સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડીયા દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

Advertisements

સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ ઓફિસરની ખાલી જગ્યાઓ માટે ભરતીની સત્તાવાર સૂચના પ્રકાશિત કરી છે . આ લેખમાં અમે સંપૂર્ણ ખાલી જગ્યાની વિગતો, શૈક્ષણિક લાયકાત, પાત્રતાના માપદંડો, પગાર ધોરણ, પગાર અને સેન્ટ્રલ બેંક ઑફ ઇન્ડિયા ઑફિસર ભરતીમાં કેવી રીતે અરજી કરવી તે વિશે ચર્ચા કરી છે.

સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડીયા ભરતી

સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડીયા દ્વારા તાજેતરમાં એક જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે જેમાં આ સંસ્થા દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ ભરવા માટે ઉમેદવારોની જરૂરીયાત છે. તો આ ભરતીમાં જે કોઈ લાયક ઉમેદવાર અરજી કરવા ઈચ્છતો હોય તેના માટેની તમામ માહિતી નીચે આપેલી છે.

સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડીયા ભરતી – હાઈલાઈટ્સ

સંસ્થાનું નામસેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડીયા
પોસ્ટ વિવિધ જગ્યાઓ
કુલ જગ્યાઓ 101
નોકરીનો પ્રકાર બેન્કની નોકરી
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 17 ઓક્ટોબર 2022

