જેતપુર નવાગઢ નગરપાલિકા દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

જેતપુર નવાગઢ નગરપાલિકા ભરતી 2023 : મુખ્યમંત્રી એપ્રેન્ટીસ યોજના અંતર્ગત જેતપુર નવાગઢ નગરપાલિકામાં એપ્રેન્ટીસ એક્ટ 1961 હેઠળ બેંક ઓફીસ એપ્રેન્ટીસ અને કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર (COPA)ની 12 માસના માટે તદ્દન હંગામી ધોરણે ભરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે.

આ પણ વાંચો : સોના ચાંદીના ભાવમાં આજે થયો 30 મહિનામાં સૌથી મોટો વધારો, જાણો આજના તાજા ભાવ

જેતપુર નવાગઢ નગરપાલિકા ભરતી 2023

જેતપુર નવાગઢ નગરપાલિકા દ્વારા તાજેતરમાં એક ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેમાં આ સંસ્થાની અંદર વિવિધ જગ્યાઓ ભરવા માટે ઉમેદવારોની જરૂરિયાત છે. તો આ ભરતીમાં જે કોઈ લાયક ઉમેદવાર અરજી કરવા ઈચ્છતો હોય તો તેના માટેની તમામ માહિતી નીચે આપેલી છે.

જેતપુર નવાગઢ નગરપાલિકા ભરતી – હાઈલાઈટ્સ

પોસ્ટ ટાઈટલજેતપુર નવાગઢ નગરપાલિકા ભરતી 2023
પોસ્ટ નામએપ્રેન્ટીસ ભરતી 2023
કુલ જગ્યા15
સંસ્થાજેતપુર નવાગઢ નગરપાલિકા
અરજી છેલ્લી તારીખ1501-2023
પ્રકારઓફલાઈન

પોસ્ટ

જગ્યાનું નામસંખ્યા
બેંક ઓફીસ એપ્રેન્ટીસ05
કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર (COPA)10

શૈક્ષણિક લાયકાત

જગ્યાનું નામલાયકાત
બેંક ઓફીસ એપ્રેન્ટીસગ્રેજ્યુએટ
કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર (COPA)આઈટીઆઈ
આ પણ વાંચો : રાશિફળ : આજે આ રાશીવાળા વ્યક્તિઓને મળશે શુભ સમાચાર, જાણો તમારું ભવિષ્ય

ઉમર મર્યાદા

  • ઉમેદવારની વય મર્યાદા અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખે 18 વર્ષથી ઓછી અને 35 વર્ષથી વધુ હોવી જોઈએ નહી. અનામત વર્ગના ઉમેદવારોની ઉપલી વય મર્યાદામાં મળવાપાત્ર છૂટછાટ આપવામાં આવશે.

પગાર ધોરણ

  • સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર માસિક સ્ટાઈપેન્ડ ચુકવવામાં આવશે.

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • ઇંટરવ્યૂ આધારિત

અરજી કઈ રીતે કરવી?

ઉમેદવારોએ અરજી રૂબરૂ અથવા રજી. એડી. પોસ્ટ અથવા સ્પીડ પોસ્ટથી ચીફ ઓફિસર શ્રી, જેતપુર નવાગઢ નગરપાલિકને ઉદ્દેશીને બંધ કવરમાં તા. 15-01-2023 સુધી નગરપાલિકાને મળી જાય તે રીતે મોકલી આપવાની રહેશે. મુદ્દત બાદ મળેલ અરજીઓ અમાન્ય રહેશે.

આ પણ વાંચો : [SDAU] સરદારકૃષિનગર દાંતીવાડા યુનિવર્સિટી દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

  • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ : 1501-2023

મહત્વપૂર્ણ લિન્ક

સત્તાવાર જાહેરાત Click Here
HomePageClick Here