ્ટ્રેશન કરેલ હોય તો હા અને નથી કર્યું તો ના કરવાનું રહેશે.
 • ખેડૂતે રજીસ્ટ્રેશન કરેલ હોય તો આધારકાર્ડ નંબર અને મોબાઈલ નંબર નાખ્યા બાદ Captcha Image નાખીને અરજી કરવાની રહેશે.
 • લાભાર્થીએ i-khedut પર રજીસ્ટ્રેશન કરેલ નથી તો ‘ના’ સિલેકટ કરીને ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.
 • ખેડૂતે સંપૂર્ણ માહિતી ભર્યા બાદ અરજી સેવ કરો એના પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • સંપૂર્ણ ચોક્ક્સાઈપૂર્વક વિગતો તપાસી અરજી કન્‍ફર્મ કરવાની રહેશે. એક વાર અરજી Confirm થયા બાદ Application Number માં કોઈ સુધારો કે વધારો થશે નહિં તેની નોંધ લેવી.
 • ખેડૂત લાભાર્થીએ ઓનલાઈન અરજી કર્યા બાદ પોતાની અરજીના આધારે Print મેળવી શકશે.

મહત્વપૂર્ણ લિન્ક

સત્તાવાર વેબસાઇટ Click Here
HomePageClick Here

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top