ચિલ્ડ્રન યુનીવર્સીટી ગાંધીનગર દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સિટી ગાંધીનગર ભરતી 2022 એકાઉન્ટ અને અન્ય પોસ્ટ માટે અરજી કરો: ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટી ગાંધીનગર ભરતી 2022 ન્યૂઝ એકાઉન્ટ ઓડિટર અને અન્ય પોસ્ટ્સ માટે બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે.

ચિલ્ડ્રન યુનીવર્સીટી ગાંધીનગર ભરતી

ચિલ્ડ્રન યુનીવર્સીટી ગાંધીનગર દ્વારા તાજેતરમાં એક જાહેરાત પ્રકાશિત કરવામાં આવી છે જેમાં આ યુનીવર્સીટી દ્વારા આસીસ્તંત રજીસ્ટર અને વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. તો આ જાહેરાત નિમિતે જે કોઈ લાયક ઉમેદવાર અરજી કરવા ઈચ્છતો હોય તો તેના માટેની તમામ માહિતી નીચે આપેલ છ.

ચિલ્ડ્રન યુનીવર્સીટી ગાંધીનગર ભરતી- હાઇલાઇટ્સ

સંસ્થાનું નામ ચિલ્ડ્રન યુનીવર્સીટી ગાંધીનગર
જાહેરાત ક્રમાંક
પોસ્ટ વિવિધ
આવેદન મોડ ઓનલાઈન
નોકારીનો પ્રકાર કરાર આધારિત
અરજી પ્રક્રિયા શરુ થયા તારીખ 13/08/2022
આવેદન કરવાની છેલ્લી તારીખ 23/08/2022

પોસ્ટ

 • મદદનીશ રજીસ્ટ્રાર
 • એકાઉન્ટ ઓડિટર
 • PA થી VC
 • PA થી રજીસ્ટ્રાર
 • ગ્રાફિક ડિઝાઇનર
 • તપોવન કાઉન્સેલર
 • સિસ્ટમ મેનેજર કમ એનાલિસ્ટ
 • પુસ્તકાલય મદદનીશ
 • ચિત્રકાર
 • વહીવટી મદદનીશ
 • રિસેપ્શનિસ્ટ
 • કારકુની મદદનીશ

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • લાયકાત પોસ્ટ મુજબ અલગ છે
 • લાયકાત વધુ વિગતો વાંચો સૂચના માટે.

પગાર ધોરણ (પે-સ્કેલ)

 • લાયકાત મુજબ

પસંદગી પ્રક્રિયા

 • ઈન્ટરવ્યુ આધારિત

ઉમર મર્યાદા

 • ઉમેદવારો કૃપા કરીને અધિકૃત સૂચના વાંચો.

અરજી કઈ રીતે કરવી?

 • લાયક ઉમેદવારો કે જેઓ સૂચના અથવા ઉપરોક્ત વિગતો અનુસાર માપદંડોને પરિપૂર્ણ કરી રહ્યાં છે તેઓ બંધ નિયત ફોર્મેટમાં અરજી કરી શકે છે અને તેમના બાયો-ડેટા, તાજેતરના પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટો, શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવનું પ્રમાણપત્ર અને તમામ જરૂરી દસ્તાવેજોની નકલ મોકલી શકે છે. અરજી

સરનામું: ઇન્ટરવ્યુનું સ્થળ ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટી, સુભાષ ચંદ્ર બોઝ શિક્ષણ સંકુલ, Chh-5 ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટી સર્કલ પાસે, સેક્ટર-20 ગાંધીનગર (ગુજરાત)-382021 હશે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

 • અરજી પ્રક્રિયા શરુ થયા તારીખ : 13/08/2022
 • આવેદન કરવાની છેલ્લી તારીખ : 23/08/2022

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સત્તાવાર જાહેરાત Click Here
HomePageClick Here
Scroll to Top