મગફળી ડીગર સહાય યોજના 2023 : યોજના અંતર્ગત ડીગર ખરીદવા માટે મળશે રૂપિયા 75,000 ની સહાય

મગફળી ડીગર સહાય યોજના 2023 : Groundnut Digger Sahay Yojana મગફળીની ખેતી કરતાં ખેડૂતો માટેની યોજના છે. Department of Agriculture and Farmers Welfare વિભાગ દ્વારા ખેડૂતોને સીધો લાભ આપવા માટે ખેતીવાડીની યોજનાઓ 202324 બહાર પાડવામાં આવે છે. ગ્રાઉન્ડનટ ડીગર સહાય યોજના મા શું-શું લાભ મળે, કેટલો લાભ મળશે તથા આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે ક્યાં-ક્યાં ડોક્યુમેન્ટ જોઈએ તેની માહિતી મેળવીશું.

આ પણ વાંચો : રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા સ્વયંસેવકની જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

મગફળી ડીગર સહાય યોજના 2023

ગુજરાત Ikedut પોર્ટલ એ ગુજરાતના ખેડૂતો માટેનું ઓનલાઈન પોર્ટલ છે. ગુજરાત ઇખેદુત પોર્ટલ ગુજરાત સરકારની નવીનતમ કિસાન યોજના વિશે માહિતી મેળવવા માટે પરવાનગી આપે છે. સરકારે આ ખેતી માટે પશુપાલન, બાગાયત, મત્સ્યોદ્યોગ, જમીન અને જળ સંરક્ષણ માટે ઘણી યોજનાઓ રજૂ કરી છે. Ikhedut પોર્ટલ પર તમામ યોજનાઓની માહિતી ઉપલબ્ધ છે. કામદારો દિવસના કોઈપણ સમયે આ યોજના માટે ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે.

મગફળી ડીગર સહાય યોજના 2023 – હાઈલાઈટ્સ

યોજનાનું નામમગફળી ડીગર સહાય યોજના
યોજનાનો ઉદ્દેશઆ યોજનાનો હેતુ એ ખેડૂતને ગ્રાઉન્ડનટ ડીગરની ખરીદી કરવા માટે સહાય પૂરી પાડવાનો છે.
વિભાગનું નામખેતીવાડી વિભાગ
ક્યા લાભાર્થીઓને સહાય મળે?ગુજરાત રાજ્યના પાત્રતા ધરાવતા ખેડૂત મિત્રો
શું સહાય મળે?ખેડૂતને ગ્રાઉન્ડનટ ડીગર માટે કુલ ખર્ચ ના ૫૦ % અથવા રૂ. ૭૫ હજાર એ બેમાંથી જે ઓછુ હોય તે મળવા પાત્ર છે.
ઓફિશિયલ વેબસાઈટhttps://ikhedut.gujarat.gov.in/  
અરજીની પદ્ધતિઓનલાઇન

મગફળી ડીગર સહાય યોજનાનો ઉદેશ્ય

જે ખેડૂત મગફળીની ખેતી કરે છે તેમના માટે આ યોજના ખાસ છે. મગફળીની ખેતી કરતાં ખેડૂતને મગફળીના હર્વેસ્ટિંગ માટે ગ્રાઉન્ડનટ ડીગરની જરૂરિયાત રહેતી હોય છે. આ યોજનાનો હેતુ એ ખેડૂતને ગ્રાઉન્ડનટ ડીગરની ખરીદી કરવા માટે સહાય પૂરી પાડવાનો છે.

આ પણ વાંચો : સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે નવી ભરતીની જાહેરાત

આ યોજનાનો લાભ લેવા માટેની પાત્રતા

ગ્રાઉન્ડનટ ડીગર સહાય યોજનાની કેટલીક પાત્રતા નક્કી થયેલી છે. જે નીચે મુજબ છે.

 • આ યોજનામાં સામાન્ય વર્ગના ખેડૂતો, સામાન્ય વર્ગના નાના/સિમાંત; મહિલા ખેડૂતો, અનુસુચિત જાતિ અને અનુસુચિત જનજાતિના ખેડૂતોને મળવાપાત્ર છે.
 • આ યોજનાનો લાભ ખેડૂત એક જ વખત લઈ શકશે.
 • આ યોજનાનો પુનઃ લાભ મેળવવાની ઓછમાં ઓછી સમય મર્યાદા 7 વર્ષ છે.
 • ખેડૂતે ખાતા દ્વારા વખતોવખત જાહેર કરેલ પ્રાઇઝ ડીસ્કવરીના હેતું માટે તૈયાર કરેલ પેનલમાં સમાવિષ્ટ ઉત્પાદક ના અધિકૃત વિકેતા પાસેથી લાભાર્થી ખેડૂતે ખરીદી કરવાની રહે છે.

ડીગર સહાય યોજના અંતર્ગત મળવાપાત્ર લાભ

 • ટ્રેકટર/પાવર ટીલર (૨૦ બી.એચ.પી. સુધી) થી ચાલતા ગ્રાઉન્ડનટ ડીગર માટે કુલ ખર્ચ ના ૪૦ % અથવા રૂ. ૨૪ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે મળવા પાત્ર છે.
 • ટ્રેકટર (૨૦ થી વધુ અને ૩૫ બી. એચ. પી. સુધી) થી ચાલતા ગ્રાઉન્ડનટ ડીગર માટે કુલ ખર્ચ ના ૪૦ % અથવા રૂ. ૩૨ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે મળવા પાત્ર છે.
 • ટ્રેકટર (૩૫ બી. એચ. પી. થી વધુ) થી ચાલતા ગ્રાઉન્ડનટ ડીગર માટે કુલ ખર્ચ ના ૪૦ % અથવા રૂ. ૬૦ હજાર એ બેમાંથી જે ઓછુ હોય તે મળવા પાત્ર છે.

