માનવ ઉજ્જવળ સ્વાસ્થ્ય સંસ્થાન દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે બમ્પર ભરતીની જાહેરાત

Advertisements

માનવ ઉજ્જવલ આરોગ્ય સંસ્થા ભરતી 2022 | માનવ ઉજ્જવલ આરોગ્ય સંસ્થા ભરતી 2022 : માનવ ઉજ્જવલ આરોગ્ય સંસ્થા મેડિકલ ઓફિસર મેડિકલ વર્કર મેડિકલ આસિસ્ટન્ટ કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર સ્ટોર કીપર ANM GNM ખાલી જગ્યાઓની જાહેરાત પ્રકાશિત શૈક્ષણિક લાયકાત ઓનલાઇન અરજી પદ્ધતિ પગાર ધોરણ કુલ ખાલી જગ્યાઓ.

MUSY ભરતી 2022

MUSY – માનવ ઉજ્જવળ સ્વાસ્થ્ય સંસ્થાન દ્વારા તાજેતરમાં એક ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે જેમાં આ સંસ્થા દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ ભરવા માટે ઉમેદ્વારોબી જરૂરીયાત છે તો આ ભરતીમાં જે કોઈ લાયક ઉમેદવાર અરજી કરવા ઈચ્છતો હોય તો તેના માટેની તમામ માહિતી નીચે આપેલી છે.

MUSY ભરતી 2022 – હાઈલાઈટ્સ

જાહેરાત કરનાર સંસ્થા MUSY – માનવ ઉજ્જવળ સ્વાસ્થ્ય સંસ્થાન
પોસ્ટ વિવિધ જગ્યાઓ
કુલ જગ્યાઓ 2,650
નોકરીનો પ્રકાર સરકારી નોકરી
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 05/10/2022

પોસ્ટ

 • 1 મેડિકલ ઓફિસર
 • 2 તબીબી કાર્યકર
 • 3 તબીબી સહાયક
 • 4 કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર
 • 5 સ્ટોર કીપર
 • 6 ડ્રાઇવરો
 • 7 ANM/GNM

જગ્યાઓ

પોસ્ટ ખાલી જગ્યા
મેડિકલ ઓફિસર200
તબીબી કાર્યકર370
તબીબી સહાયક400
કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર480
સ્ટોર કીપર570
ડ્રાઈવર300
ANM/GNM330
કુલ જગ્યાઓ 2,650

શૈક્ષણિક લાયકાત

પોસ્ટ લાયકાત
મેડિકલ ઓફિસરઅનુસ્નાતક
તબીબી કાર્યકર12મી
તબીબી સહાયકગ્રેજ્યુએશન
કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર12મી, ડિપ્લોમા
સ્ટોર કીપર10મી
ડ્રાઈવર8મી
ANM/GNM12મી, ડિપ્લોમા

પગાર ધોરણ

 • ₹ 18,000 થી ₹ 55,000 રૂપિયા પ્રતિ મહિના સુધી

નોંધ :: પ્રસ્તુત ભરતીમાં ઉમેદવારને તેનું વેતન પોતાની પોસ્ટ પેમાને ચુકવવામાં આવશે.

પસંદગી પ્રક્રિયા

 • પ્રસ્તુત ભરતીમાં ઉમેદવારની પસંદગી પોસ્ટ પ્રમાણે કરવામાં આવશે, વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર જાહેરાત ચકાશો.

અરજી કઈ રીતે કરવી?

 • સ્ટેપ-1. આ વેબસાઇટ https://musy.in/ પર ક્લિક કરો
 • સ્ટેપ-2. વેબસાઇટ ખોલ્યા પછી, નીચે સ્ક્રોલ કરો.
 • સ્ટેપ-3. નીચેની ઉપયોગી લિંક પર ક્લિક કરો.
 • સ્ટેપ–4. પછી રિક્રુટમેન્ટ પર ક્લિક કરો.
 • સ્ટેપ–5. હવે તમે Apply Online પર ક્લિક કરો.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

 • અરજી શરૂ કરવાની તારીખ:- 22/09/2022
 • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ:- 05/10/2022

મહત્વપૂર્ણ લીંક

સત્તાવાર જાહેરાત Click Here
સત્તાવાર સાઈટ Click Here
HomePageClick Here

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top