સિંહ સંરક્ષણ વિભાગ જુનાગઢ દ્વારા ભરતીની જાહેરાત, અહીંથી કરો આવેદન

સિંહ સંરક્ષણ વિભાગ જુનાગઢ ભરતી : ગુજરાત રાજ્ય સિંહ સંરક્ષણ દ્વારા વિવિધ પોસ્ટ માટે અખબારમાં જાહેરાત પ્રકાશિત કરવામાં આવી છે. GSLC જૂનાગઢ ભરતી ભરવા માટે પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી અરજીઓ આમંત્રિત કરે છે. જૂનાગઢમાં આ નોકરી 11 મહિનાના કરારના આધારે છે. વધુ વિગતો નીચે આપવામાં આવી છે.

સિંહ સંરક્ષણ વિભાગ જુનાગઢ ભરતી

સિંહ સંરક્ષણ વિભાગ જુનાગઢ દ્વારા તાજેતરમાં એક ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેમાં આ સંસ્થાની અંદર વિવિધ જગ્યાઓ ભરવા માટે ઉમેદવારોની જરૂરિયાત છે. તો આ ભરતીમાં જે કોઈ લાયક ઉમેદવાર અરજી કરવા ઈચ્છતો હોય તો તેના માટેની તમામ માહિતી નીચે આપેલી છે.

સિંહ સંરક્ષણ વિભાગ જુનાગઢ ભરતી – હાઈલાઈટ્સ

સંસ્થાનું નામગુજરાત રાજ્ય સિંહ સંરક્ષણ જૂનાગઢ
પોસ્ટમદદનીશ
ખાલી જગ્યાઓજરૂરિયાત પ્રમાણે
જોબ સ્થાનજુનાગઢ
જોબનો પ્રકારકરાર આધાર
એપ્લિકેશન મોડઑફલાઇન

પોસ્ટનું નામ

  • એકાઉન્ટ સહાયક અને ઓડિટ સહાયક

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • C. A ફાઇનલ પાસ

ઉમર મર્યાદા

  • નિયમો પ્રમાણે

પગાર ધોરણ

  • રૂ. 24,200/- રૂપિયા પ્રતિ મહિનાના

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • ઈન્ટરવ્યુ

અરજી કઈ રીતે કરવી?

  • લાયક ઉમેદવારો તેમની અરજી તમામ જરૂરી દસ્તાવેજોની નકલો અને પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટોગ્રાફ સાથે માત્ર રજીસ્ટર્ડ એડી/સ્પીડ પોસ્ટ દ્વારા મોકલે છે.
  • સરનામું: જાહેરાત પર આપેલ

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

શરૂઆતની તારીખ
છેલ્લી તારીખ10-9-2023

મહત્વપૂર્ણ લિન્ક

સત્તાવાર જાહેરાતઅહીં ક્લિક કરો
હોમપેજઅહીં ક્લિક કરો
Scroll to Top