વણાંકબોરી થર્મલ પાવર સ્ટેશનમાં આવી 310 જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

ITI એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2022 : ગુજરાત સ્ટેટ ઇલેક્ટ્રીસિટી કોર્પોરેશન લિમિટેડ દ્વારા થર્મલ પાવર સ્ટેશન, વણાકબોરી ખાતે ITI એપ્રેન્ટીસની 310 જગ્યાઓ ભરવા માટે નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. રસ અને લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર તારીખ 09 ડિસેમ્બર 2022 સુધી ઓફલાઇન કરી શકશે.

આ પણ વાંચો : New Gujarati Kids App : બાળકોને આપો ગમ્મત સાથે જ્ઞાન તમારા મોબાઇલમાં

GSECL ભરતી 2022

થર્મલ પાવર સ્ટેશન, વણાકબોરી ખાતે ફિટર, ઇલેક્ટ્રિશિયન, વાયરમેન, ટર્નર અને બીજી વિવિધ જગ્યાઓ ભરવા માટે ઓફલાઇન અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે. 18 થી 25 વર્ષના અને લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર આ ભરતીમાં ઓફલાઇન અરજી કરી શકશે.

GSECL ભરતી 2022 – હાઈલાઈટ્સ

સંસ્થાનું નામગુજરાત સ્ટેટ ઇલેક્ટ્રીસિટી કોર્પોરેશન લિમિટેડ
પોસ્ટનું નામએપ્રેન્ટીસ
કુલ જગ્યાઓ310
અરજી પ્રકારઓફલાઇન
જોબ લોકેશનથર્મલ પાવર સ્ટેશન, વણાકબોરી
ફોર્મની છેલ્લી તારીખ09/12/2022
લાયકાતવિવિધ ટ્રેડમાં ITI પાસ

પોસ્ટ

પોસ્ટનું નામકુલ જગ્યાઓ
ફિટર100
મશીનીષ્ટ10
ઇલેક્ટ્રિશિયન70
વાયરમેન20
ઇસ્ટુમેન્ટ મિકેનિક20
ટર્નર10
પાસા30
ઇલેક્ટ્રોનિક મિકેનિક05
પ્લમ્બર05
વેલ્ડર20
લાઈનમેન20

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • ધોરણ 10 પાસ તેમજ NCVT હેઠળ ITI ના ઉપર મુજબ ના કોઈપણ એક ટ્રેડ પાસ કરેલો હોવો જોઈએ.
આ પણ વાંચો : કેન્દ્રીય રિજર્વ પોલીસ ફોર્સ દ્વારા 10 પાસ પર કોન્સ્ટેબલની જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

ઉમર મર્યાદા

  • ઉમેદવાર ની ઉંમર 18 થી 25 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ. અનામત કેટેગરી અને મહિલા ઉમેદવાર નો 5 વર્ષની ઉંમરમાં છૂટછાટ આપવામાં આવશે.

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • ઉમેદવારની પસંદગી પોસ્ટ મુજબ મેરીટ ના આધારે કરવામાં આવશે. વધુ માહિતી માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન વાંચો.

અરજી કઈ રીતે કરવી?

રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ પ્રથમ http://www.apprenticeshipindia.org પર પોતાનું રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાનું રહેશે, રજીસ્ટ્રેશન કર્યા બાદ ઉમેદવારે પોતાની લાયકાતના પ્રમાણપત્રો જેવાકે ધોરણ-૧૦ અને આઇ.ટી.આઇ. (NCVT) પાસ કર્યાની માર્કશીટ, સ્કુલ લિવીંગ સર્ટીફિકેટ, જો અનામત જગ્યા સામે ઉમેદવારી નોંધાવવા માંગતા હોય તો જાતિ અંગેના પ્રમાણપત્ર અને SEBC ઉમેદવારના કેસમાં નોન-ક્રિમિલેયરનું પ્રમાણપત્ર અને રજીસ્ટ્રેશન કર્યા બાદ પોતાની પ્રોફાઇલની પ્રીન્ટ આઉટ આ સાથે જોડેલ અરજીના નમુનામાં વિગતો ભરી મુખ્ય ઈજનેરશ્રી, ગુજરાત સ્ટેટ ઈલેક્ટ્રીસીટી કોર્પોરેશન, વણાકબોરી થર્મલ પાવર સ્ટેશનને તા. ૦૯/૧૨/૨૦૧૨ સૂધીમાં પોસ્ટ મારફતે અથવા રૂબરૂમાં મોકલી આપવાના રહેશે. અરજી ફોર્મમાં ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન નંબર ફરજિયાત લખવાનો રહેશે. રજીસ્ટ્રેશન નંબર વગરની અને અધૂરી વિગતો વાળી અરજીઓ રદ થવાને પાત્ર રહેશે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

  • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ : 09/12/2022
આ પણ વાંચો : [CEE] કેન્દ્રીય રોજગાર વિનિમય દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સત્તાવાર જાહેરાત Click Here
HomePageClick Here