આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ ગુજરાત દ્વારા ભરતી ૨૦૨૨, પગાર ૨૫ હજાર રૂપિયા દર મહીને

આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ ભરતી

ગુજરાત સ્ટેટ ટ્રાઇબલ એજ્યુકેશન સોસાયટી ભારતી 2022 35 જગ્યાઓ માટે. ગુજરાત સ્ટેટ ટ્રાઇબલ એજ્યુકેશન સોસાયટી, ગાંધીનગરે વિવિધ ખાલી જગ્યાઓ માટે ઇન્ટરવ્યુ સૂચના પ્રકાશિત કરી છે. એકલવ્ય મોડેલ સ્કૂલ અને અન્ય ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા માટે GSTES ભરતી. વોર્ડન/ એકાઉન્ટન્ટ અને અન્ય પોસ્ટની ખાલી જગ્યાઓ. અરવલ્લી જિલ્લામાં શાળા જોબ શોધનાર માટે ઓપન ઈન્ટરવ્યુનું આયોજન કર્યું.

આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ ભરતી – હાઇલાઇટ્સ

સંસ્થાનું નામ આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ
કુલ ખાલી જગ્યા35 જગ્યાઓ
પોસ્ટવિવિધ જગ્યાઓ
આવેદન મોડ ઑફલાઇન
છેલ્લી તારીખ20-07-2022

પોસ્ટ

  • વિવિધ જગ્યાઓ

જગ્યાઓ

  • 35 જગ્યાઓ

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • BA/ MA/ B.Ed/ B.Sc/ M.Sc/ BPE/ MPE/ BCA/ TET/ TAT/ B.Com/ ગ્રેજ્યુએટ

પગાર ધોરણ (પે-સ્કેલ)

માધ્યમિક: રૂ. 12500/-
વિજ્ઞાન: રૂ. 25000/-
વોર્ડન/ એકાઉન્ટન્ટ: રૂ. 9876/-

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

  • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ : 20 જુલાઈ 2022

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સત્તાવાર જાહેરાત Click Here
HomePageClick Here