કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના 2023 : આ યોજના હેઠળ કન્યાઓને મળશે રૂપિયા 12000 ની સહાય

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના 2023 : ગુજરાતમાં કુવર બાઈ નુ મામેરુ યોજના ગુજરાતના મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રાલયે કુંવર બાઈ નુ મામેરુ યોજના નામની યોજના શરૂ કરી છે. ગુજરાત રાજ્યમાં ગરીબ પરિવારની દીકરીઓના કલ્યાણ માટે અને તેમને આર્થિક મદદ કરવાના હેતુથી “કુવરબાઈનું મામેરુ યોજના” લાંબા સમયથી ચાલી રહી છે. કુવરબાઈ નુ મામેરુ યોજનામાં પરિણીત દીકરીઓને DBT દ્વારા સીધી તેમના બેંક ખાતામાં સહાય ચૂકવવામાં આવે છે.

આ પણ વાંચો : અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે નવી ભરતીની જાહેરાત

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના 2023

ગુજરાત રાજ્યમાં ગરીબ પરિવારોની દિકરીઓના કલ્યાણ માટે ઘણી બધી કલ્યાણકારી યોજનાઓ ચાલે છે. જેમાં કુંવરબાઈનું મામેરું યોજનાનો સમાવેશ થાય છે. આ લગ્ન સહાય યોજના દ્વારા ગરીબ પરિવારોને સિધી આર્થિક રીતે મદદરૂપ થવાના ઉદ્દેશ રહેલો છે. લગ્ન કરેલી દીકરીઓને DBT (Direct Benefit Transfer) દ્વારા સીધી એમના બેંક ખાતામાં સહાય ચૂકવાય છે. કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના એસ.સી વર્ગની કન્યાઓને, ઓ.બી.સી વર્ગની દીકરીઓને તથા આર્થિક રીતે નબળા પરિવારોની દીકરીઓના લગ્નકર્યા પછી લાભ આપવામાં આવે છે. આ યોજનામાં લાભાર્થી દીકરી દીઠ રૂપિયા 12000/- રૂપિયા જમા કરવામાં આવે છે.

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના 2023 – હાઈલાઈટ્સ

યોજનાનું નામકુંવરબાઈનું મામેરું યોજના
રાજ્યગુજરાત રાજ્ય
લાભાર્થીતમામ અપરિણીત છોકરીઓ જે ST/SC ની છે
નાણાકીય સહાયRs. 12,000 Only
અરજીનો પ્રકાર ઓનલાઈન
સંબંધિત વિભાગમહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રાલય
સત્તાવાર વેબસાઇટesamajkalyan.gujarat.gov.in

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજનાનો લાભ

જરાત રાજ્યમાં આર્થિક રીતે નબળા પરિવારની દીકરી લગ્ન કરે તો તેને આ યોજનાનો લાભ આપવામાં આવે છે. આ યોજના હેઠળ કન્યાના બેંક ખાતામાં સીધા DBT (Direct Benefit Transfer) મારફતે અગાઉ 10,000/(દસ હજાર રૂપિયા) સહાય ચૂકવવામાં આવતી હતી. જે સહાયની રકમમાં સુધારો કરેલ છે.

આ પણ વાંચો : સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા સહાયક શિક્ષકની જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત
 • જે કન્યાઓએ તા-01/04/2021 પછી લગ્ન કરેલ હોય તો તેવા દંપતીને Kuvarbai Mameru Yojana હેઠળ 12,000/- (બાર હજાર) રૂપિયા મળશે.
 • જે કન્યાઓએ તા01/04/2021 પહેલાં લગ્ન કરેલ દંપતીઓને જૂના ઠરાવ પ્રમાણે 10,000/- (દસ હજાર) રૂપિયા મળવાપાત્ર રહેશે.

યોજનાનો લાભ લેવા માટેની પાત્રતા

કુવરબાઈ નુ મામેરુ યોજના માટેની પાત્રતા ગુજરાત સરકાર દ્વારા નક્કી કરવામાં આવી છે. જે નીચે મુજબ છે.

 • ગુજરાત રાજ્યના વતની બનો અને આર્થિક રીતે નબળા પરિવારોને મળો.
 • પરિવારને 2 (બે) પુખ્ત કન્યાઓના લગ્ન માટે કુવેરબાઈનું મામેરુ યોજનાનો લાભ મળશે.
 • પુનર્લગ્નના કિસ્સામાં લાભાર્થીને આ યોજના હેઠળ સહાય મળશે નહીં.
 • લગ્ન સમયે કન્યાની ઉંમર 18 વર્ષ અને યુવકની ઉંમર 21 વર્ષની હોવી જોઈએ.
 • કુવરબાઈનું મામેરુ ફોર્મ લગ્નના 2 વર્ષની સમય મર્યાદામાં ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.
 • કુવરબાઈ નુ મામેરુ યોજના સાત ફેરા સમુહલગનના કાર્યક્રમમાં સહાય માટે પાત્ર છે.
 • જો સમાજ અને અન્ય સામુદાયિક લગ્નોમાં ભાગ લેનારી લાભાર્થી છોકરી “સાત ફેરા સમુહલગન યોજના તેમજ કુવારબાઈ નુ મામેરુ યોજના”ની તમામ શરતોને પૂર્ણ કરે છે, તો તે આ બે યોજનાઓ હેઠળ લાભ મેળવવા માટે પાત્ર બનશે.

