ગુજરાત નગરપાલિકામાં 3 પાસ પર પરીક્ષા વગર સીધી ભરતીની જાહેરાત

ગુજરાત નગરપાલિકા ભરતી 2022 @enagar.gujarat.gov.in : 32 નગરપાલિકામાં ફાયરમેન કમ ડ્રાઈવર, ડિવિઝનલ ફાયર ઓફિસર, સ્ટેશન ફાયર ઓફિસર, ફાયર વાયરલેસ ઓફિસર, અગ્રણી ફાયરમેન, ડ્રાઈવર કમ પંપ ઓપરેટર પોસ્ટ. લાયક ઉમેદવારો સૂચના વાંચો અને આ પોસ્ટને લાગુ કરો. કુલ 32 નગરપાલિકા જેવી કે ધોળકા, બોટાદ, સુરેન્દ્રનગર, નડિયાદ, માણસા, હિંમતનગર, મહેસાણા, પાલનપુર, પાટણ, મોડાસા, આણંદ, ગોધરા, દાહોદ, દાહોદ, છોટા ઉદેપુર, લુણાવાડા, કરજણ, રાજપીપળા, નવસારી, વલસાડ, ભરૂચ, બારડોલી. , વેરાવળ – પાટણ, અમરેલી, તળાજા, કેશોદ, ગોંડલ, મોરબી, કાલાવડ, પોરબંદર, ખંભાળિયા, ભુજ.

ગુજરાત નગરપાલિકા ભરતી 2022

ફાયર સ્ટાફની હેરફેર માટે બે મુખ્ય શૈલીઓ છે: રોટેશનલ અને કોન્ટેક્ટ. રોટેશનલ ફાયર સ્ટાફ મેનીપ્યુલેશનમાં, પરફોર્મરના હાથનો ઉપયોગ સ્ટાફની ગતિ અને પરિભ્રમણને ચાલાકી કરવા માટે થાય છે. કોન્ટેક્ટ ફાયર સ્ટાફ એક એવી ટેકનિક છે જેમાં પરફોર્મર સ્ટાફને હાથ, પગ અને શરીરના ભાગો પર ફેરવે છે. બંને તકનીકોનો ઉપયોગ પ્રદર્શનમાં થઈ શકે છે. બીજી ટેકનિક સ્ટાફ જગલિંગ છે, જેમાં ત્રણ સ્ટાફ ફેંકાય છે અને પકડાય છે.

ગુજરાતની નગરપાલિકાએ ફાયર સ્ટાફની જગ્યાઓની ભરતી માટે સત્તાવાર સૂચના પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારો આ ભરતી માટે અરજી કરી શકે છે. તમે આ ભરતી વિશે વધુ વિગતો જોઈ શકો છો જેમાં પોસ્ટની સંખ્યા, પોસ્ટનું નામ, શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પસંદગી પ્રક્રિયા, કેવી રીતે અરજી કરવી, વગેરે… તમે આ ભરતી વિશે સત્તાવાર સૂચનાઓ અને અન્ય મહત્વપૂર્ણ તથ્યો પણ જોઈ શકો છો દા.ત. મહત્વપૂર્ણ લિંક્સ અને મહત્વપૂર્ણ તારીખો.

ગુજરાત નગરપાલિકા ભરતી – હાઈલાઈટ્સ

સંસ્થાનું નામ ગુજરાત નગરપાલિકા
પોસ્ટ વિવિધ જગ્યાઓ
નોકરીનો પ્રકાર કરાર આધારિત સરકારી નોકરી
નોકરી સ્થળ ગુજરાત / ઇન્ડિયા
પસંદગી પ્રક્રિયા પરીક્ષા વગર સીધી ભરતી
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ જીલ્લા પ્રમાણે (સત્તાવાર જાહેરાત ચકાસો)

