સરકારની મોટી જાહેરાત, 2023 માં કરવામાં આવશે 9000 જગ્યાઓ માટે LRD તથા PSI ની ભરતી

ગુજરાત પોલીસ એલઆરડી ભરતી 2023 નોટિફિકેશન, લેટેસ્ટ guj પોલીસ કોન્સ્ટેબલ, સબ ઈન્સ્પેક્ટર ડ્રાઈવરની ખાલી જગ્યા માટેનું નોટિફિકેશન gujarat police bharti 2023 vacancy news ગુજરાત પોલીસ નોકરીઓ (લોકરક્ષક) જેલ સિપાહી ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ એટલે કે www.ojas.gujarat.gov.in અરજી કરો.

LRD ભરતી 2023

ગુજરાત પોલીસ ભારતી 2023 : કોન્સ્ટેબલ, IO, API, ASI, PSI પોસ્ટ માટે OJAS નવી જગ્યાઓ બહાર પાડવામાં આવી છે. ગુજરાતમાં પોલીસની નોકરી મુજબ જાહેરાતમાં વર્ણન કરી શકાય છે. નંબર LRB/2021/1 જૂથ મુજબ. ગુજરાત રાજ્યના તમામ જોબ હન્ટર્સ કે જેમને ગુજરાત રાજ્યમાં પોલીસ નોકરીમાં જોડાવાની જરૂર છે તે અહીં સારી તક છે.

તેથી, ગુજરાત લોકરક્ષક, જેલ સિપાહી/સિપાહી, નિઃશસ્ત્ર કોન્સ્ટેબલ પોસ્ટ્સ, LRD ભારતી 2023 પુરૂષ, સ્ત્રી બંને ઉમેદવારો માટે જાહેરાત કરે છે કે જેમની પાસે માન્ય બોર્ડ/યુનિવર્સિટી દ્વારા જારી કરાયેલ સ્નાતકની ડિગ્રી પર કબજો તરીકે લઘુત્તમ શિક્ષણ મર્યાદા છે. જો વિદ્યાર્થીઓ અંતિમ પસંદગીને પહોંચી વળશે તો તેમને ગુજરાત પોલીસ વિભાગ દ્વારા સારા પગારની ઓફર મળશે.

ગુજરાત આસિસ્ટન્ટ સબ ઈન્સ્પેક્ટરની નોકરી હવે નવી ભરતી પોસ્ટ માટે ખુલ્લી છે. ઉમેદવારોએ www.ojas.gujarat.gov.in 2023 પર સત્તાવાર વેબ પોર્ટલ પર ગુજરાત પોલીસ એએસઆઈ ઓનલાઈન ફોર્મ અરજી કરવી પડશે. ગુજરાત પોલીસ અરજી ફોર્મ 2023 એ શરૂઆતની શરૂઆતની લિંક છે જ્યાં સુધી સમય સમાપ્ત થશે નહીં. જ્યારે પણ, ગુજરાત પોલીસ ભારતી જાહેરાત 2023 પ્રકાશિત થશે ત્યારે તમને આ પૃષ્ઠ પર તમામ માહિતી મળશે.

LRD ભરતી 2023 વિષે માહિતી

સંસ્થાનું નામ લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ (LRB)
જાહેરાત ક્રમાંક
કુલ જગ્યાઓ 9000
પોસ્ટ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ,PSI,ASI,
નોકરી સ્થળ ગુજરાત
અરજી તારીખ ટૂંક સમયમાં ઉપલબ્ધ થશે
શૈક્ષણિક લાયકાત 12 પાસ

LRD ભરતી જાહેરાત PDF

OJAS હેઠળ આગામી 9000 કોન્સ્ટેબલ, પોલીસ ભારતી માટે ગુજરાત પોલીસ ભારતી 2023 ની સૂચનાની તારીખ ટૂંક સમયમાં બહાર આવશે. તેથી, આગામી ગુજરાત પોલીસ ભારતી 2023ની ચેતવણી મેળવવા માટે નીચે ઉપલબ્ધ ઓનલાઈન એપ્લિકેશન લિંક્સ સાથે જોડાયેલા રહો.

શૈક્ષણિક લાયકાત

શૈક્ષણિક લાયકાત: વિદ્યાર્થીઓએ લઘુત્તમ ગુણ તરીકે કોઈપણ શિસ્ત સાથે સ્નાતકની ડિગ્રી હોવી આવશ્યક છે. અથવા 12મી (HSC) બોર્ડ પરીક્ષા/ઉચ્ચતર માધ્યમિક પરીક્ષા પાસ કરેલ અથવા ગુજરાત રાજ્ય સરકારના બોર્ડ તરફથી તેની સમકક્ષ પ્રમાણપત્ર.

ઉમર મર્યાદા

  • ઉમેદવારની ઉંમર કટઓફ તારીખ મુજબ 18 વર્ષથી વધુ અને 33 વર્ષથી ઓછી હોવી જોઈએ.
  • આરક્ષિત કેટેગરીના ઉમેદવારોને ઉપલી વય મર્યાદા અનુસાર છૂટછાટ મળશે

LRD ભરતી માટે સરકારના નિયમો

  • અનુસૂચિત જાતિ (SC): 05 years
  • અનુસૂચિત જન જાતિ (ST): 05 years
  • સામાજીક અને શેક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ (SEBC): 05 years
  • આર્થિક રીતે નબળો વર્ગ (EWS): 05 years
  • Un-reserved Category Woman Candidates: 05 years
  • Reserved Category Woman Candidates: 10 years

મહત્વપૂર્ણ લીંક

LRD સત્તાવાર સાઈટ Click Here
HomePageClick Here

Leave a Comment