સ્પાઈસ બોર્ડ ઈન્ડિયા દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

સ્પાઈસ બોર્ડ ઈન્ડિયા ભરતી 2022 20 જગ્યાઓ માટે અરજી કરો | સ્પાઇસીસ બોર્ડ ઇન્ડિયાએ એક્ઝિક્યુટિવ અને ટ્રેડ એનાલિસ્ટની 20 જગ્યાઓ માટે જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે. લાયક અને રુચિ ધરાવતા જોબ સીકર્સ તેમની અરજી અને જરૂરી દસ્તાવેજો જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે મોકલીને ઑફલાઇન અરજી કરી શકે છે.

સ્પાઈસ બોર્ડ ઈન્ડિયા ભરતી

સ્પાઈસ બોર્ડ ઈન્ડિયા દ્વારા તાજેતરમાં એક જાહેરાત પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી જેમાં આ સંસ્થા દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી કરવાની વાત કરેલ છે. આ ભરતીમાં જે કોઈ લાયક ઉમેદવાર અરજી કરવા ઈચ્છતો હોય તો તેના માટેની તમામ માહિતી નીચે આપેલી છે.

સ્પાઈસ બોર્ડ ઈન્ડિયા ભરતી- હાઇલાઇટ્સ

જાહેરાત કરનાર સંસ્થા સ્પાઈસ બોર્ડ ઈન્ડિયા
પોસ્ટ વિવિધ જગ્યાઓ
ખાલી જગ્યાઓ 20
અરજી કરવાની છેલ્લીં તારીખ 26/08/2022
નોકરીનો પ્રકાર સરકારી નોકરી
સત્તાવાર સાઈટ http://www.indianspices.com/

પોસ્ટ પ્રમાણે જગ્યાઓ

 • એક્ઝિક્યુટિવ (માર્કેટિંગ) : 08 જગ્યાઓ
 • એક્ઝિક્યુટિવ (વિકાસ) : 11 જગ્યાઓ
 • વેપાર વિશ્લેષક: 01 સ્થિતિ

શૈક્ષણિક લાયકાત

એક્ઝિક્યુટિવ (માર્કેટિંગ):

 • MBA (માર્કેટિંગ) અથવા સમકક્ષ (નિયમિત અભ્યાસક્રમ)

એક્ઝિક્યુટિવ (વિકાસ)

 • બી.એસસી. (કૃષિ./ હોર્ટી./ ફોરેસ્ટ્રી) (નિયમિત અભ્યાસક્રમ)
 • અથવા
 • એમએસસી. વનસ્પતિશાસ્ત્ર (સામાન્ય / વિશેષતા) (નિયમિત અભ્યાસક્રમ)

વેપાર વિશ્લેષક

 • હેઠળ માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટીમાંથી એમએ (અર્થશાસ્ત્ર)
 • યુજીસી (નિયમિત અભ્યાસક્રમ)

ઉમર મર્યાદા

એક્ઝિક્યુટિવ (માર્કેટિંગ)

 • 40 વર્ષથી વધુ નહીં

એક્ઝિક્યુટિવ (વિકાસ)

 • 40 વર્ષથી વધુ નહીં

વેપાર વિશ્લેષક

 • 40 વર્ષથી વધુ નહીં.

પગાર ધોરણ

 • રૂ. 30,000/ – થી રૂ. 40,000/ – , પસંદ કરેલ એક્ઝિક્યુટિવ દ્વારા પૂર્ણ થયેલ સંડોવણી અને ક્ષમતાઓના સ્તરના પ્રકાશમાં દર મહિને.

અરજી ફી

 • પસંદ કરેલ અરજદાર રૂ. 200/-ના સ્ટેમ્પ પેપરમાં સમજણનો અમલ કરશે.

અરજી કઈ રીતે કરવી?

 • www.indianspices.com પર ઓથોરિટી સાઇટની મુલાકાત લો
 • પછી, તે સમયે, “નોટિસ > તકો” પર ક્લિક કરો.
 • કનેક્શન “કમિટમેન્ટ ઑફ એક્ઝિક્યુટિવ્સ (માર્કેટિંગ), એક્ઝિક્યુટિવ્સ (વિકાસ) અને ટ્રેડ એનાલિસ્ટ ઓન કોન્ટ્રાક્ટ બેસિસ’ને ટ્રૅક કરો
 • એપ્લિકેશન માળખું ડાઉનલોડ કરો અને તેને સચોટ રીતે સમાપ્ત કરો.
 • ખાતરી કરો કે તે કટઓફ સમયના છેલ્લા દિવસ પહેલા આપેલા સ્થાન પરથી મોકલવામાં આવે છે.

મેઇલ સરનામું: hrdatp.sb-ker@gov.in
ટપાલ સરનામું: સચિવ, મસાલા બોર્ડ, કોચ

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

 • ઑફલાઇન સબમિશનની શરૂઆતની તારીખ: 19/08/2022
 • ઑફલાઇન એપ્લિકેશન બંધ: 26/08/2022

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સત્તાવર જાહેરાતClick Here
HomePageClick Here

Leave a Comment