જુનિયર ક્લાર્ક કોલ લેટર 2023, ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

જુનિયર ક્લાર્ક સિલેબસ | જુનિયર ક્લાર્ક પેપર | જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા તારીખ 2023 | જુનિયર ક્લાર્ક કોલ લેટર | જુનિયર ક્લાર્ક કોલ લેટર જાહેર 2023 | જુનિયર ક્લાર્ક ભરતી 2022 Exam Date | જુનિયર ક્લાર્ક કોલ લેટર | જુનિયર ક્લાર્ક Exam Date | જુનિયર ક્લાર્ક એટલે શું | જુનિયર ક્લાર્ક સિલેબસ | GPSSB Junior Clerk Call Later : junior clerk exam date 2023 in gujarat | junior clerk/ accounts clerk | class iii exam date | gpssb junior clerk salary | ojas junior clerk call letter download | junior clerk advertisement numbe | junior clerk syllabus | junior clerk notification | junior clerk exam date 2023 | GPSSB જુનિયર ક્લાર્ક કોલ લેટર 2023 |

GPSSB OJAS જુનિયર ક્લાર્ક કોલ લેટર 2023 ગુજરાત, ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ (GPSSB) એ જુનિયર ક્લાર્ક ભારતી 2022 માટે કોલ લેટર બહાર પાડ્યો, જુનિયર ક્લાર્ક ભરતી સમાચાર, જુનિયર ક્લાર્ક ઓજસ ભારતી માટે પરીક્ષા કોલ લેટર, ગુજરાત સરકાર, ઓજસ 2022 જુનિયર ક્લાર્ક ભરતી ઓફીસીઅલ પરિણામ જાહેર. અને ગુજરાતના ઉમેદવારો માટે ઓજસ ભારતી 2022..

જુનિયર ક્લાર્ક કોલ લેટર 2023

GPSSB 1181 જુનિયર ક્લાર્ક (એકાઉન્ટ્સ) (વર્ગ 3) ની જગ્યાઓ પર ભરતી માટેના સમયપત્રક અનુસાર સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષા (OMR આધારિત) આયોજિત કરી રહ્યું છે. અધિકૃત વેબસાઇટ પર, એટલે કે gpssb.gujarat.gov.in, બોર્ડે પરીક્ષા માટેનું સમયપત્રક અપલોડ કર્યું છે. ઉપરાંત, GPSSB જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા 2023 ની તારીખ, સમય અને કેન્દ્ર સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ વિગતો એડમિટ કાર્ડ પર સમાયેલ છે. ફક્ત તે જ સ્પર્ધકોને OJAS ગુજરાત GPSSB કૉલ લેટર્સ આપવામાં આવે છે જેમણે સફળતાપૂર્વક તેમના અરજી ફોર્મની ઑનલાઇન નોંધણી કરાવી છે. વધુમાં, OJAS GPSSB જુનિયર ક્લાર્કની લેખિત પરીક્ષા હોલ ટિકિટ ડાઉનલોડ કરવા માટે, બોર્ડ અરજદારોને તેમના રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર પર SMS દ્વારા પણ સૂચિત કરશે.

જુનિયર ક્લાર્ક કોલ લેટર 2023 – હાઈલાઈટ્સ

સંસ્થાનું નામGPSSB
જગ્યાનું નામજુનિયર કલાર્ક
ખાલી જગ્યાઓ1181
કોલ લેટર જાહેર થવાની તારીખ16 જાન્યુઆરી 2023
પરીક્ષા તારીખ29 જાન્યુઆરી 2023
Official Websitegpssb.gujarat.gov.in
કોલ લેટર માટેઅહી ક્લિક કરો

GPSSB પરીક્ષા તારીખ 2023

બોર્ડે GPSSB જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષાની તારીખ જાહેર. 29 જાન્યુઆરી 2023 ના રોજ લેવામાં આવશે. સૂચના મુજબ, પરીક્ષા OMR શીટ પર લેવામાં આવશે. બોર્ડ આગામી બે કે ત્રણ મહિનામાં આ પરીક્ષા યોજી શકે છે. આ પરીક્ષાની તારીખ સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા જાણ કરવામાં આવશે. જ્યારે પરીક્ષાનું સમયપત્રક સત્તાવાર રીતે બહાર પાડવામાં આવશે ત્યારે અમે આ પૃષ્ઠ પર માહિતી પ્રદાન કરીશું.

How To Download jr.Clerk Call Later

ગુજરાત પંચાયત જુનિયર ક્લાર્ક હોલ ટિકિટ અથવા કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા માટે, અમે નીચે મહત્વપૂર્ણ પગલાં અને લિંક્સ ઉમેરી છે. ઉમેદવારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ ફક્ત અધિકૃત વેબસાઇટ લિંક્સને અનુસરો.

  • પ્રથમ, GPSSB ના અધિકૃત પોર્ટલ @ gpssb.gujarat.gov.in ની મુલાકાત લો
  • જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા માટે નવીનતમ અપડેટ વિભાગ તપાસો.
  • જુનિયર ક્લાર્ક કોલ લેટર લિંક પર ક્લિક કરો અને અરજી નંબર અને જન્મ તારીખ ભરો.
  • ભરેલી માહિતી ચકાસો અને સબમિટ બટન પર ક્લિક કરો.
  • છેલ્લે, તમારું સંબંધિત એડમિટ કાર્ડ ડાઉનલોડ કરો.
  • વધુ સંદર્ભ માટે તે જ છાપો.

મહત્વપૂર્ણ લિન્ક

સત્તાવાર વેબસાઇટ અહીં ક્લિક કરો
HomePageઅહીં ક્લિક કરો
Scroll to Top