પરીક્ષા વગર સીધી ભરતી સરદાર કૃષિનગર યુનિવર્સિટી દાંતીવાડા માં ભરતી ની જાહેરાત

ભારતમાં સરદારકૃષિનગર દાંતીવાડા એગ્રીકલ્ચરલ યુનિવર્સિટીમાં (SDAU) નોકરીઓની સંખ્યાબંધ જગ્યાઓ છે. જો તમે ગુજરાતમાં સરકારી નોકરીઓ શોધી રહ્યા હોવ તો પણ તે તમારા માટે ચોક્કસપણે એક મોટી તક બની શકે છે. આ લેખ મૂળભૂત રીતે તમને સરળતાથી અને યોગ્ય રીતે અરજી કરવામાં મદદ કરશે.

સરદારકૃષિનગર દાંતીવાડા ભરતી

સરદારકૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી (SDAU ભરતી 2022) એ સ્કીલ્ડ વર્કર પોસ્ટ 2022 માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લો અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરો. તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે.

ભરતી ની વિસ્તૃત માહિતી

ભરતીની જાહેરાત સરદારકૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા
પોસ્ટ કુશળ કામદાર
અરજી પ્રકાર સીધું ઈન્ટરવ્યું
ઈન્ટરવ્યું તારીખ 29-08-2022 સવારે 10.30 વાગ્યે
સત્તાવાર વેબસાઇટ http://www.sdau.edu.in

પોસ્ટ નું નામ

કુશળ કામદાર

લાયકાત

જે ઉમેદવારો SDAU સ્કિલ્ડ વર્કર ભરતી 2022 માટે અરજી કરવા માગે છે તેમણે શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા અને અનુભવના આધારે લઘુત્તમ સ્તરના પાત્રતા માપદંડોને પરિપૂર્ણ કરવા પડશે. સત્તાવાર વેબસાઇટ પરથી SDAU કુશળ કામદાર પાત્રતા માપદંડ તપાસો.

પગાર ધોરણ

નોટીફીકેશન જુઓ

ઉમર મર્યાદા

SDAU માં સ્કીલ્ડ વર્કરની ખાલી જગ્યાઓની ભરતી અંગે કૌશલ્ય ધરાવતા વર્કર સામે સત્તાવાર સૂચના સત્તાવાર વેબસાઇટ પર બહાર પાડવામાં આવી છે.

અરજી પ્રક્રિયા

રસ ધરાવતા ઉમેદવારોને તમામ અસલ પ્રમાણપત્રો સાથે જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે હાજર રહેવા વિનંતી છે.

ઈન્ટરવ્યું તારીખ

જે ઉમેદવારો SDAU સ્કીલ્ડ વર્કર ભરતી 2022 માટે અરજી કરવા માંગે છે તેઓએ જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે 29-08-2022 ના રોજ સવારે 10.30 વાગ્યે હાજર રહેવાનું રહેશે.

ઉપયોગી લીંક

સતાવાર જાહેરાત અહી ક્લિક કરો
હોમપેજ અહી ક્લિક કરો

Leave a Comment