વલસાડ નગરપાલિકા ભરતી

 • વલસાડ નગરપાલિકા ભરતી 2022: વિહંગાવલોક
  • જોબ સંસ્થાનું નામ:- વલસાડ નગરપાલિકા
  • પોસ્ટના નામ:- વિવિધ
  • પોસ્ટની સંખ્યા:- 30
  • નોકરીઓના પ્રકાર:- એપ્રેન્ટિસ નોકરીઓ
  • એપ્લિકેશન મોડ:- ઑફલાઇન
  • નોકરીનું સ્થાન:- વલસાડ (ગુજરાત)

આણંદ નગરપાલિકા ભરતી

 • સંસ્થાનું નામ આનંદ નગરપાલિકા
 • પોસ્ટનું નામ એન્જિનિયર
 • કુલ ખાલી જગ્યા 02 જગ્યાઓ
 • જોબ લોકેશન ગુજરાત
 • એપ્લિકેશન મોડ ઑફલાઇન
 • છેલ્લી તારીખ: 15 દિવસની અંદર.

ગુજરાત નગરપાલિકા જાહેરાત

 • ધોળકા નગરપાલિકા ભરતી 2022 સૂચના
 • બોટાદ નગરપાલિકા ભરતી 2022 ની સૂચના
 • સુરેન્દ્રનગર નગરપાલિકા ભરતી 2022ની સૂચના
 • નડિયાદ નગરપાલિકા ભરતી 2022 સૂચના
 • મનસા નગરપાલિકા ભરતી 2022 સૂચના
 • હિંમતનગર નગરપાલિકા ભરતી 2022 ની સૂચના
 • મહેસાણા નગરપાલિકા ભરતી 2022 સૂચના
 • પાલનપુર નગરપાલિકા ભરતી 2022 ની સૂચના
 • પાટણ નગરપાલિકા ભરતી 2022 ની સૂચના
 • મોડાસા નગરપાલિકા ભરતી 2022 ની સૂચના
 • આનંદ નગરપાલિકા ભરતી 2022 ની સૂચના
 • ગોધરા નગરપાલિકા ભરતી 2022 ની સૂચના
 • દાહોદ નગરપાલિકા ભરતી 2022: સૂચના
 • છોટા ઉદેપુર નગરપાલિકા ભરતી 2022: સૂચના
 • લુણાવાડા નગરપાલિકા ભરતી 2022 ની સૂચના
 • કરજણ નગરપાલિકા ભરતી 2022 સૂચના
 • રાજપીપળા નગરપાલિકા ભરતી 2022: સૂચના
 • નવસારી નગરપાલિકા ભરતી 2022: સૂચના
 • વલસાડ નગરપાલિકા ભરતી 2022: સૂચના
 • ભરૂચ નગરપાલિકા ભરતી 2022: સૂચના
 • બારડોલી નગરપાલિકા ભરતી 2022 ની સૂચના
 • વ્યારા નગરપાલિકા ભરતી 2022: સૂચના
 • વેરાવળ – પાટણ નગરપાલિકા ભરતી 2022 સૂચના
 • અમરેલી નગરપાલિકા ભરતી 2022 ની સૂચના
 • તળાજા નગરપાલિકા ભરતી 2022 ની સૂચના
 • કેશોદ નગરપાલિકા ભરતી 2022: સૂચના
 • ગોંડલ નગરપાલિકા ભરતી 2022: સૂચના
 • મોરબી નગરપાલિકા ભરતી 2022 ની સૂચના
 • કાલાવડ નગરપાલિકા ભરતી 2022: સૂચના
 • પોરબંદર નગરપાલિકા ભરતી 2022 ની સૂચના
 • ખંભાળિયા નગરપાલિકા ભરતી 2022 ની સૂચના
 • ભુજ નગરપાલિકા ભરતી 2022ની સૂચના

મહત્વપૂર્ણ લીંક

વલસાડ નગરપાલિકા સત્તાવાર જાહેરાત Click Here
આણંદ નગરપાલિકા સત્તાવાર જાહેરાત Click Here
અન્ય નગરપાલિકાની સત્તાવાર જાહેરાત Click Here
HomePageClick Here

Leave a Comment