પોરબંદર જિલ્લા આંગણવાડી વિભાગ દ્વારા 8 પાસ માટે ભરતીની જાહેરાત, અહીંથી કરો આવેદન

પોરબંદર આંગણવાડી ભરતી 2023 : મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ હેઠળ સંકલિત બાળ વિકાસ સેવા યોજના કામ કરે છે. આ યોજના અંતર્ગત સમસ્ત ગુજરાત રાજ્યમાં આંગણવાડી કામગાર, સહાયક અને સુપરવાઇઝર ની જગયાઑ માટે 10000 મહિલા ઉમેદવારોની જરૂરિયાત છે, જેમાંથી પોરબંદર જિલ્લાની અંદર 93 જગ્યાઓ ભરવાની હોવાથી ઉમેદવારોની જરૂરિયાત છે. તો આ બમ્પર ભરતી વિષેની શૈક્ષણિક લાયકાત, ઉમર મર્યાદા, પગાર તથા પસંદગી માટેની તમામ માહિતી તમે અહીંથી મેળવી શકો છો.

પોરબંદર આંગણવાડી ભરતી 2023

પોરબંદર આંગણવાડી વિભાગ દ્વારા તાજેતરમાં એક ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેમાં આ સંસ્થાની અંદર વિવિધ જગ્યાઓ ભરવા માટે ઉમેદવારોની જરૂરિયાત છે. તો જે કોઈ 8 પાસ ઉમેદવાર અરજી કરવા ઈચ્છતો હોય તો તેના માટેની તમામ માહિતી નીચે આપેલી છે.

પોરબંદર આંગણવાડી ભરતી 2023 – હાઈલાઈટ્સ

સંસ્થાનું નામમહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ
પોસ્ટનું નામવિવિધ જગ્યાઑ
કુલ જગ્યાઓ93
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ30 નવેમ્બર 2023
સત્તાવાર વેબસાઇટhttps://wcd.gujarat.gov.in/

પોસ્ટનું નામ

પોસ્ટનું નામજગ્યાઓ
આંગણવાડી કામગાર33
આંગણવાડી સહાયક60
કુલ જગ્યાઓ93

શૈક્ષણિક લાયકાત

પોસ્ટનું નામલાયકાત
આંગણવાડી કામગાર10મી પાસ
આંગણવાડી સહાયક8મી પાસ

ઉમર મર્યાદા

ઓછામાં ઓછી ઉમર18 વર્ષ
વધુમાં વધુ ઉમર40 વર્ષ

પગાર ધોરણ

 • Rs. 8,000 થી Rs. 30,000 પ્રતિ મહિનાના

અરજી કરવા માટેના દસ્તાવેજો

 • અરજીપત્ર
 • શિક્ષણસંબંધી યોગ્યતાનો પ્રમાણપત્ર
 • ઉંમરનો પ્રમાણપત્ર
 • જાતિ પ્રમાણપત્ર (જો લાગે તો)
 • વાસવાસોનો પ્રમાણપત્ર
 • તાજેતરની ફોટો

પસંદગી પ્રક્રિયા

 • ગુજરાત સરકારની આંગણવાડીની આ ભરતીની અંદર ઉમેદવારોની પસંદગી લેખિત પરીક્ષા તથા ઇન્ટરવ્યૂના આધારે કરવામાં આવશે, વધુ માહિતી માટે નીચે આપેલી લિન્ક દ્વારા સત્તાવાર જાહેરાત વાંચો.

અરજી કઇ રીતે કરવી?

 • પ્રથમ, www.wcd.gujarat.gov.in ખોલો.
 • પછી, ગુજરાત આંગણવાડી સુપરવાઇઝર ખાલીજગો 2023-24 પર ક્લિક કરો.
 • હવે, યોગ્યતા માપદંડ, આવકારની આયોગણી માટે ઉંમરમાં રાહત, અને તેમની સપાટી માટે અરજી પર ધ્યાન આપીને વાંચો.
 • બધા વિગતો સારા કરીને કરી નાંખવાનું છે, પછી ઓનલાઇન અરજી વિભાગમાં જવું હોય છે.
 • પ્રતિસ્થાપનાના ઉપરાંત, તમારા શિક્ષણિક રેકર્ડ સાથેની વિગતો સાથે અરજીનું પ્રકાર ભરવું હોય છે.
 • છબી અને સહીનું કૉપિ સ્કેન અને અપલોડ કરો. તમારી અરજીનો ચુકવણું પાછું, નેટ બેંકિંગથી અરજી માંથું પૈમેન્ટ પ્રાપ્ત કરો.
 • ખરેખર વિગતો સારી ભરેલી છે તે ખચું અને અંતિમ સબમિશન પર ક્લિક કરો.
 • અભિનંદન, તમારો નોંધણીનું સફળ થયું છે! તેને PDF તરીકે ડાઉનલોડ કરો અને સંગ્રહ કરો.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

અરજી પ્રક્રિયા શરૂ થયાની તારીખ8 નવેમ્બર 2023
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ30 નવેમ્બર 2023

મહત્વપૂર્ણ લિન્ક

સત્તાવાર જાહેરાતઅહીં ક્લિક કરો
સત્તાવાર વેબસાઇટઅહીં ક્લિક કરો
હોમપેજઅહીં ક્લિક કરો