મધ્યાન ભોજન વિભાગ ડાંગ દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

Advertisements

MDM ડાંગ ભરતી 2023 : ડાંગ જીલ્લામાં મધ્યાહન ભોજન યોજના હેઠળ 11 માસની કરાર આધારિત જીલ્લા પ્રોજેક્ટ કો-ઓર્ડીનેટર અને તાલુકા કક્ષાએ તાલુકા એમડીએમ સુપરવાઈઝરની કુલ 4 જગ્યાઓ ભરવા માટે અરજી મંગાવવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચ્યા પછી અરજી કરો.

આ પણ વાંચો : [NHM] નેશનલ હેલ્થ મિશન અમદાવાદ દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી

MDM ડાંગ ભરતી 2023

મધ્યાન ભોજન વિભાગ ડાંગ દ્વારા તાજેતરમાં એક ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેમાં આ સંસ્થાની અંદર વિવિધ જગ્યાઓ ભરવા માટે ઉમેદવારોની જરૂરિયાત છે. તો આ ભરતીમાં જે કોઈ લાયક ઉમેદવાર અરજી કરવા ઈચ્છતો હોય તો તેના માટેની તમામ માહિતી નીચે આપેલી છે.

MDM ડાંગ ભરતી 2023 – હાઈલાઈટ્સ

પોસ્ટ ટાઈટલMDM ડાંગ ભરતી 2023
પોસ્ટ નામજિલ્લા પ્રોજેક્ટ કો ઓર્ડિનેટર
તાલુકા MDM સુપરવાઈઝર
કુલ જગ્યા04
સ્થળડાંગ
વિભાગમધ્યાહન ભોજન વિભાગ ડાંગ
અરજી પ્રકારઓફલાઈન

પોસ્ટ

પોસ્ટ નામજગ્યા
જીલ્લા પ્રોજેક્ટ કો-ઓર્ડીનેટર01
તાલુકા MDM સુપરવાઇઝર03

શૈક્ષણિક લાયકાત

પોસ્ટ નામશૈક્ષણિક લાયકાત
જીલ્લા પ્રોજેક્ટ કો-ઓર્ડીનેટર– માન્ય યુનિવર્સીટીમાં 50% ગુણ સાથે સ્નાતકની પદવી.
– સરકાર માન્ય સંસ્થામાંથી CCC પરીક્ષા પાસ કરેલ હોવી જોઈએ.
તાલુકા MDM સુપરવાઇઝર માન્ય યુનિવર્સીટીમાંથી ગ્રેજ્યુએટ ઇન હોમ સાયન્સ / ફૂડ એન્ડ ન્યુટ્રીશન / સાયન્સ ડિગ્રી + 2 થી 3 વર્ષનો વહીવટી કામગીરીનો અનુભવ
આ પણ વાંચો : રાશિફળ : ભગવાન શિવની કૃપાથી આજે આ રાશીવાળા વ્યક્તિઓ બનશે માલામાલ, જાણો તમારું ભવિષ્ય

ઉમર મર્યાદા

  • નિયમો પ્રમાણે

પગાર ધોરણ

પોસ્ટ નામમાસિક મહેનતાણું
જીલ્લા પ્રોજેક્ટ કો-ઓર્ડીનેટરરૂ. 10,000/- ફિક્સ
તાલુકા MDM સુપરવાઇઝરરૂ. 15,000/- ફિક્સ

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • ઇંટરવ્યૂ આધારિત

અરજી કઈ રીતે કરવી?

નિયત નમુનામાં જાહેરાત પ્રસિદ્ધ થયેથી કચેરી કામકાજના 10 દિવસમાં (તારીખ 18-01-2023 સુધીમાં) અરજી રૂબરૂમાં સાદી ટપાલથી કે રજીસ્ટર પોસ્ટ એ.ડી. / સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલી આપવાની રહેશે. નિયત સમયબાદ મળેલ અરજીઓ માન્ય ગણાશે નહી.

અરજી કરતા પહેલા ઉમેદવારે આ જગ્યાઓ માટેની આવશ્યક લાયકાત, વય મર્યાદા, અનુભવ, નિમણૂકનો પ્રકાર અને મહેનતાણા અંગેની સૂચનાઓ માર્ગદર્શિકા પહેલા વાંચી લેવી. આ જગ્યાઓ અંગેની પસંદગી યાદી મામલતદાર, મ.ભો.યોની કચેરીના નોટીસ બોર્ડ ઉપર મુકવામાં આવશે. મેરીટમાં અગ્રતા મેળવેલ ઉમેદવારોના પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે મામલતદાર, મ.ભો.યો. દ્વારા લેખિત /મેઈલ દ્વારા જણાવવામાં આવશે.

આ પણ વાંચો : સોના ચાંદીના ભાવ : ચાંદીનો ભાવ 69 હજારને પાર, સોનું પણ થયું મોંઘુ, જાણો 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

  • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ : 18.01.2023

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સત્તાવાર જાહેરાત Click Here
HomePageClick Here

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top