પશ્ચિમ રેલવે ભાવનગર ભરતી 2023 : 10 પાસ માટે ભરતીની જાહેરાત

પશ્ચિમ રેલવે ભાવનગર ડિવિઝન ભરતી 2022 : સિની. ડિવિઝનલ કોમર્શિયલ મેનેજર પશ્ચિમ રેલવે, ભાવનગર પરા 28 હોલ્ડ સ્ટેશનો માટે કોન્ટ્રાકટ આધારિત સ્થાનિક ટિકિટ બુકિંગ એજન્ટોની (હોલ્ટ સ્ટેશન પર અનારક્ષિત ટિકિટોના વેચાણ માટે) નિમણૂક માટે અરજીઓ આમંત્રિત કરે છે.

આ પણ વાંચો : Citizen First Mobile App : હવે ગુજરાત પોલીસની તમામ સેવાઓ મેળવો તમારા મોબાઇલમાં

પશ્ચિમ રેલવે ભાવનગર ભરતી 2023

પશ્ચિમ રેલવે ભાવનગર વિભાગ દ્વારા તાજેતરમાં એક ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેમાં આ સંસ્થાની અંદર વિવિધ જગ્યાઓ ભરવા માટે 10 પાસ ઉમેદવારોની જરૂરિયાત છે. તો આ ભરતીમાં જે કોઈ લાયક ઉમેદવાર અરજી કરવા ઈચ્છતો હોય તો તેના માટેની તમામ માહિતી નીચે આપેલી છે.

પશ્ચિમ રેલવે ભાવનગર ભરતી 2023 – હાઈલાઈટ્સ

પોસ્ટ ટાઈટલપશ્ચિમ રેલવે ભાવનગર ડિવિઝન ભરતી 2022
પોસ્ટ નામટિકિટ બુકિંગ એજન્ટ
સ્થળભાવનગર ડિવિઝન નીચે આવતા હોલ્ટ સ્ટેશન
લાયકાતઓછામાં ઓછુ 10 પાસ
છેલ્લી તારીખ20-012022
અરજી પ્રકારઓફલાઈન

પોસ્ટ

  • ટિકિટ બુકિંગ એજન્ટ
અનુક્રમણિકા નંબરહોલ્ટ સ્ટેશનનું નામ
01હાથીગઢ
02ઈંગોરાળા
03જીરારોડ
04મારીયાણા
05સજનવાવરોડ
06અમૃતવેલરોડ
07મોટાજાદર
08બજુડ
09કનાડ
10બંધનાથ
11ચોકી સોરઠ
12સખપુર
13સુપેડી
14ચિત્રાવડ
15જામ્બુર
16તોરણીયા
17પાંચતલાવડા રોડ
18ભાડેર
19જુનીચાવંડ
20મઢડા
21ચંદ્રાવા
22લોલીયા
23વાવડી
24તરસાઇ
25રાણાબોરડી
26બડોદરા
27વલાદર
28જશાપુર
આ પણ વાંચો : [DHS] જિલ્લા હેલ્થ સોસાયટી બોટાદ દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • લઘુત્તમ શૈક્ષણિક લાયકાત ઓછામાં ઓછા 10મું ધોરણ પાસ હોવું જોઈએ.

ઉમર મર્યાદા

  • અરજદારે 18 વર્ષની આયુ પૂર્ણ કરેલ હોવી જોઈએ.

કમિશન ચુકવણી

માસિક ટિકિટો વેંચાણનું ટર્નઓવર રૂ. માંટકાવારીમાં કમિશન ચુકવવાનું રહેશે
રૂ. 1 થી રૂ. 15,000/-15% (હોલ્ટ કોન્ટ્રાકટરને ચુકવવાપાત્ર લઘુત્તમ કમિશન 2 જોડી ટ્રેનના સ્ટોપેજ સુધીના હોલ્ટ માટે દર મહિને રૂ. 1,000/- અને 2 જોડીથી વધુ ટ્રેનના સ્ટોપેજ ધરાવતા હોલ્ટ માટે દર મહીને રૂ. 1,500/- રહેશે)
રૂ. 15,001 થી રૂ. 50,000/-12%
રૂ. 50,001 થી રૂ. 1,00,000/-9%
રૂ. 1,00,001 થી રૂ. 2,00,000,/-6%
રૂ. 2,00,001 અને વધુ3%

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • ઇંટરવ્યૂ આધારિત

અરજી કઈ રીતે કરવી?

અરજી સિની. ડિવિઝનલ કોમર્શિયલ મેનેજરની ઓફિસ, કોમર્શિયલ બ્રાંચ, પશ્ચિમ રેલવે, ગઢેચીવડલા પાસે, ભાવનગર પરા364003ની ઓફિસેથી પ્રાપ્ત થઇ શકશે અને બંધ થવાની તારીખ અને સમય 2001-2023ના 18:00 કલાક સુધી છે.

આ પણ વાંચો : EMRI ગ્રીન હેલ્થ સર્વિસ દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

  • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ : 20-01-2023ના 18:00 કલાક સુધી

મહત્વપૂર્ણ લિન્ક

સત્તાવાર જાહેરાત Click Here
HomePageClick Here