રાજકોટ રોજગાર ભરતી મેળો 2023 : 8 પાસથી ગ્રેજયુટ સુધી નોકરીની તકો

રાજકોટ રોજગાર ભરતી મેળો 2023 : રાજકોટ રોજગાર ભરતી મેળો LG ઇલેક્ટ્રોનિક ઇન્ડીયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા તારીખ 1002-2023ના રોજ રાજકોટની ગવર્નમેન્ટ ITI રાજકોટ, રૂમ નં 112 ખાતે આયોજન કરેલ છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો ભરતી મેળામાં ભાગ લેવો.

આ પણ વાંચો : 10 પાસ ભરતી : ગુજરાત સરકારની તાજેતરમાં ચાલતી તમામ ભરતીઓની માહિતી

રાજકોટ રોજગાર ભરતી મેળો 2023

રાજકોટ રોજગાર કચેરી દ્વારા તાજેતરમાં એક ભરતી મેળાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેમાં આ સંસ્થાની અંદર વિવિધ જગ્યાઓ ભરવા માટે 8 પાસથી ગ્રેજયુટ સુધી ઉમેદવારોની જરૂરિયાત છે. તો આ ભરતીમાં જે કોઈ લાયક ઉમેદવાર અરજી કરવા ઈચ્છતો હોય તો આપેલ સરનામે 10 ફેબ્રુઆરી ના રોજ સત્વરે હાજર રહે.

રાજકોટ રોજગાર ભરતી મેળો 2023 – હાઈલાઈટ્સ

પોસ્ટ ટાઈટલરાજકોટ રોજગાર ભરતી મેળો 2023
પોસ્ટ નામરાજકોટ રોજગાર ભરતી મેળો
કંપની નામLG ઇલેક્ટ્રોનિક ઇન્ડીયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ
કામનું સ્થળરાજકોટ
ભરતી મેળા તારીખ10-022023
ભરતી મેળા સમયસવારે 10 : 00 કલાકે
અનુબંધમ સત્તાવાર વેબસાઈટanubandham.gujarat.gov.in

પોસ્ટ તથા ટ્રેડ

RAC
ઇલેક્ટ્રોનિકસ મિકેનિક
ઈલેક્ટ્રીશ્યન
વાયરમેન

શૈક્ષણિક લાયકાત

પ્રસ્તુત ભરતીમાં અરજી કરવા માટે ઉમેદવારની શૈક્ષણિક લાયકાત 10 પાસ+ITI પાસ નિર્ધારિત કરેલી છે.

આ પણ વાંચો : ઓજસ નવી ભરતી 2023 : ગુજરાતમાં હાલમાં ચાલતી તમામ સરકારી નોકરી અંગેની માહિતી

ઉમર મર્યાદા

 • ન્યૂનતમ : 18 વર્ષ
 • મહતમ : 30 વર્ષ

પગાર ધોરણ

 • ફ્રેશર ઉમેદવારો માટે રૂ. 10,000/- થી રૂ. 12,000/-. અનુભવી ઉમેદવારો માટે ઈન્ટરવ્યુ દરમ્યાન પગાર ધોરણ નક્કી કરવામાં આવશે.

જરૂરી દસ્તાવેજો

ઓરીજનલ તથા ઝેરોક્ષનો એક સેટ

 • ધોરણ 10ની માર્કશીટ
 • ITIની તમામ માર્કશીટ
 • આધારકાર્ડ
 • પાસપોર્ટ ફોટોગ્રાફ્સ 5 નંગ
 • પોતાનો બાયોડેટા અથવા રિઝયુમ અવશ્ય લઈ આવવું

પસંદગી પ્રક્રિયા

 • રજીસ્ટ્રેશન
 • ફોર્મ ફીલિંગ
 • મૌખિક ઈન્ટરવ્યું

અરજી કઈ રીતે કરવી?

 • પ્રસ્તુત ભરતીમાં અરજી કરવા માટે ઉમેદવારે આપેલ સરનામે સત્વરે હાજર રહેવાનું થશે. વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર જાહેરાત તપાસો
આ પણ વાંચો : બેન્ક ઓફ મહારાષ્ટ્ર દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

 • 10-02-2023, શુક્રવાર, સવારે 10:00 વાગ્યાથી બપોરે 01:00 વાગ્યા સુધી.

મહત્વપૂર્ણ લિન્ક

સત્તાવાર જાહેરાતClick Here
HomePageClick Here

2 thoughts on “રાજકોટ રોજગાર ભરતી મેળો 2023 : 8 પાસથી ગ્રેજયુટ સુધી નોકરીની તકો”

Leave a Comment