ભારતીય નૌકાદળમાં આવી 12 પાસ પર ભરતીની જાહેરાત

ભારતીય નૌકાદળ (ભારતીય નૌકાદળ ભરતી 2022) એ 10+2 મધ્યવર્તી B.Tech એન્ટ્રી જાન્યુઆરી 2023 પોસ્ટ માટે એક જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લો અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરો. તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે.

ભારતીય નૌકાદળે 10+2 મધ્યવર્તી B.Tech એન્ટ્રી જાન્યુઆરી 2023 નોકરીની સૂચના 2022 બહાર પાડી છે ઓનલાઇન અરજી 18-08-2022 થી શરૂ થશે જેઓ ભારતીય નૌકાદળ ભારતી 2022 સામે અરજી કરવા માટે રસ ધરાવતા હોય તેઓ ઑનલાઇન અરજી દરમિયાન ઑનલાઇન અરજી કરી શકશે. શેડ્યૂલ, પાત્રતા માપદંડ, ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ અને અન્ય વિગતો નીચે દર્શાવેલ લિંક.

ભારતીય નૌકાદળ ભરતી

36 10+2 ઇન્ટરમીડિયેટ B.Tech એન્ટ્રી જાન્યુઆરી 2023 પોસ્ટની ભરતી માટે ઓનલાઇન અરજી પ્રક્રિયા 18-08-2022 થી શરૂ થશે. ઇન્ડિયન નેવી 10+2 ઇન્ટરમીડિયેટ B.Tech એન્ટ્રી જાન્યુઆરી 2023 ભરતી 2022 સંબંધિત વિગતો તપાસો જે નીચે ટેબ્યુલર ફોર્મમાં આપવામાં આવી છે.

ભારતીય નૌકાદળ ભરતી – હાઇલાઇટ્સ

સંસ્થાનું નામ ભારતીય નૌકાદળ
પોસ્ટ 10+2 ઇન્ટરમીડિયેટ બી.ટેક એન્ટ્રી જાન્યુઆરી 2023
કુલ જગ્યાઓ 36
અરજી પ્રક્રિયા શરુ થયા તારીખ 18-08-2022
આવેદન કરવાની છેલ્લી તારીખ 28-08-2022
શ્રેણી સરકારી નોકરી
લોકેશન ગુજરાત / ઇન્ડિયા
સત્તાવાર સાઈટ https://www.joinindiannavy.gov.in/

પોસ્ટ પ્રમાણે માહિતી

 • 10+2 ઇન્ટરમીડિયેટ બી.ટેક એન્ટ્રી જાન્યુઆરી 2023
 • શાખા/સંવર્ગ મુજબ ખાલી જગ્યા વિતરણ

શિક્ષણ શાખા – 05 જગ્યાઓ

એક્ઝિક્યુટિવ અને ટેકનિકલ શાખા – 31 જગ્યાઓ

કુલ જગ્યાઓ

 • 36

ઉમર મર્યાદા

 • ન્યૂનતમ – 17 વર્ષ
 • મહત્તમ – 19.5 વર્ષ
 • 02 જુલાઈ 2003 થી 01 જાન્યુઆરી 2006 વચ્ચે જન્મેલા

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • પાસ થયેલા ઉમેદવારોએ ધોરણ 10 અથવા 12 સ્તરમાં PCM વિષયોમાં 70% ગુણ અને અંગ્રેજીમાં 50% ગુણ સાથે 10+2 પરીક્ષા પાસ કરી છે.
 • શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો માટે કૃપા કરીને અધિકૃત સૂચના વાંચો.

અરજી પ્રક્રિયા

 • રસ ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ https://www.joinindiannavy.gov.in/ મારફતે ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

 • ઓનલાઈન અરજીની શરૂઆતની તારીખ: 18-08-2022
 • ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 28-08-2022

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સત્તાવાર જાહેરાતClick Here
HomePageClick Here
Scroll to Top