પોસ્ટ પ્રમાણે માહિતી

ક્રમાંક પોસ્ટ શૈક્ષણિક લાયકાત ઉમર મર્યાદા અનુભવ
1.IT (સ્કેલ-V)એન્જિનિયરિંગ શાખાઓમાં પૂર્ણ-સમયની માસ્ટર અથવા સ્નાતકની ડિગ્રીન્યૂનતમ 35 વર્ષ અને મહત્તમ 50 વર્ષ ન્યૂનતમ 10-12 વર્ષની
2.અર્થશાસ્ત્રી (સ્કેલ-V)નીચેનામાંથી કોઈપણ એક વિષયમાં પીએચડી, a) અર્થશાસ્ત્ર, b) બેંકિંગ, c) વાણિજ્ય, ડી) આર્થિક નીતિ, e) જાહેર નીતિલઘુત્તમ 30 વર્ષ અને મહત્તમ 45 વર્ષન્યૂનતમ 05 વર્ષ
3.ડેટા સાયન્ટિસ્ટ (સ્કેલ-IV)સ્ટેટિસ્ટિક્સ/ઇકોનોમેટ્રિક્સ/મેથેમેટિક્સ/ફાઇનાન્સ/ઇકોનોમિક્સ/કમ્પ્યુટર સાયન્સમાં અનુસ્નાતક ડિગ્રી અથવા ભારતીય યુનિવર્સિટી/ઇન્સ્ટિટ્યુટમાંથી કમ્પ્યુટર સાયન્સ/આઇટીમાં B.E./ B.Tech સરકાર દ્વારા માન્ય. સંસ્થાઓ/AICTE.લઘુત્તમ 28 વર્ષ અને મહત્તમ 35 વર્ષન્યૂનતમ 08-10 વર્ષ
4.રિસ્ક મેનેજર (સ્કેલ-III)B.Sc આંકડાશાસ્ત્ર / MBA / અનુસ્નાતકન્યૂનતમ 20 વર્ષ અને મહત્તમ 35 વર્ષન્યૂનતમ 02 વર્ષ
5.IT SOC એનાલિસ્ટ (સ્કેલ-III)કમ્પ્યુટર સાયન્સ / IT / ECE અથવા MCA / M.Sc માં એન્જિનિયરિંગ સ્નાતક. (IT) / M.Sc. (કોમ્પ્યુટર સાયન્સ) માન્ય યુનિવર્સિટી / સંસ્થામાંથી.ન્યૂનતમ 26 વર્ષ અને મહત્તમ 40 વર્ષન્યૂનતમ 06 વર્ષ
6.આઇટી સુરક્ષા વિશ્લેષક (સ્કેલ-III)કમ્પ્યુટર સાયન્સ / IT / ECE અથવા MCA / M.Sc માં એન્જિનિયરિંગ સ્નાતક. (IT) / M.Sc. (કોમ્પ્યુટર સાયન્સ) માન્ય યુનિવર્સિટી / સંસ્થામાંથી.ન્યૂનતમ 26 વર્ષ અને મહત્તમ 40 વર્ષન્યૂનતમ 06 વર્ષ
7.ટેકનિકલ ઓફિસર (ક્રેડિટ)સિવિલ/મિકેનિકલ/પ્રોડક્શન/મેટલર્જી/ટેક્સ ટાઇલ/કેમિકલમાં એન્જિનિયરિંગની ડિગ્રી.ન્યૂનતમ 26 વર્ષ અને મહત્તમ 34 વર્ષન્યૂનતમ 03 વર્ષ
8.ક્રેડિટ ઓફિસર (સ્કેલ-III)CA/CFA/ACMA/MBAન્યૂનતમ 26 વર્ષ અને મહત્તમ 34 વર્ષN/A
9.ડેટા એન્જિનિયર (સ્કેલ-III)સ્ટેટિસ્ટિક્સ/ઇકોનોમેટ્રિક્સ/ગણિત વિજ્ઞાન/ફાઇનાન્સ/ઇકોનોમિક્સ/કોમ્પ્યુટર સાયન્સમાં પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ડિગ્રી (અથવા સમકક્ષ ડિપ્લોમા) અથવા B.E./B.Tech in Computer Science/IT ભારતીય યુનિવર્સિટી/સંસ્થા સરકાર દ્વારા માન્ય. સંસ્થાઓ/AICTEન્યૂનતમ 26 વર્ષ અને મહત્તમ 35 વર્ષન્યૂનતમ 05 વર્ષ
10.શ્રેણી : IT (સ્કેલ-III)કમ્પ્યુટર સાયન્સ / IT / ECE અથવા MCA / M.Sc માં એન્જિનિયરિંગ સ્નાતક. (IT) / M.Sc. (કોમ્પ્યુટર સાયન્સ) માન્ય યુનિવર્સિટી / સંસ્થામાંથીમહત્તમ 35 વર્ષન્યૂનતમ 06 વર્ષ
11.રિસ્ક મેનેજર (સ્કેલ-II)B.Sc આંકડાશાસ્ત્ર / MBAન્યૂનતમ 20 વર્ષ અને મહત્તમ 35 વર્ષન્યૂનતમ 1 વર્ષ
12.કાયદા અધિકારી (સ્કેલ-II)કાયદામાં સ્નાતકની ડિગ્રી (LLB) અનુભવ: બાર કાઉન્સિલ સાથે એડવોકેટ તરીકે નોંધણી અને 3 વર્ષનો અનુભવન્યૂનતમ 20 વર્ષ અને મહત્તમ 35 વર્ષN/A
13.IT (સ્કેલ-II)કોમ્પ્યુટર સાયન્સ / કોમ્પ્યુટર એપ્લીકેશન / ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી / ઇલેક્ટ્રોનિક્સ / ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને ટેલિકોમ્યુનિકેશન્સ / ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને કોમ્યુનિકેશન્સ / ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશનમાં એન્જિનિયરિંગ ડિગ્રીન્યૂનતમ 20 વર્ષ અને મહત્તમ 35 વર્ષલાયકાત પછીનો કાર્ય અનુભવ – IT ક્ષેત્રમાં 2 વર્ષ.
14.સુરક્ષા (સ્કેલ-II)ભારતીય સૈન્યમાંથી કૅપ્ટન અથવા તેનાથી ઉપરના રેન્કના ભૂતપૂર્વ કમિશન્ડ ઑફિસરો ઓછામાં ઓછા 5 વર્ષની સેવા અથવા એરફોર્સ, નેવી અને પેરા મિલિટરી ફોર્સમાંથી સમકક્ષ રેન્ક ધરાવતા હોય.ન્યૂનતમ 26 વર્ષ અને મહત્તમ 45 વર્ષN/A
15.નાણાકીય વિશ્લેષક (સ્કેલ-II)ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ ઓફ ઈન્ડિયા (ICAI)/ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ કોસ્ટ એન્ડ વર્ક્સ એકાઉન્ટ્સ ઓફ ઈન્ડિયા (ICWAI) અથવા પ્રતિષ્ઠિત સંસ્થામાંથી ફાઈનાન્સમાં વિશેષતા સાથે એમબીએની અંતિમ પરીક્ષામાં પાસન્યૂનતમ 20 વર્ષ મહત્તમ 35 વર્ષN/A
16.ક્રેડિટ ઓફિસર્સ (સ્કેલ-II)AICTE/UGC માન્ય યુનિવર્સિટી/કોલેજમાંથી કુલ 60% માર્ક્સ સાથે પૂર્ણ સમય MBA (બેન્કિંગ અને ફાઇનાન્સ) / પૂર્ણ સમય PGDBM (બેન્કિંગ અને ફાઇનાન્સ) સાથે સ્નાતક. અથવા ઈન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ ઓફ ઈન્ડિયા (ICAI)ની અંતિમ પરીક્ષામાં પાસન્યૂનતમ 20 વર્ષ અને મહત્તમ 35 વર્ષN/A
17.અર્થશાસ્ત્રી (સ્કેલ-II)ઇકોનોમિક્સ / ઇકોનોમેટ્રિક્સ / ગ્રામીણ અર્થશાસ્ત્રમાં ઓછામાં ઓછી 2જી વર્ગની પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ડિગ્રીન્યૂનતમ 20 વર્ષ અને મહત્તમ 35 વર્ષડેટા સંગ્રહ, આર્થિક વિશ્લેષણ અથવા સંશોધનમાં ઓછામાં ઓછા 3 વર્ષનો પોસ્ટ લાયકાતનો અનુભવ.

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • આ ભરતીમાં ઉમેદવારની પસંદગી પોસ્ટનાં આધારે કરવામાં આવશે. વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર જાહેરાત તપાસો.

અરજી કઈ રીતે કરવી?

  • ઉમેદવારો 28.09.2022 થી 17.10.2022 સુધી સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાની સત્તાવાર વેબસાઈટ https://ibpsonline.ibps.in/cbiosep22/ દ્વારા માત્ર ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે અને અન્ય કોઈપણ પ્રકારની અરજી સ્વીકારવામાં આવશે નહીં. સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા અધિકારી

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

  • ઓનલાઈન નોંધણી માટે ખુલવાની તારીખ (ટેન્ટેટિવ): 28.09.2022
  • ઓનલાઈન નોંધણીની અંતિમ તારીખ (ટેન્ટેટિવ): 17-10-2022
  • ઇન્ટરવ્યુ માટેના કોલ લેટર ડાઉનલોડિંગ (ટેન્ટેટિવ): નવેમ્બર – 2022
  • ઇન્ટરવ્યુની કામચલાઉ તારીખ (ટેન્ટેટિવ); ડિસેમ્બર – 2022

મહત્વપૂર્ણ લીંક

સત્તાવાર જાહેરાત Click Here
સત્તાવાર સાઈટ Click Here
HomePageClick Here

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top