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના માટે જરૂરી દસ્તાવેજો

કુંવરબાઈનું મામરું યોજનાનો લાભ લેવા માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની હોય છે. કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના ડોક્યુમેન્ટનીચે પ્રમાણે હોવા જોઈએ.

 • કન્યાનું આધારકાર્ડ
 • લાભાર્થી કન્યાના પિતાનું આધારકાર્ડ
 • કન્યાનો જાતિનો દાખલો
 • કન્યાનું શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર અથવા જન્મનું પ્રમાણપત્ર
 • લાભાર્થી કન્યાના પિતાનો અથવા વાલીનો વાર્ષિક આવકનો દાખલો
 • કન્યાના રહેઠાણનો પુરાવો
 • કન્યા બેંક પાસબુકની પ્રથમ પાનાની નકલ ( કન્યાના નામ પાછળ પિતા/વાલીનું નામ હોય તે)
 • વર-કન્યાનો સંયુક્ત ફોટો
 • વરની જન્મતારીખનો આધાર (L.C/જન્મ તારીખનો દાખલો/ અભણ હોય ત્યારે સરકારી ડૉક્ટરનું પ્રમાણપત્ર)
 • લગ્નનોંધણી પ્રમાણપત્ર
 • કન્યાના પિતા/વાલીનું સ્વ-ઘોષણા (Self-Declaration)
 • કન્યાના પિતા હયાત ન હોય તો મરણનો દાખલો

અરજી કઈ રીતે કરવી?

રાજ્યના છેવાડાના ગરીબ અને આર્થિક રીતે નબળા પરિવારના લોકો સરકારી કચેરી વારંવાર ન જવું પડે તેવા હેતુથી ઓનલાઈન પોર્ટલની સુવિધા ઉભી કરેલી છે. કુંવરબાઈનું મામેરૂ યોજનાનો નાગરિકોને લાભ આપવા માટે samaj kalyan portal બનાવેલ છે. આ પોર્ટલ પરથી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. E Samaj Kalyan Gujarat Registration કેવી રીતે કરવું તેની stepby-step માહિતી મેળવીશું.

આ પણ વાંચો : [VNSGU] વીર નર્મદા દક્ષિણ ગુજરાત યુનિ દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત
 • સૌપ્રથમ Google Search માં જઈને ‘e samaj kalyan Portal’ ટાઈપ કરવાનું રહેશે.
 • Google Search Result માં અધિકૃત વેબસાઈટ https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/ પર ક્લિક કરવાની રહેશે.ઈ સમાજ કલ્યાણ પોર્ટલ પર જો અગાઉ રજીસ્ટ્રેશન ન કરાવેલ હોય તો “New User? Please Register Here” જઈને Register ની પ્રક્રિયા કરવાની રહેશે.
 • તમારું સફળતાપૂર્વક રજીસ્ટ્રેશન થઈ ગયા બાદ ઈ સમાજ કલ્યાણ પોર્ટલમાં “Citizen Login” પર ક્લિક કરીને લાભાર્થીએ પોતાનું Personal Page ખોલવાનું રહેશે.લાભાર્થી દ્વારા જે જ્ઞાતિપ્રમાણે રજીસ્ટ્રેશન કરેલ હોય, તે મુજબ યોજનાઓ e samaj kalyan.gujarat.gov.in login બતાવતી હશે.
 • જેમાં Kuvarbai Nu Mameru Yojana પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • કુંવરબાઈનું મામેરુ યોજના ઓનલાઈન ફોર્મમાં જઈને જે પ્રમાણે માહિતી માંગેલી હોય તે પ્રમાણે ઓનલાઈન ભરવાની રહેશે.
 • ઓનલાઈન ફોર્મમાં તમામ માહિતી ભર્યા બાદ સબમીટ કરવાની રહેશે.
 • લાભાર્થી દ્વારા ઓનલાઈન અરજી Submit કર્યા બાદ એક અરજી નંબર આવશે. જે સાચવીને રાખવાનો રહેશે.
 • ઓનલાઈન અરજીને આધારે Upload Document માં જઈને અસલ ડોક્યુમેન્‍ટ (Original Document) અપલોડ કરવાના રહેશે.
 • તમામ માહિતી અને અસલ ડોક્યુમેન્‍ટ અપલોડ કર્યા બાદ Confirm Application કરવાનું રહેશે.
 • છેલ્લે, અરજી કન્‍ફર્મ થયા બાદ અરજીની પ્રિન્‍ટ કાઢી લેવાની રહેશે.

મહત્વપૂર્ણ લિન્ક

સત્તાવાર વેબસાઇટClick Here
HomePageClick Here
--ADVERTISEMENT--

Leave a Comment