જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ ભુજ દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે 7 પાસ ઉપર ભરતીની જાહેરાત

Advertisements

GPSSB Junior Clerk Call Letter 2023

જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ, ભુજ (DCPU ભુજ ભરતી 2023) એ વિવિધ પોસ્ટની પોસ્ટ માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે.

આ પણ વાંચો : ભારતના વડાપ્રધાનોની યાદી : 1947 થી આજ સુધી ભારતના વડાપ્રધાનોની યાદી તેમજ તેમના વિષે ટૂંકમાં પરિચય

DCPU ભુજ ભરતી 2023

જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ ભુજ દ્વારા તાજેતરમાં એક ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેમાં આ સંસ્થાની અંદર વિવિધ જગ્યાઓ ભરવા માટે ઉમેદવારોની જરૂરિયાત છે. તો આ ભરતીમાં જે કોઈ લાયક ઉમેદવાર અરજી કરવા ઈચ્છતો હોય તો તેના માટેની તમામ માહિતી નીચે આપેલી છે.

DCPU ભુજ ભરતી 2023 – હાઈલાઈટ્સ

સંસ્થાનું નામજિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ, ભુજ (DCPU ભુજ)
પોસ્ટનું નામવિવિધ જગ્યાઓ
કુલ જગ્યાઓજરૂરિયાત પ્રમાણે
નોકરી સ્થળભુજ / ગુજરાત
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખજાહેરાતની તારીખથી 15 દિવસની અંદર.
અરજીનો પ્રકારઓફલાઇન

પોસ્ટનું નામ

  • ઓફિસ ઇન્ચાર્જ
  • સ્ટોર કીપર
  • ગૃહમાતા અને અન્ય
આ પણ વાંચો : મઝગાંવ ડોકયાર્ડ દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે 8 પાસ ઉપર ભરતીની જાહેરાત

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • ધોરણ 7 પાસ, વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર જાહેરાત તપાસો.

ઉમર મર્યાદા

  • નિયમો મુજબ

પગાર ધોરણ

  • 33,000 રૂપિયા પ્રતિ મહિનાના

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.

અરજી કઈ રીતે કરવી?

  • લાયક ઉમેદવારો તેમની અરજી અને જરૂરી દસ્તાવેજો જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે મોકલી શકે છે.
આ પણ વાંચો : [IRMA] ગ્રામીણ વ્યવસ્થાપન સંસ્થા આણંદ દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખજાહેરાતની તારીખથી 15 દિવસની અંદર.

મહત્વપૂર્ણ લિન્ક

સત્તાવાર જાહેરાતઅહીં ક્લિક કરો
હોમપેજઅહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top