ભાવનગર જિલ્લા પંચાયત ભરતી 2023 : પગાર 60000 પ્રતિ મહિના

ભાવનગર જીલ્લા પંચાયત કાયદા સલાહકાર ભરતી 2023 : જીલ્લા પંચાયત ભાવનગર ખાતે કાયદા સલાહકારની 11 માસના કરાર આધારિત જગ્યાઓ માટે ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે (બીજો પ્રયત્ન). લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચી પછી અરજી કરી શકશે.

આ પણ વાંચો : વિક્રમ સારાભાઈ શિષ્યવૃતિ યોજના 2023 : વિધ્યાર્થીઓને મળશે 60000 થી 1 લાખ સુધી શિષ્યવૃતિ

ભાવનગર જિલ્લા પંચાયત ભરતી 2023

ભાવનગર જિલ્લા પંચાયત દ્વારા તાજેતરમાં એક ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેમાં આ સંસ્થાની અંદર કાયદા સલાહકારની જગ્યાઓ ભરવા માટે ઉમેદવારોની જરૂરિયાત છે. તો આ ભરતીમાં જે કોઈ લાયક ઉમેદવાર અરજી કરવા ઈચ્છતો હોય તો તેના માટેની તમામ માહિતી નીચે આપેલી છે.

ભાવનગર જિલ્લા પંચાયત ભરતી 2023 – હાઈલાઈટ્સ

પોસ્ટ ટાઈટલભાવનગર જીલ્લા પંચાયત કાયદા સલાહકાર ભરતી 2023
પોસ્ટ નામકાયદા સલાહકાર
કુલ જગ્યા2
સંસ્થાભાવનગર જીલ્લા પંચાયત કચેરી
અરજી છેલ્લી તારીખ2001-2023
સત્તાવાર વેબસાઈટhttps://bhavnagardp.gujarat.gov.in/
અરજી પ્રકારઓફલાઈન

પોસ્ટ

 • કાયદા સલાહકાર – 02

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • ઓછામાં ઓછી ભારતની માન્ય યુનિવર્સીટીમાં કાયદાના સ્નાતકની ડિગ્રી ધરાવતા હોવા જોઈએ.
 • કાયદાની પ્રેક્ટીસ માટે માન્યતા પ્રાપ્ત હોવા જોઈએ.
 • CCC+ લેવલ કોમ્પ્યુટર કૌશલ્યનું જ્ઞાન ધરાવતા હોવા જોઈએ.
આ પણ વાંચો : MDM અરવલ્લી દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

અનુભવ

 • ઓછામાં ઓછો 5 વર્ષનો પ્રેક્ટીસીંગ એડવોકેટ તરીકેનો અનુભવ ધરાવતા હોવા જોઈએ.
 • તે પૈકી નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં ઓછામાં ઓછો 3 વર્ષની વકીલાતનો અનુભવ અથવા
 • સરકારી વિભાગો / વિભાગીય કચેરીઓમાં સરકારી વતી નામ સુપ્રીમ કોર્ટ/ગુજરાત હાઈકોર્ટ કેસમાં બચાવની કામગીરીનો 3 વર્ષનો અનુભવ.

ઉમર મર્યાદા

 • 50 વર્ષ

પગાર ધોરણ

 • માસીક રૂ. 60,000/- ફિક્સ પગાર

પસંદગી પ્રક્રિયા

 • ઇંટરવ્યૂ આધારિત

અરજી કઈ રીતે કરવી?

અરજી પત્રકનો નમુનો, શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો માહિતી માટે સત્તાવાર પર જઈને ડાઉનલોડ કરો અને પછી અરજીપત્રકના બિડાણ પરિશિષ્ટ 1 થી 5 સાથે છેલ્લી તારીખ સુધીમાં R.P.A.D. દ્વારા જાહેરાતમાં આપેલ સરનામે મોકલી આપો.

આ પણ વાંચો : મહીસાગર જિલ્લા પંચાયત ભરતી 2023 : કાયદા સલાહકારની પોસ્ટ માટે હમણાં જ આવેદન કરો
 • સરનામુ
  • જીલ્લા વિકાસ અધિકારી,
  • મહેકમ શાખા,
  • જીલ્લા પંચાયત કચેરી,
  • મોતીબાગ,
  • ભાવનગર

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

 • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ : 2001-2023

મહત્વપૂર્ણ લિન્ક

સત્તાવાર જાહેરાત Click Here
HomePageClick Here