ભારતીય નૌકાદળ દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

ભારતીય નૌકાદળ એસએસસી ઓફિસર ભરતી 2022: નીચે દર્શાવેલ પોસ્ટ્સ માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે.

ઇન્ડિયન નેવી ભરતી

ભારતીય નૌકાદળ દ્વારા તાજેતરમાં એક ભરતીની જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે. જેમાં આ સંસ્થા દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ ભરવા માટે ઉમેદવારોની જરૂરીયાત છે તો આ ભરતીમાં જે કોઈ લાયક ઉમેદવાર અરજી કરવા ઈચ્છતો હોય તો તેના માટેની તમામ માહિતી નીચે આપેલી છે.

ઇન્ડિયન નેવી ભરતી – હાઈલાઈટ્સ

સંસ્થાનું નામસ્ટાફ સિલેકશન કમીશન – ભારતીય નૌકાદળ
પોસ્ટ વિવિધ જગ્યાઓ
જગ્યાઓ 217
નોકરી સ્થળ ભારતમાં ગમે ત્યાં
નોકરીનો પ્રકાર સરકારી નોકરી
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 06-11-2022

પોસ્ટ

 • સામાન્ય સેવા [GS(X)]/ હાઇડ્રો કેડર:56
 • એર ટ્રાફિક કંટ્રોલર (ATC) :05
 • નેવલ એર ઓપરેશન્સ ઓફિસર (અગાઉના ઓબ્ઝર્વર):15
 • પાયલોટ : 25
 • લોજિસ્ટિક્સ: 20
 • શિક્ષણ: 12
 • એન્જિનિયરિંગ શાખા [સામાન્ય સેવા (GS):25
 • વિદ્યુત શાખા [સામાન્ય સેવા (GS)]:45
 • નેવલ કન્સ્ટ્રક્ટર : 14

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • પ્રસ્તુત ભરતીમાં વિવિધ પોસ્ટો હોવાથી બધાની શૈક્ષણિક લાયકાત પોસ્ટ પ્રમાણે અલગ અલગ છે. તો આ ભરતીમાં ઉમેદવારની પસંદગી પોસ્ટ આધારે કરવામાં આવશે. વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર જાહેરાત તપાસો.

ઉમર મર્યાદા

 • સામાન્ય સેવા/ હાઇડ્રો કેડર (માત્ર પુરુષો માટે) – 02/07/1998 થી 01/01/2004.
 • એર ટ્રાફિક કંટ્રોલ એટીસી (પુરુષો અને મહિલા) – 02/07/1998 થી 01/01/2002.
 • નિરીક્ષક (પુરુષો) – 02/07/1999 થી 01/07/2004.
 • પાયલોટ (પુરુષો અને મહિલા) – 02/07/1999 થી 01/07/2004.
 • લોજિસ્ટિક્સ (પુરુષો અને મહિલા) – 022/07/1998 થી 01/01/2004.

પસંદગી પ્રક્રિયા

 • લાયકાતની ડિગ્રીમાં ઉમેદવારો દ્વારા મેળવેલા સામાન્ય ગુણના આધારે અરજીઓની શોર્ટલિસ્ટિંગ કરવામાં આવશે. શોર્ટલિસ્ટેડ ઉમેદવારોને SSB ઇન્ટરવ્યુ માટે તેમની પસંદગી વિશે જાણ કરવામાં આવશે.
 • સંબંધિત એન્ટ્રી માટે ખાલી જગ્યાઓની ઉપલબ્ધતા અનુસાર તમામ એન્ટ્રીઓ માટે એસએસબી માર્ક્સ પર આધારિત સંયુક્ત મેરિટ લિસ્ટ તૈયાર કરવામાં આવશે. તબીબી પરીક્ષામાં યોગ્ય જાહેર થયેલા ઉમેદવારોની પ્રવેશમાં ખાલી જગ્યાઓની ઉપલબ્ધતા અનુસાર નિમણૂક કરવામાં આવશે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

 • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ : 06-11-2022

મહત્વપૂર્ણ લીંક

સત્તાવાર જાહેરાત Click Here
સત્તાવાર સાઈટ Click Here
HomePageClick Here

Leave a Comment