સાવલી ટેકનોલોજી અને બિઝનેસમાં આવી વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

સાવલી ટેકનોલોજી અને બિઝનેસ ભરતી 2023 : સાવલી ટેક્નોલોજી અને બિઝનેસ ઇન્ક્યુબેટર, ગુજરાત સરકારે ટેકનિકલ આસિસ્ટન્ટ અને ફેસિલિટી આસિસ્ટન્ટની ખાલી જગ્યાઓ માટે ભરતી પ્રકાશિત કરી છે. યોગ્ય ઉમેદવારો પાસેથી સત્તાવાર વેબસાઈટ દ્વારા ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે.

સાવલી ટેકનોલોજી ભરતી 2023

સાવલી ટેકનોલોજી અને બિઝનેસ લિમિટેડ દ્વારા તાજેતરમાં એક ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેમાં આ સંસ્થાની અંદર વિવિધ જગ્યાઓ ભરવા માટે ઉમેદવારોની જરૂરિયાત છે. તો આ ભરતીમાં જે કોઈ લાયક ઉમેદવાર અરજી કરવા ઈચ્છતો હોય તો તેના માટેની તમામ માહિતી નીચે આપેલી છે.

સાવલી ટેકનોલોજી ભરતી 2023 – હાઈલાઈટ્સ

સંસ્થાનું નામસાવલી ટેકનોલોજી અને બિઝનેસ ઇન્ક્યુબેટર, ગુજરાત સરકાર
પોસ્ટટેકનિકલ મદદનીશ અને સુવિધા સહાયક
ખાલી જગ્યાઓ2
જોબ સ્થાનવડોદરા
જોબનો પ્રકારસરકાર
એપ્લિકેશન મોડઓનલાઈન
સત્તાવાર વેબસાઈટ@ stbi.gujarat.gov.in

પોસ્ટનું નામ

  • ટેકનિકલ આસિસ્ટન્ટ
  • સુવિધા સહાયક

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • પ્રસ્તુત ભરતીમાં ઉમેદવારની શૈક્ષણિક લાયકાત પોસ્ટ પ્રમાણે અલગ અલગ રાખવામાં આવેલ છે, વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર જાહેરાત તપાસો.

ઉમર મર્યાદા

પોસ્ટનું નામઉમર
ટેકનિકલ આસિસ્ટન્ટનિયમો મુજબ, ઉંમર મર્યાદા – 37 વર્ષ
સુવિધા સહાયકનિયમો મુજબ, ઉંમર મર્યાદા – 33 વર્ષ

પગાર ધોરણ

પોસ્ટનું નામપગાર
ટેકનિકલ આસિસ્ટન્ટરૂ. 48000/-
સુવિધા સહાયકરૂ. 35000/-

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • ટેસ્ટ
  • ઇન્ટરવ્યુ

અરજી કઈ રીતે કરવી?

  • રસ ધરાવતા ઉમેદવારો નીચેની લિંક પરથી ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

અરજી પ્રક્રિયા શરૂ થયાની તારીખ15-9-2023
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ3-10-2023

મહત્વપૂર્ણ લિન્ક

સત્તાવાર જાહેરાતઅહીં ક્લિક કરો
હોમપેજઅહીં ક્લિક કરો
Scroll to Top