અંકલેશ્વર નગરપાલિકા દ્વારા ITI પાસ માટે વિવિધ જગ્યાઓ પર ભરતીની જાહેરાત

GPSSB Junior Clerk Call Letter 2023

અંકલેશ્વર નગરપાલિકા ભરતી 2023 : અંકલેશ્વર નગરપાલિકા અંકલેશ્વર એપ્રેન્ટીસ એક્ટ 1961 હેઠળ પ્રવર્તમાન નિયમાનુસાર ડિઝલ મિકેનીકલ, પ્લમ્બર, મિકેનીકલ મોટર વ્હિકલ (MMV) અને ઈલેક્ટ્રીશીયન એપ્રેન્ટીસોની ભરતી માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચ્યા બાદ અરજી કરવાની રહેશે.

આ પણ વાંચો : ફૂડવાન લોન સહાય યોજના 2023 : યોજના અંતર્ગત સરકાર આપશે ફૂડવાં ખરીદવા માટે 7 લાખની લોન

અંકલેશ્વર નગરપાલિકા ભરતી 2023

અંકલેશ્વર નગરપાલિકા દ્વારા તાજેતરમાં એક ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેમાં આ સંસ્થાની અંદર વિવિધ જગ્યાઓ ભરવા માટે ઉમેદવારોની જરૂરિયાત છે. તો આ ભરતીમાં જે કોઈ લાયક ઉમેદવાર અરજી કરવા ઈચ્છતો હોય તો તેના માટેની તમામ માહિતી નીચે આપેલી છે.

અંકલેશ્વર નગરપાલિકા ભરતી 2023 – હાઈલાઈટ્સ

સંસ્થાનું નામઅંકલેશ્વર નગરપાલિકા
પોસ્ટ નામએપ્રેન્ટિસ
કુલ જગ્યા15
નોકરી સ્થળઅંકલેશ્વર
અરજી પ્રકારઓફલાઈન

પોસ્ટનું નામ

ટ્રેડ નામજગ્યા
ડિઝલ મેકેનિકલ5
પ્લમ્બર2
મેકેનિકલ મોટર વ્હિકલ (MMV)5
ઈલેક્ટ્રીશીયન3
કુલ જગ્યાઓ15
આ પણ વાંચો : CED ગુજરાત લિમિટેડ દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે નવી ભરતી જાહેર, અહીંથી કરો આવેદન

શૈક્ષણિક લાયકાત

ટ્રેડ નામલાયકાત
ડિઝલ મેકેનિકલઆઈ.ટી.આઈ.
પ્લમ્બરઆઈ.ટી.આઈ.
મેકેનિકલ મોટર વ્હિકલ (MMV)આઈ.ટી.આઈ.
ઈલેક્ટ્રીશીયનઆઈ.ટી.આઈ.

ઉમર મર્યાદા

  • 18 થી 35 વર્ષ સુધી રહેશે.

પગાર ધોરણ

  • સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર માસિક સ્ટાઈપેન્ડ ચુકવવામાં આવશે.

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • ઉમેદવારોની પસંદગી નિયમો મુજબ થશે.

અરજી કઈ રીતે કરવી?

  • જાહેરાત આવ્યેથી તારીખ 24-07-2023 થી તારીખ 28-07-2023 સુધીમાં બપોરના 12:00 કલાકથી સાંજે 04:00 કલાક સુધી અંકલેશ્વર નગરપાલિકા કચેરી, સમાજ સંગઠક, શાખામાંથી રૂબરૂ અરજીપત્રક મેળવી તારીખ 03-08-2023 સુધીમાં આર.પી.એડી / સ્પીડ પોસ્ટથી, મુખ્ય અધિકારી અંકલેશ્વર નગરપાલિકાના નામે (કવર ઉપર એપ્રેન્ટીસશીપ યોજના ટ્રેડ સહીત લખી) મોકલી આપવાના રહેશે.
આ પણ વાંચો : પાટડી નગરપાલિકામાં આવી વિવિધ જગ્યાઓ માટે 7 પાસ ઉપર નવી ભરતીની જાહેરાત

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

અરજી પ્રક્રિયા શરૂ થયાની તારીખ24-07-2023
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ07-08-2023

મહત્વપૂર્ણ લિન્ક

સત્તાવાર જાહેરાતઅહીં ક્લિક કરો
હોમપેજઅહીં ક્લિક કરો