ખેડૂતો માટે સાધન સહાય યોજના : સરકાર ખેતીવાડીને લગતા સાધન ખરીદવા આપશે 15 હજારની સહાય

ખેડૂત સાધન સહાય યોજના : જેમાં આપણે કાચા મંડપ સહાય યોજના, મધમાખી ઉછેરના સાધનો માટે સહાય યોજના અને ડ્રીપ ઇરીગેશનમાં પાણીના ટાંકા બનાવવા માટે સહાય યોજનાની વિગતવાર માહિતી મેળવી. આ યોજનાનો ઉદેશ્યએ ખેડૂતની આવક વધારવાનો છે. ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકાર દ્વારા ખેડૂતો માટે ઘણી બધી યોજનાઓ બહાર પાડવામાં આવે છે. ગુજરાતમાં I khedut Portal પર ખેડૂતના હિતમાં અનેક યોજનાનો ચલાવવામાં આવે છે.

આ પણ વાંચો : GSRTC રાજકોટ વિભાગ દ્વારા એપ્રેન્ટિસની જગ્યાઓ માટે 10 પાસ પર ભરતીની જાહેરાત

ખેડૂત સાધન સહાય યોજના

હવે સરકાર દ્વારા ખેતીવાડીના સાધનો જેવા કે ઉછેર, લણણી અને ખોદકામના સાધનો માટે પણ સહાય પૂરી પાડવામાં આવે છે. આજે આર્ટિકલમાં આપણે ખેતીવાડીના સાધનો માટે સહાય યોજનાની વિસ્તૃત માહિતી આપીશું. @ikhedut.gujarat.gov.in ગુજરાતમાં કૃષિ અમલીકરણ સબસિડી યોજના અંતર્ગત શું લાભ મળશે તેની ચર્ચા. સરકાર દ્વારા કૃષિની કુલ સંખ્યા યોજનાનો ચલાવવામાં આવે છે. સરકાર દ્વારા ખેતીવાડીના સાધનોની ખરીદીને યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે.

જેમાં ગુજરાતમાં કૃષિ અમલીકરણ સબસિડી યોજના શું છે? તેની માહિતી મેળવવી. ખેતીવાડીના સાધનો માટે સહાય યોજના હેઠળ શું લાભ થાય છે? કેવી રીતે અરજી કરી શકાય? અને તેના માટે ક્યાં-ક્યાં ડોક્યુમેંટ તે જરૂરી માહિતી મેળવે છે.

ખેડૂત સાધન સહાય યોજના – હાઈલાઈટ્સ

યોજનાનું નામખેતીવાડીના સાધનો માટે સહાય યોજના
વિભાગનું નામબાગાયતી વિભાગ
યોજનાનો ઉદ્દેશખેડૂતને ખેતીવાડીના સાધનો જેવાકે વાવણી, વાવેતર લણણી અને ખોદકામના સાધનો
ક્યા લાભાર્થીઓને સહાય મળે?ગુજરાત રાજ્યના પાત્રતા ધરાવતા ખેડૂત મિત્રો
ઓફિશિયલ વેબસાઈટ@ ikhedut.gujarat.gov.in
અરજીની પદ્ધતિઓનલાઇન

સાધન સહાય યોજનાનો ઉદેશ્ય

 • આ યોજનાનો હેતુ એ ખેડૂતને ખેતીવાડીના સાધનો જેવા કે વાવણી, વાવેતર લણણી અને ખોદકામના સાધનો માટે સહાય પૂરી પાડવાનો છે. જેથી ખેડૂતને તેના ઉત્પાદક ખર્ચમાં ઘટાડો થશે. તેમજ તેમની આવકમાં વધારો થશે.
આ પણ વાંચો : RCM અમદાવાદ દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે પરીક્ષા વગર સીધી ભરતીની જાહેરાત, અહીંથી કરો આવેદન

આ યોજનાનો લાભ લેવા માટેની પાત્રતા

ખેતીવાડીના સાધનો માટે સહાય યોજનાની કેટલીક પાત્રતા નક્કી થયેલી છે. જે નીચે મુજબ છે.

 • આ યોજનામાં સામાન્ય,અનુસુચિત જાતિ અને અનુસુચિત જનજાતિના ખેડૂતોને મળવાપાત્ર છે.
 • આ યોજનાનો લાભ ખેડૂત એક જ વખત લઈ શકશે.
 • ખેડૂતે ખેતીવાડીના સાધનો કૃષિ ખાતા દ્રારા વખતોવખત જાહેર કરેલ પ્રાઇઝ ડીસ્કવરીના હેતું માટે તૈયાર કરેલ પેનલમાં સમાવિષ્ટ ઉત્પાદક ના અધિકૃત વિકેતા પાસેથી ખરીદી કરવાની રહે છે.

સાધન સહાય યોજનામાં મળવાપાત્ર લાભ

આ યોજના હેઠળ જુદી-જુદી જ્ઞાતિઓને અલગ-અલગ લાભ આપવામાં આવે છે. જે નીચે મુજબ છે.

