જામનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

જામનગર મહાનગરપાલિકાએ MO, સ્ટાફ નર્સ, MPHW (JMC ભરતી 2023) માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લો અને આ MO, સ્ટાફ નર્સ, MPHW માટે અરજી કરો. તમે અન્ય વિગતો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને કેવી રીતે અરજી કરવી તે JMC MO, સ્ટાફ નર્સ, MPHW ભરતી માટે નીચે આપેલ છે.

આ પણ વાંચો : PM કિસાન 13મો હપ્તો : આ તારીખે જમા થશે ખાતામાં 13માં હપ્તાના 2000 રૂપિયા

જામનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી

જામનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા તાજેતરમાં એક ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેમાં આ સંસ્થાની અંદર વિવિધ જગ્યાઓ ભરવા અમાટે ઉમેદવારોની જરૂરિયાત છે. તો આ ભરતીમાં જે કોઈ લાયક ઉમેદવાર અરજી કરવા ઈચ્છતો હોય ત તેના માટેની તમામ માહિતી નીચે આપેલી છે.

જામનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી – હાઈલાઈટ્સ

સંસ્થાનું નામજામનગર મહાનગરપાલિકા
પોસ્ટMO,
સ્ટાફ નર્સ,
MPHW
કુલ જગ્યાઓ36
નોકરી સ્થળજામનગર
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ15-03-2023

પોસ્ટ

 • મેડિકલ ઓફિસર – મો: 12
 • સ્ટાફ નર્સ: 12
 • MPHW: 12
આ પણ વાંચો : અર્બન હેલ્થ સોસાયટી અમદાવાદ દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • મેડીકલ ઓફીસર : MBBS તથા ગુજરાત મેડીકલ કાઉન્સીલનું રજીસ્ટ્રેશન
 • સ્ટાફ નર્સ : બી.એસ.સી.(નર્સીંગ) અથવા ડીપ્લોમાં ઈન જનરલ નર્સીંગ બેઝ પે ૧૩૦૦૦/– પ્રતિ એન્ડ મીડવાઈફરી ઈન્ડીયન નર્સીંગ કાઉન્સેલીગ ધ્વારા માન્ય સંસ્થામાંથી કરેલ હોવું જોઈએ ગુજરાત નર્સીંગ કાઉન્સેલનું રજીસ્ટ્રેશન હોવું જોઈએ તેમજ ઉમેદવાર બેઝીક કોમ્પ્યુટર કોર્સનું સર્ટીફીકેટ ધરાવતા હોવા જોઈએ.
 • એમ.પી.એચ.ડબલ્યુ. (મેલ) : ધોરણ-૧૨ પાસ +એમ.પી.એચ.ડબલ્યુ. ૧ વર્ષ અથવા સેનેટરી ઈન્સપેકટર કોર્સ સરકાર માન્ય
 • સંસ્થામાંથી કરેલ હોવો જાઈએ બેઝીક કોમ્પ્યુટર કોર્સનું સર્ટીફીકેટ ધરાવતા હોવા જોઈએ.
 • Please read the Official Notification for Educational Qualification details.

ઉમર મર્યાદા

 • વય મર્યાદા ૪૫ વર્ષ.

પગાર ધોરણ

 • બેઝ પે : 13000 થી 70000 રૂપિયા પ્રતિ માસ

પસંદગી પ્રક્રિયા

 • પ્રસ્તુત ભરતીમાં ઉમેદવારની પસંદગી ઇન્ટરવ્યૂના આધારે કરવામાં આવશે, વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર જાહેરાત તપાસો.

અરજી કઈ રીતે કરવી?

 • રસ ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.
આ પણ વાંચો : રીજીયોનલ પ્રોગ્રામ મેનેજમેન્ટ યુનિટ ગાંધીનગર દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

 • ઓનલાઈન અરજીની શરૂઆતની તારીખ: 01-03-2023
 • ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 15-03-2023

મહત્વપૂર્ણ લિન્ક

સત્તાવાર જાહેરાતClick Here
HomePageClick Here