સામુદાયિક આરોગ્ય અધિકારીની પોસ્ટ પર જિલ્લા પંચાયત ખેડા દ્વારા ભરતીની જાહેરાત

સામુદાયિક આરોગ્ય અધિકારીની પોસ્ટ પરએ સહાયક નિયામકની પોસ્ટ 2022 માટે એક જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. પાત્ર ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે.

ખેડા જીલ્લા પંચાયત ભરતી

ખેડા જીલ્લા પંચાયત દ્વારા ભરતી ની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. અરજી કરવામાં રસ ધરાવતા હોય તેઓ અરજી સમયગાળા દરમિયાન અરજીઓ મોકલી શકશે. પાત્રતાના માપદંડો, અરજીપત્રક અને અન્ય વિગતો લિંક નીચે દર્શાવેલ છે.

ખેડા જીલ્લા પંચાયત ભરતી વિગતવાર માહિતી

પોસ્ટનું નામ: કોમ્યુનિટી હેલ્થ ઓફિસર
કુલ જગ્યાઓ 21
પગાર 25000/-
અરજી પ્રકાર ઓનલાઈન
નોકરી સ્થળ ગુજરાત

પોસ્ટ

કોમ્યુનિટી હેલ્થ ઓફિસર

જગ્યાઓ

૨૧

પગાર

કોમ્યુનિટી હેલ્થ ઓફિસર ની પોસ્ટ માટે દર મહીને 25000/-પગાર ધોરણ ની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

લાયકાત

નોટીફીકેશન જુઓ

અરજી પ્રક્રિયા

ઓનલાઈન

સતાવાર વેબસાઈટ

arogyasathi.gujarat.gov.in

ઉપયોગી લીંક

સતાવાર જાહેરાત અહી ક્લિક કરો
અરજી માટે વેબસાઈટ અહી ક્લિક કરો
હોમપેજ અહી ક્લિક કરો