સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત, અહીંથી કરો આવેદન

સુરત મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023 : પ્રાદેશિક કમિશનર, મ્યુનિસિપાલિટી ઑફિસ, સુરત ઝોને મુખ્ય અધિકારી, મ્યુનિસિપલ એન્જિનિયર અને MIS નિષ્ણાત પોસ્ટ માટે અખબારમાં જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. RCM ઑફિસ સુરત 11 મહિનાના કરારના આધારે આ ખાલી જગ્યા ભરવા માટે ઇન્ટરવ્યુ ગોઠવો. યોગ્ય ઉમેદવારો આ પૃષ્ઠ પર વધુ વિગતો ચકાસી શકે છે.

સુરત મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023

સુરત મહાનગર પાલિકા દ્વારા તાજેતરમાં એક ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેમાં આ સંસ્થાની અંદર વિવિધ જગ્યાઓ ભરાય માટે ઉમેદવારોની જરૂરિયાત છે. તો આ ભરતીમાં જે કોઈ લાયક ઉમેદવાર અરજી કરવા ઈચ્છતો હોય તો તેના માટેની તમામ માહિતી નીચે આપેલી છે.

સુરત મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023 – હાઈલાઈટ્સ

સંસ્થાનું નામપ્રાદેશિક કમિશનર નગરપાલિકા કચેરી સુરત ઝોન
સૂચના નં.
પોસ્ટમુખ્ય અધિકારી અને અન્ય
ખાલી જગ્યાઓ4
જોબ સ્થાનસુરત
જોબનો પ્રકારકરાર આધાર
એપ્લિકેશન મોડઈન્ટરવ્યુ
જાહેરાત તારીખ15-9-2023
ઇન્ટરવ્યુ તારીખ3-10-2023
સત્તાવાર વેબસાઈટ@ www.suratmunicipal.gov.in

પોસ્ટનું નામ

પોસ્ટનું નામ
ચીફ ઓફિસર
મ્યુનિસિપલ એન્જિનિયરિંગ (હાઉસિંગ)
મ્યુનિસિપલ એન્જિનિયરિંગ (AHM)
/ MIS નિષ્ણાત

શૈક્ષણિક લાયકાત

પોસ્ટનું નામલાયકાત
ચીફ ઓફિસરનિવૃત્ત અધિકારી
મ્યુનિસિપલ એન્જિનિયરિંગ (હાઉસિંગ)BE સિવિલ, 5 વર્ષનો અનુભવ
મ્યુનિસિપલ એન્જિનિયરિંગ (AHM)જાહેર આરોગ્યમાં વિશેષતા સાથે એન્જિનિયરિંગમાં પી.જી, 3 વર્ષનો અનુભવ
/ MIS નિષ્ણાતકમ્પ્યુટર સાયન્સમાં પીજી/ડિપ્લોમા, 3-5 વર્ષનો અનુભવ

ઉમર મર્યાદા

  • નિયમો પ્રમાણે

પગાર ધોરણ

પોસ્ટનું નામપગાર
ચીફ ઓફિસરરૂ. 30,000/-
મ્યુનિસિપલ એન્જિનિયરિંગ (હાઉસિંગ)રૂ. 30,000/-
મ્યુનિસિપલ એન્જિનિયરિંગ (AHM)રૂ. 30,000/-
MIS નિષ્ણાતરૂ. 20,000/-

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • ઇન્ટરવ્યુ / ડીવી

અરજી કઈ રીતે કરવી?

  • પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારો મૂળ અને તમામ જરૂરી દસ્તાવેજોની નકલો અને પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટોગ્રાફ્સ સાથે ઇન્ટરવ્યુમાં હાજરી આપી શકે છે.
  • સરનામું: જાહેરાત પર આપેલ

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

પોસ્ટનું નામઈન્ટરવ્યુ 
ચીફ ઓફિસર3-10-2023 12:00 વાગ્યે
મ્યુનિસિપલ એન્જિનિયરિંગ (હાઉસિંગ)3-10-2023 13:00 વાગ્યે
મ્યુનિસિપલ એન્જિનિયરિંગ (AHM) / MIS નિષ્ણાત3-10-2023 16:00 વાગ્યે

મહત્વપૂર્ણ લિન્ક

સત્તાવાર જાહેરાતઅહીં ક્લિક કરો
હોમપેજઅહીં ક્લિક કરો