આ યોજનાનો લાભ લેવા માટેના આધાર પુરાવા

I khedut Portal પર ચાલતી ગ્રાઉન્ડનટ ડીગર સહાય યોજનાનો લાભ લેવા માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની હોય છે. જેના માટે નીચે મુજબના ખેડૂત લાભાર્થી પાસે ડોક્યુમેન્‍ટ હોવા જોઈએ.

 • ખેડૂતની 7/12 અને 8-અ ની નકલ
 • આધારકાર્ડની નકલ (Aadhar Card)
 • જો ખેડૂત લાભાર્થી SC જાતિનો હોય તો જાતિનું સર્ટિફિકેટ
 • જો ખેડૂત લાભાર્થી ST જાતિનો હોય તો જાતિનું સર્ટિફિકેટ
 • રેશનકાર્ડની નકલ (Ration Card)
 • જો ખેડૂત દિવ્યાંગ હોય તો દિવ્યાંગતા હોવા અંગેનું પ્રમાણપત્ર
 • લાભાર્થી જો ટ્રાઈબલ વિસ્તારના હોય તો વન અધિકાર પત્રની નકલ (હોય તો)
 • ખેતીના 712 અને 8-અ જમીનમાં સંયુક્ત ખાતેદારના કિસ્સામાં અન્ય ખેડૂતના સંમતિપત્રક
 • લાભાર્થી પાસે આત્માનું રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલું હોય તો તેની વિગતો
 • સહકારી મંડળીના સભ્ય હોય તો તેની વિગતો (લાગુ પડતું હોય તો)
 • દૂધ ઉત્પાદક મંડળીના સભ્ય હોય તો તેની માહિતી (લાગુ પડતું હોય તો જ)
 • મોબાઈલ નંબર

અરજી કઈ રીતે કરવી?

આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે khedut Portal પરથી ઓનલાઈન એપ્લિકેશન કરવાની રહેશે. ખેડૂતો પોતાની ગ્રામ પંચાયતમાંથી VCE પાસેથી Ikhedut Online Arji કરી શકે છે. ખેડૂતો કોઈપણ કોમ્પ્યુટરની કામગીરી કરતા હોય તેમની પાસે Online Form ભરાવી શકે છે. તથા ખેડૂતો જાતે ઘરે બેઠા ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. તો ચાલો તેની વિગતવાર માહિતી મેળવીશું.

આ પણ વાંચો : રોટાવેટર સહાય યોજના 2023 : યોજના અંતર્ગત ખેડૂતોને રોટાવેટર ખરીદવા મળશે રૂપિયા 50400 ની સહાય
 • પ્રથમ Google ખોલીને “ikhedut” ટાઈપ કરવાનું રહેશે.
 • જ્યાં આઈખેડૂતની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ https://ikhedut.gujarat.gov.in/ ખોલવી.
 • ikhedut Website ખોલ્યા બાદ “યોજના” પર ક્લિક કરવું.
 • યોજના પર ક્લિક કર્યા બાદ નંબર-1 પર આવેલી “ખેતીવાડી ની યોજના” ખોલવું.
 • જેમાં “ખેતીવાડી ની યોજના” ખોલ્યા બાદ વર્ષ-2023-24 ની કુલ 39 યોજનાઓ બતાવશે.
 • જેમાં ક્રમ નંબર-4 ગ્રાઉન્ડનટ ડીગર પર ક્લિક કરવું.
 • જેમાં ગ્રાઉન્ડનટ ડીગર માટે સહાય યોજનામાં “અરજી કરો” તેના પર Click કરીને આગળનું પેજ ખોલવાનું રહેશે.
 • જો તમે રજીસ્ટર અરજદાર ખેડૂત છો? જેમાં જો તમે રજીસ્ટ્રેશન કરેલ હોય તો હા અને નથી કર્યું તો ના કરવાનું રહેશે.
 • ખેડૂતે રજીસ્ટ્રેશન કરેલ હોય તો આધારકાર્ડ નંબર અને મોબાઈલ નંબર નાખ્યા બાદ Captcha Image નાખીને અરજી કરવાની રહેશે.
 • લાભાર્થીએ i-khedut પર રજીસ્ટ્રેશન કરેલ નથી તો ‘ના’ સિલેકટ કરીને ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.
 • ખેડૂતે સંપૂર્ણ માહિતી ભર્યા બાદ અરજી સેવ કરો એના પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • સંપૂર્ણ ચોક્ક્સાઈપૂર્વક વિગતો તપાસી અરજી કન્‍ફર્મ કરવાની રહેશે. એક વાર અરજી કન્‍ફર્મ થયા બાદ Application Number માં કોઈ સુધારો કે વધારો થશે નહિં તેની નોંધ લેવી.
 • ખેડૂત લાભાર્થીએ ઓનલાઈન અરજી કર્યા બાદ પોતાની અરજીના આધારે પ્રિ‍ન્‍ટ મેળવી શકશે.

મહત્વપૂર્ણ લિન્ક

સત્તાવાર વેબસાઇટClick Here
HomePageClick Here