ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડ ભરતી 2022 : આસિસ્ટન્ટ કમાન્ડન્ટ અને બીજી વિવિધ જગ્યાઓ માટે અરજી કરો

ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડ ભરતી 2022 : આસિસ્ટન્ટ કમાન્ડન્ટ અને બીજી વિવિધ જગ્યાઓ માટે અરજી કરો : ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડ દ્વારા તાજેતરમાં એક જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી હતી જેમાં આ સંસ્થા દ્વારા આસિસ્ટન્ટ કમાન્ડન્ટ અને બીજી વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી કરવાની જાહેરાત કરી છે.

ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડ ભરતી 2022

ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડની આ ભરતી જે ટૂંક સમય પહેલા અખ્બારિત કરવામાં આવી હતી તેના અંતર્ગત જે કોઈ લાયક ઉમેદવાર અરજી કરવા ઈચ્છતો હોય, તેના માટેની તમામ અગત્યની માહિતી નીચે આપવામાં આવી છે.

ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડ ભરતી – હાઇલાઇટ્સ

સંસ્થાનું નામ ઇન્ડિયન કોસ્ટ ગાર્ડ
પોસ્ટ આસિસ્ટન્ટ કમાન્ડન્ટ (AC) અને અન્ય પોસ્ટ્સ
કુલ જગ્યાઓ 71
નોકરીનો પ્રકાર કેન્દ્ર સરકારની નોકરીઓ
આવેદન કરવાની રીત ઓનલાઈન
અરજી પ્રક્રિયા શરુ થયા તારીખ 17 ઓગસ્ટ 2022
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 07 સપ્ટેમ્બર 2022
નોકરી સ્થળ ભારતમાં ગમે ત્યાં
અધિકૃત કરાયેલ સાઈટ indiancoastguard.gov.in

પોસ્ટ પ્રમાણે જગ્યાઓ

પોસ્ટનું નામ જગ્યાઓ
આસિસ્ટન્ટ કમાન્ડન્ટ (AC)71
કુલ જગ્યાઓ 71

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • સામાન્ય ફરજ – ઉમેદવારોએ માન્ય બોર્ડ અથવા યુનિવર્સિટીમાંથી સ્નાતકની ડિગ્રી પૂર્ણ કરવી જોઈએ.
 • કોમર્શિયલ પાયલોટ એન્ટ્રી (CPL SSA) – 12મું વર્ગ, વર્તમાન/માન્ય કોમર્શિયલ પાયલટ લાઇસન્સ (CPL)
 • ટેકનિકલ (મિકેનિકલ), ટેકનિકલ (ઈલેક્ટ્રિકલ/ઈલેક્ટ્રોનિક્સ) – ઉમેદવારોએ માન્ય બોર્ડ અથવા યુનિવર્સિટીમાંથી ડિગ્રી (એન્જિનિયરિંગ) પૂર્ણ કરવી જોઈએ.
 • લો એન્ટ્રી – ઉમેદવારોએ માન્ય બોર્ડ અથવા યુનિવર્સિટીમાંથી ડિગ્રી (કાયદો) પૂર્ણ કરવી જોઈએ.

પગાર ધોરણ (પે-સ્કેલ)

 • પસંદ કરાયેલા ઉમેદવારોને રૂ. 56,100/- પ્રતિ મહિને.

પસંદગી પ્રક્રિયા

 • કમ્પ્યુટર આધારિત કસોટી (સ્ટેજ-1)
 • કોમ્પ્યુટરાઈઝ્ડ કોગ્નિટિવ બેટરી ટેસ્ટ અને પિક્ચર પરસેપ્શન અને ચર્ચા (સ્ટેજ-II)
 • સાયકોલોજિકલ ટેસ્ટ, ગ્રુપ ટાસ્ક અને ઈન્ટરવ્યુ (સ્ટેજ-III)
 • તબીબી પરીક્ષા (સ્ટેજ-IV)
 • ઇન્ડક્શન (સ્ટેજ-V)

અરજી ફી

 • અન્ય તમામ ઉમેદવારો: રૂ. 250/-
 • SC/ST ઉમેદવારો: શૂન્ય

અરજી કઈ રીતે કરવી?

 • ઉમેદવારો ઓનલાઈન મોડ દ્વારા અરજી કરી શકે છે
 • સત્તાવાર વેબસાઇટ (joinindiancoastguard.cdac.in) પર જાઓ અને સૂચના ડાઉનલોડ કરો.
 • કોઈપણ ભૂલ વિના ઓનલાઈન અરજી ભરો.
 • બધી વિગતો તપાસો કે સાચી કે ખોટી.
 • બધા સંબંધિત દસ્તાવેજો જોડો.
 • ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 07/09/2022.
 • કોઈપણ અન્ય મોડ એપ્લિકેશન સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સત્તાવાર જાહેરાત Click Here
HomePageClick Here

Leave a Comment