ICPS નવસારી દ્વારા 7 પાસ ઉમેદવારો માટે ભરતીની જાહેરાત

ICPS નવસારી ભરતી 2022 : સંકલિત બાળ સુરક્ષા યોજના હેઠળ સ્પેકલાલ્ઝ્ડ એડોપ્શન એજન્સી” ખુંધ, તા. ચીખલી, જી. નવસારીમાં 11 મહિનાના કરારના આધારે હંગામી ધોરણે મંજૂર કરાયેલ નીચે જણાવેલ જગ્યાઓ ભરવા માટે અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે.

ICPS નવસારી ભરતી

સંકલિત બાળ સુરક્ષા વિભાગ દ્વારા તાજેતરમાં એક ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે જેમાં આ સંસ્થા દ્વારા મેનેજર તથા અન્ય જગ્યાઓ માટે ઉમેદવારોની જરૂરીયાત છે તો આ ભરતીમાં જે કોઈ લાયક ઉમેદવાર અરજી કરવા ઈચ્છતો હોય તો તેના માટેની તમામ માહિતી નીચે આપેલી છે.

ICPS નવસારી ભરતી – હાઈલાઈટ્સ

સંસ્થાનું નામ સંકલિત બાળ સુરક્ષા વિભાગ – ICPS
પોસ્ટ વિવિધ જગ્યાઓ
નોકરી સ્થળ નવસારી / ગુજરાત
નોકરીનો પ્રકાર કરાર આધારિત
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ જાહેરાત પ્રકાશિત થયાના 10 દિવસની અંદર

પોસ્ટ

 • મેનેજર/કોઓર્ડિનેટર શ્રી
 • આવશે

શૈક્ષણિક લાયકાત

મેનેજર / કો-ઓર્ડિનેટર

 • ગુજરાતી અને અંગ્રેજી ભાષાઓમાં સારી કમાન્ડ સાથે MSW / મનોવિજ્ઞાન / ગૃહ વિજ્ઞાન બાળ વિકાસમાં માસ્ટર ડિગ્રી અને બંને ભાષાઓમાં પત્રવ્યવહાર સાથે કમ્પ્યુટર સાક્ષર,
 • બાળ કલ્યાણ ક્ષેત્રમાં 03 વર્ષનો અનુભવ

આયાબેન

 • ધોરણ 07 પાસ

અનુભવ

મેનેજર / કો-ઓર્ડિનેટર

 • 03 વર્ષનો બાળ કલ્યાણ ક્ષેત્રનો અનુભવ

પગાર ધોરણ

 • મેનેજર / કો-ઓર્ડિનેટર : પગાર ધોરણ: 17,500/-
 • આયાબેન : પગાર ધોરણ: 8,000/-

પસંદગી પ્રક્રિયા

 • પ્રસ્તુત ભરતીમાં ઉમેદવારની પસંદગી ઈન્ટરવ્યુંનાં આધારે કરવામાં આવશે

અરજી કઈ રીતે કરવી?

 • ઉપરોક્ત જગ્યાઓ માટે લાયક ઉમેદવારોએ તેમની લેખિત અરજી જાહેરાતના પ્રકાશનની તારીખથી 10 દિવસમાં જરૂરી શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવ, જન્મ તારીખ વગેરેની સ્વ-પ્રમાણિત નકલો સાથે બાળ લગ્ન નિષેધ અધિકારીની કચેરીને સબમિટ કરવી જોઈએ. જીલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારી, બ્લોક-સી, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, જુના કલેકટર. ખેરી, જુનાથાણા, નવસારી 396445 રજી.એડી તરફથી પ્રાપ્ત થયા મુજબ મોકલવાના રહેશે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

 • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ : જાહેરાત પ્રકાશિત થયાના 10 દિવસની અંદર

મહત્વપૂર્ણ લીંક

સત્તાવાર જાહેરાત Click Here
HomePageClick Here