હવે જન્મ અને મરણનો દાખલો મેળવો ઘરે બેઠા ઓનલાઈન @eolakh.gujarat.gov.in

જન્મ અને મરણનો દાખલો ઓનલાઈન : ગુજરાત સરકારે જન્મ અને મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર ઑનલાઇન ડાઉનલોડ કરવા માટે eolakh પોર્ટલ શરૂ કર્યું, કોઈપણ ગુજરાતનો નાગરિક આ પોર્ટલ દ્વારા જન્મ પ્રમાણપત્ર માટે ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે https://eolakh.gujarat.gov.in/, વિભાગ જન્મ અને મૃત્યુની નોંધણી કરી રહ્યું છે જે અંદરના વિસ્તારોમાં થાય છે.

આ પણ વાંચો : IHM અમદાવાદ દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે નવી ભરતીની જાહેરાત

જન્મ – મરણનો દાખલો ઓનલાઈન

આજકાલ તમામ સરકારી સેવાઓનો ઉપયોગ કરવો સરળ છે અને કોઈપણ ઓફિસની મુલાકાત લીધા વિના, કારણ કે બધી સેવાઓ ઓનલાઈન કાર્ય કરે છે, તમે મૂળભૂત ઈન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરીને જાણો છો અને પછી બધી સરકારી સેવાઓનો ઉપયોગ કરવો સરળ છે. આ પ્રમાણપત્રને કોઈપણ હસ્તાક્ષરની જરૂર નથી. ગુજરાતમાં દરેક જગ્યાએ તેને મંજૂરી છે.

Death Certificate એ રાજ્ય સરકાર એ એક ફરજિયાત પ્રમાણપત્ર છે જે વ્યક્તિના પરિવારના સભ્યો દ્વારા મેળવવાનું હોય છે. મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર મૃત્યુની તારીખ, સ્થાન અને કારણની યાદી આપે છે. મરણ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરવા eolakh.gujarat.gov.in પર રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું રહશે. ઉપરાંત, આ પોસ્ટના અંતે, અમે તમને એક સીધી લિંક પ્રદાન કરીશું, જેની મદદથી તમે મહત્તમ લાભ મેળવી શકો છો.

જન્મ – મરણનો દાખલો ઓનલાઈન – Overview

આર્ટિકલ નું નામBirth/Death Certificate Download Gujarat
કોના દ્વારા શરૂ કરવા માં આવી છે?રાજ્ય સરકાર
વિભાગમહેસૂલ વિભાગ
લાભાર્થીઓગુજરાત ના નાગરિક
મુખ્ય લાભજન્મ/મૃત્યુનાપ્રમાણપત્ર ઓનલાઇન માટે, ડાઉનલોડ પ્રમાણપત્ર
રાજ્ય નું નામગુજરાત
Official Websitehttps://eolakh.gujarat.gov.in/

જન્મ કે મરણનું પ્રમાણપત્ર eolakh.gujarat.gov.in પરથી ડાઉનલોડ કરો

 • જન્મ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ online download કરવા માટે આપની પાસે અરજી નંબર કે મોબાઇલ નંબર હોવો જરૂરી છે.
 • અરજી નંબર સિસ્ટમ દ્વારા જન્મ કે મરણની નોંધણી વખતે રજુ કરવામાં આવેલ મોબાઇલ નંબર ઉપર SMSથી મોકલવામાં આવશે/મોકલવામાં આવેલ હશે. જે પ્રમાણપત્ર online download કરવા સાચવી રાખવો જરૂરી છે.
 • દાખલ કરવામાં આવેલ મોબાઇલ નંબર કે અરજી નંબર સાથે linked જન્મ કે મરણનું પ્રમાણપત્ર online download કરી શકાશે.
 • જો દાખલ કરવામાં આવેલ મોબાઇલ નંબર કે અરજી નંબર ખોટો હશે તો પ્રમાણપત્ર online download કરી શકાશે નહી. તેમ છતાયે કોઇ તાંત્રિક કારણોસર download કરવામાં મુશ્કેલી પડે તો, સૌ પ્રથમ સંબંધિત રજીસ્ટ્રારશ્રી (જન્મ-મરણ)ની કચેરીનો કે જીલ્લા રજીસ્ટ્રાર(જનમ-મરણ) અને મુખ્ય જીલ્લા આરોગ્ય અધિકારીશ્રીનો કે તેમની કચેરીનો સંપર્ક સાધવા વિનંતી છે. સંપર્ક નંબરો Home page ઉપર આપેલા છે.
 • આ રીતે, કોમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ પધ્ધતિથી generate થતા પ્રમાણપત્રો માન્ય રાખવા અત્રેની કચેરી દ્વારા તા. ૦૫/૦૨/૨૦૨૦ના પરિપત્રથી વિગતવાર સૂચનાઓ આપવામાં આવેલ છે. ઉકત પરિપત્ર download કરવા અહીં Click કરો

જન્મ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કઈ રીતે કરવું?

 • જન્મ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરવા સૌપ્રથમ સત્તાવાર વેબ સાઈટ https://eolakh.gujarat.gov.in પર જાઓ.
 • ત્યારબાદ ડાઉનલોડ સર્ટીફીકેટ બટન પર ક્લિક કરો.
 • ઓપ્શન પસંદ કરો > જન્મ
 • પસંદ કરો -> અરજી નંબર અથવા મોબાઈલ નંબર.
 • એક બોક્સમાં અરજી નંબર અથવા મોબાઈલ નંબર લખો.
 • બીજા બોક્સમાં વર્ષ લખો.
 • સર્ચ ડેટા બટન પર ક્લિક કરો.
 • જન્મ પ્રમાણપત્ર ની PDF ફાઈલ ડાઉનલોડ કરી
આ પણ વાંચો : જિલ્લા કલેકટર કચેરી નર્મદા દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

મરણ નો દાખલો કઈ રીતે ડાઉનલોડ કરવો?

 • સૌપ્રથમ સત્તાવાર વેબ સાઈટ https://eolakh.gujarat.gov.in પર જાઓ.
 • ત્યારબાદ ડાઉનલોડ સર્ટીફીકેટ બટન પર ક્લિક કરો.
 • ઓપ્શન પસંદ કરો -> મરણ
 • પસંદ કરો -> અરજી નંબર અથવા મોબાઈલ નંબર.
 • એક બોક્સમાં અરજી નંબર અથવા મોબાઈલ નંબર લખો.
 • બીજા બોક્સમાં વર્ષ લખો.
 • સર્ચ ડેટા બટન પર ક્લિક કરો.
 • મરણ પ્રમાણપત્ર ની PDF ફાઈલ ડાઉનલોડ કરી

મહત્વપૂર્ણ લિન્ક

જન્મનું પ્રમાણપત્ર ઓનલાઈનClick Here
મરણનું પ્રમાણપત્ર ઓનલાઈનClick Here
HomePageClick Here