નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીમાં આવી JRF ની જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત, અહીંથી કરો આવેદન

NAU ભરતી 2023 : નવસારી એગ્રીકલ્ચરલ યુનિવર્સિટીએ નીચે જણાવેલ જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે જુનિયર રિસર્ચ ફેલો માટેની NAU ભરતી માટે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને કેવી રીતે અરજી કરવી તે જેવી અન્ય વિગતો મેળવી શકો છો.

NAU ભરતી 2023

નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા તાજેતરમાં એક ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેમાં આ સંસ્થાની અંદર વિવિધ જગ્યાઓ ભરવા માટે ઉમેદરોની જરૂરિયાત છે. તો આ ભરતીમાં જે કોઇ લાયક ઉમેદવાર અરજી કરવા ઈચ્છતો હોય તો તેના માટેની તમામ માહિતી નીચે આપેલી છે.

NAU ભરતી 2023 – હાઈલાઈટ્સ

સંસ્થાનું નામનવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી
પોસ્ટનું નામજુનિયર રિસર્ચ ફેલો – JRF
ઇંટરવ્યૂ તારીખ10-07-2023
નોકરીનો પ્રકારસરકારી નોકરી
અરજીનો પ્રકારઇંટરવ્યૂ આધારિત
નોકરી સ્થળગુજરાત

પોસ્ટનું નામ

  • જુનિયર રિસર્ચ ફેલો – JRF

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • M.Sc. (કૃષિ.) માટી વિજ્ઞાન અને કૃષિ રસાયણશાસ્ત્ર/બાયોકેમિસ્ટ્રીમાં

ઉમર મર્યાદા

  • પુરુષો માટે 35 વર્ષ અને સ્ત્રીઓ માટે 40 વર્ષ.

પગાર ધોરણ

  • રૂ. 31,000/- + પ્રથમ અને બીજા વર્ષ માટે દર મહિને HRA અને રૂ. 35,000/- + ત્રીજા વર્ષ માટે દર મહિને HRA (NET સાથે) રૂ. 23,213/- પ્રથમ અને બીજા વર્ષ માટે દર મહિને ફિક્સ અને રૂ. 27300/- ત્રીજા વર્ષ માટે દર મહિને ફિક્સ (NET વિના)

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.

અરજી કઈ રીતે કરવી?

  • રસ ધરાવતા ઉમેદવારોને તમામ અસલ પ્રમાણપત્રો સાથે જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે હાજર રહેવા વિનંતી છે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

ઇંટરવ્યૂ તારીખ10-07-2023

મહત્વપૂર્ણ લિન્ક

સત્તાવાર જાહેરાતઅહીં ક્લિક કરો
હોમપેજઅહીં ક્લિક કરો