વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા એપ્રેન્ટિસની જગ્યાઓ માટે 10 પાસ પર ભરતીની જાહેરાત

VMC ભરતી 2023 : વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (VMC) એ વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર એપ્રેન્ટિસની ભરતી માટે નવીનતમ સૂચના બહાર પાડી છે. પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારો વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (VMC) તરફથી VMC ભરતી 2023 માટે અરજી કરી શકે છે. લાયક ઉમેદવારો 13-03-2023 સુધી અરજી કરી શકે છે. વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (VMC)ની ખાલી જગ્યા 2023 સંબંધિત તમામ વિગતો નીચે આપેલ છે.

આ પણ વાંચો : જામનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

VMC ભરતી 2023

VMC એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2023 : વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (VMC) – VMC એ એપ્રેન્ટિસ (એપ્રેન્ટિસ) (VMC) એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2023 માટે એક જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. પાત્ર ઉમેદવારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લો અને આ VMC એપ્રેન્ટિસની ભરતી માટે તમે અરજી કરી શકો. અન્ય વિગતો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને ભરતી 2023 VMC અથવા VMC એપ્રેન્ટિસ (એપ્રેન્ટિસ ભરતી) માટે નીચે આપેલ કેવી રીતે અરજી કરવી તે શોધો.

VMC ભરતી 2023 – હાઈલાઈટ્સ

સંસ્થાનું નામ વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (VMC)
પોસ્ટએપ્રેન્ટિસ
નોકરી સ્થળગુજરાત
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 13-032023
આવેદન મોડઓફલાઇન

પોસ્ટ

પોસ્ટનું નામ
ઓફીસ ઓપરેશન્સ એક્ઝીકયુટી (બેક ઓફીસ)
કોમ્યુટર ઓપરેટર એન્ડ પ્રોગ્રામીંગ આસી. (COPA)
હેલ્થ સેનેટરી ઇન્સ્પેકટર
સર્વેયર
વાયરમેન
ફીટર
ઇલેકટ્રીશ્યન
રેફ્રીજરેશન એન્ડ એરકન્ડીશન મીકેનીક
ડ્રાફટસમેન સિવિલ
મીકેનીક અર્થ મુવીંગ મશીનરી
મીકેનીક મોટર વ્હિકલ
મીકેનીક ડીઝલ
બુક બાઇન્ડર
હોર્ટીકલ્ચર આસી.
આ પણ વાંચો : PM કિસાન 13મો હપ્તો : આ તારીખે જમા થશે ખાતામાં 13માં હપ્તાના 2000 રૂપિયા

શૈક્ષણિક લાયકાત

પોસ્ટશૈક્ષણિક લાયકાત
ઓફીસ ઓપરેશન્સ એક્ઝીકયુટી (બેક ઓફીસ)સ્નાતક (સામાન્ય / વાણિજય પ્રવાહ) (વર્ષ-૨૦૧૬ કે તે પછી સ્નાતક પાસ કરેલ ઉમેદવારોને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે.
કોમ્યુટર ઓપરેટર એન્ડ પ્રોગ્રામીંગ આસી. (COPA)આઇ.ટી.આઇ.ટ્રેડ (COPA) પાસ
હેલ્થ સેનેટરી ઇન્સ્પેકટરઆઇ.ટી.આઇ.ટ્રેડ પાસ
સર્વેયરઆઇ.ટી.આઇ.ટ્રેડ પાસ
વાયરમેનઆઇ.ટી.આઇ.ટ્રેડ પાસ
ફીટરઆઇ.ટી.આઇ.ટ્રેડ પાસ
ઇલેકટ્રીશ્યનઆઇ.ટી.આઇ.ટ્રેડ પાસ
રેફ્રીજરેશન એન્ડ એરકન્ડીશન મીકેનીકઆઇ.ટી.આઇ.ટ્રેડ પાસ
ડ્રાફટસમેન સિવિલઆઇ.ટી.આઇ.ટ્રેડ પાસ
મીકેનીક અર્થ મુવીંગ મશીનરીઆઇ.ટી.આઇ.ટ્રેડ પાસ
મીકેનીક મોટર વ્હિકલઆઇ.ટી.આઇ.ટ્રેડ પાસ
મીકેનીક ડીઝલઆઇ.ટી.આઇ.ટ્રેડ પાસ
બુક બાઇન્ડર૧૦ પાસ
હોર્ટીકલ્ચર આસી.૧૦ પાસ

ઉમર મર્યાદા

  • ઉમેદવારોની ઉંમર 18 થી 25 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ.

પગાર ધોરણ

  • ઉમેદવારોને દર મહિને ₹8,000/ થી ₹12,000/- સુધીનું સ્ટાઈપેન્ડ મળશે.

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • પસંદગી પ્રક્રિયા મેરિટ લિસ્ટ પર આધારિત હશે.

અરજી કઈ રીતે કરવી?

VMC ભરતી 2023 માટે અરજી કરવા માટે આ પગલાં અનુસરો

આ પણ વાંચો : અર્બન હેલ્થ સોસાયટી અમદાવાદ દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત
  • વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન એપ્રેન્ટિસ નોટિફિકેશન 2023માંથી યોગ્યતા તપાસો
  • અરજી ફોર્મ ભરો
  • લાયક ઉમેદવારો તેમની અરજી અને જરૂરી દસ્તાવેજો જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે મોકલી શકે છે.
  • ભવિષ્યના ઉપયોગ માટે અરજી ફોર્મ રાખો.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

  • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ : 13-03-2023

મહત્વપૂર્ણ લિન્ક

સત્તાવાર જાહેરાતClick Here
HomePageClick Here
Scroll to Top