ગુજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરની જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ભરતી 2023 : ગૂજરાત વિદ્યાપીઠે નીચે જણાવેલી પોસ્ટ માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. મદદનીશ પ્રોફેસર માટેની ગુજરાત વિદ્યાપીઠની ભરતી માટે તમે અન્ય વિગતો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને કેવી રીતે અરજી કરવી તે નીચે આપેલ છે.

આ પણ વાંચો : કાલુપુર બેન્ક અમદાવાદ દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ભરતી 2023

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા તાજેતરમાં એક ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેમાં આ સંસ્થાની અંદર વિવિધ જગ્યાઓ ભરવા માટે ઉમેદવારોની જરૂરિયાત છે. તો આ ભરતીમાં જે કોઈ લાયક ઉમેદવાર અરજી કરવા ઈચ્છતો હોય તો તેના માટેની તમામ માહિતી નીચે આપેલી છે.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ભરતી 2023 – હાઈલાઈટ્સ

સંસ્થાનું નામગુજરાત વિદ્યાપીઠ
પોસ્ટ આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર
ઇંટરવ્યૂ તારીખ27-06-2023, 28-06-2023
નોકરીનો પ્રકાર સરકારી નોકરી
પસંદગીનો પ્રકાર ઇંટરવ્યૂ આધારિત
નોકરી સ્થળગુજરાત

પોસ્ટ

  • આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર
આ પણ વાંચો : [ITBP] ઈન્ડો-તિબેટીયન બોર્ડર પોલીસ દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો માટે કૃપા કરીને અધિકૃત સૂચના વાંચો.

ઉમર મર્યાદા અને પગાર

  • નિયમો મુજબ

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.

અરજી કઈ રીતે કરવી?

  • રસ ધરાવતા ઉમેદવારોને તમામ અસલ પ્રમાણપત્રો સાથે જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે હાજર રહેવા વિનંતી છે.
આ પણ વાંચો : [GIDB] ગુજરાત ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ બોર્ડ દ્વારા ભરતીની જાહેરાત

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

ઇંટરવ્યૂ તારીખ27-06-2023, 28-06-2023

મહત્વપૂર્ણ લિન્ક

સત્તાવાર જાહેરાત Click Here
HomePageClick Here
Scroll to Top