અનુસુચિત જાતિના  ખેડૂતો માટેઅનુ.જાતિના લાભાર્થીને પ્રતિ એકમ રૂ 0.30 લાખના ખર્ચના 50% મુજબ રૂ. 0.15 લાખ સહાય મળવા પાત્ર છે.
અનુસુચિત જનજાતિના  ખેડૂતો માટેઅનુ.જન જાતિના લાભાર્થીને પ્રતિ એકમ રૂ 0.30 લાખના ખર્ચના 50% મુજબ રૂ. 0.15 લાખ સહાય મળવા પાત્ર છે.
સામાન્ય જાતિના ખેડૂતો માટેપ્રતિ એકમ રૂ 0.30 લાખના ખર્ચના 40% મુજબ રૂ. 0.12 લાખ સહાય મળવા પાત્ર છે. નાનાં/સીમાંત/મહિલા લાભાર્થીને પ્રતિ એકમ રૂ 0.30 લાખના ખર્ચના 50% મુજબ રૂ. 0.15 લાખ સહાય મળવા પાત્ર છે.

યોજનાનો લાભ લેવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજો

I khedut Portal પર ચાલતી ખેતીવાડીના સાધનો માટે સહાય યોજનાનો લાભ લેવા માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની હોય છે. જેના માટે નીચે મુજબના ખેડૂત લાભાર્થી પાસે ડોક્યુમેન્‍ટ હોવા જોઈએ.

 • ખેડૂતની 7/12 અને ૮-અ ની જમીનની નકલ
 • અરજદારનું આધારકાર્ડની નકલ
 • જો ખેડૂત લાભાર્થી એસ.સી. જાતિનો હોય તો જાતિનું સર્ટિફિકેટ
 • જો ખેડૂત લાભાર્થી એસ.ટી. જાતિનો હોય તો જાતિનું સર્ટિફિકેટ
 • રેશનકાર્ડની નકલ (Ration Card)
 • જો ખેડૂત દિવ્યાંગ હોય તો દિવ્યાંગતા હોવા અંગેનું પ્રમાણપત્ર
 • લાભાર્થી જો ટ્રાઈબલ વિસ્તારના હોય તો વન અધિકાર પત્રની નકલ (હોય તો)
 • ખેતીના 7-12 અને 8-અ જમીનમાં સંયુક્ત ખાતેદારના કિસ્સામાં અન્ય ખેડૂતના સંમતિપત્રક
 • લાભાર્થી પાસે આત્માનું રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલું હોય તો તેની વિગત
 • સહકારી મંડળીના સભ્ય હોય તો તેની વિગતો (લાગુ પડતું હોય તો)
 • દૂધ ઉત્પાદક મંડળીના સભ્ય હોય તો તેની માહિતી (લાગુ પડતું હોય તો જ)
 • મોબાઈલ નંબર

અરજી કઈ રીતે કરવી?

ખેતીવાડીના સાધનો માટે સહાય યોજના હેઠળ લાભ લેવા માટે ખેડૂતો i-ખેડૂત પોર્ટલ પરથી ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે. તે માટે તમારે નીચે પગલાં અનુસરીને અરજી કરવાની રહશે.

આ પણ વાંચો : પ્રધાનમંત્રી માતૃ વંદના યોજના 2023 : સરકાર આપશે ગર્ભવતી મહિલાઓને પોષણ માટે રૂ. 5000 ની સહાય
 • પ્રથમ Google ખોલીને “ikhedut” ટાઈપ કરવાનું રહેશે.
 • જ્યાં આઈખેડૂતની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ @ ikhedut.gujarat.gov.in ખોલવી.
 • ikhedut Website ખોલ્યા બાદ “યોજના” પર ક્લિક કરવું.
 • યોજના પર ક્લિક કર્યા બાદ નંબર-3 પર આવેલી “બાગાયતી ની યોજનાઓ” ખોલવું.
 • “બાગાયતી ની યોજનાઓ” ખોલ્યા બાદ જ્યાં ક્રમ નંબર-88 વાવણી, વાવેતર લણણી અને ખોદકામના સાધનો પર ક્લિક કરવું.
 • જેમાં વાવણી, વાવેતર લણણી અને ખોદકામના સાધનોમાટે સહાય યોજનામાં “અરજી કરો” તેના પર Click કરીને આગળનું પેજ ખોલવાનું રહેશે.
 • જો તમે રજીસ્ટર અરજદાર ખેડૂત છો? જેમાં જો તમે રજીસ્ટ્રેશન કરેલ હોય તો હા અને નથી કર્યું તો ના કરવાનું રહેશે.
 • ખેડૂતે રજીસ્ટ્રેશન કરેલ હોય તો આધારકાર્ડ નંબર અને મોબાઈલ નંબર નાખ્યા બાદ Captcha Image નાખીને અરજી કરવાની રહેશે.
 • લાભાર્થીએ i-khedut પર રજીસ્ટ્રેશન કરેલ નથી તો ‘ના’ સિલેકટ કરીને ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.
 • ખેડૂતે સંપૂર્ણ માહિતી ભર્યા બાદ અરજી સેવ કરો એના પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • સંપૂર્ણ ચોક્ક્સાઈપૂર્વક વિગતો તપાસી અરજી કન્‍ફર્મ કરવાની રહેશે. એક વાર અરજી કન્‍ફર્મ થયા બાદ Application Number માં કોઈ સુધારો કે વધારો થશે નહિં તેની નોંધ લેવી.
 • ખેડૂત લાભાર્થીએ ઓનલાઈન અરજી કર્યા બાદ પોતાની અરજીના આધારે પ્રિ‍ન્‍ટ મેળવી શકશે.

મહત્વપૂર્ણ લિન્ક

સત્તાવાર વેબસાઇટઅહીં ક્લિક કરો
હોમપેજઅહીં ક્લિક કરો