સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ અમદાવાદ દ્વારા 8-10 પાસ પર ભરતી

સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ અમદાવાદ ભારતી 2022: સરકારી પ્રિન્ટીંગ (ફોટો લિથો) પ્રેસ અમદાવાદ તાજેતરમાં એપ્રેન્ટીસ (બુક બાઈન્ડર, ઓફસેટ મશીન માઈન્ડર) ભરતી 2022 માટે અરજી આમંત્રિત કરે છે. લાયક ઉમેદવાર સત્તાવાર સૂચના વાંચે અને પછી 20-08-2022 પહેલા અરજી કરે.

પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ ભરતી 2022

સરકારી પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ અમદાવાદમાં એપ્રેન્ટિસની નોકરી શોધી રહેલા તમામ રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે આ એક સારી તક છે. પોસ્ટનું નામ, કુલ પોસ્ટ શૈક્ષણિક લાયકાત, ઉંમર માપદંડ, પગાર, પસંદગી મોડ, કેવી રીતે અરજી કરવી, મહત્વપૂર્ણ તારીખ અને અન્ય પાત્રતા પ્રક્રિયા સંબંધિત વધુ માહિતી માટે કૃપા કરીને નીચેનો લેખ ધ્યાનથી વાંચો.

પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ ભરતી 2022 – હાઇલાઇટ્સ

જાહેરાત કરનાર સંસ્થા સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ અમદાવાદ
પોસ્ટ બુક બાઈન્ડર અને ઓફસેટ મશીન માઇન્ડર
કુલ જગ્યાઓ 13
નોકરીનું સ્થળ અમદાવાદ
આવેદન મોડ ઓફલાઈન

પોસ્ટ પ્રમાણે જગ્યાઓ

પોસ્ટનું નામ જગ્યાઓ
બુક બાઈન્ડર12
ઑફસેટ મશીન માઈન્ડર01
કુલ જગ્યાઓ 13

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • બુક બાઈન્ડર : 8 પાસ
  • ઑફસેટ મશીન માઈન્ડર : 10 પાસ

ઉમર મર્યાદા

  • ન્યૂનતમ: 14 વર્ષ
  • મહત્તમ: 25 વર્ષ

આવેદન ફી

  • આ ભરતી માટે કોઈપણ પ્રકારની અરજી ફી નથી

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • ઉમેદવારોની પસંદગી નિયમોના આધારે કરવામાં આવશે

અરજી કઈ રીતે કરવી?

  • લાયક ઉમેદવારો કે જેઓ સૂચના અથવા ઉપરોક્ત વિગતો અનુસાર માપદંડોને પૂર્ણ કરે છે તેઓ બંધ નિયત ફોર્મેટમાં અરજી કરી શકે છે અને તેમના બાયો-ડેટા, તાજેતરના પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટો, શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવનું પ્રમાણપત્ર અને તમામ જરૂરી દસ્તાવેજોની નકલ અરજી સાથે મોકલી શકે છે. .

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

  • છેલ્લી તારીખ: 20-08-2022

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સત્તાવાર જાહેરાત Click Here
HomePageClick Here
--ADVERTISEMENT--

Leave a Comment