આરોગ્ય કમિશનરેટ દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે કરાઈ મોટી ભરતીની જાહેરાત

કમિશનરેટ ઑફ હેલ્થ (કમિશનરેટ ઑફ હેલ્થ રિક્રુટમેન્ટ 2022) એ 2022ની વિવિધ પોસ્ટ માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે.

કમિશનરેટ ઓફ હેલ્થ રિક્રુટમેન્ટ 2022એ વિવિધ પોસ્ટની જોબ નોટિફિકેશન 2022ની ઑફલાઇન એપ્લિકેશન શરૂ કરી છે અને જેઓ કમિશનરેટ ઑફ હેલ્થ ભારતી 2022 સામે અરજી કરવા ઇચ્છતા હોય તેઓ અરજીના સમયગાળા દરમિયાન અરજીઓ મોકલી શકશે. પાત્રતાના માપદંડો, અરજીપત્રક અને અન્ય વિગતો લિંક નીચે દર્શાવેલ છે.

આરોગ્ય કમિશનરેટ ભરતી 2022

વિવિધ પોસ્ટની ભરતી માટે ઑફલાઇન અરજી પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે. આરોગ્ય કમિશનરેટ વિવિધ પોસ્ટની ભરતી 2022 સંબંધિત વિગતો તપાસો જે નીચે ટેબ્યુલર ફોર્મમાં આપવામાં આવી છે.

આરોગ્ય કમિશનરેટ ભરતી 2022- હાઇલાઇટ્સ

જાહેરાત કરનાર સંસ્થા રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય મિશન
પોસ્ટ વિવિધ જગ્યાઓ
અરજી મોકલવાની છેલ્લી તારીખ 10-09-2022
નોકરીની શ્રેણી સરકારી નોકરી
પસંદગી મોડ ઈન્ટરવ્યું આધારિત
નોકરી સ્થળ ગુજરાત / ઇન્ડીયા
અધિકૃત સાઈટ https://arogyasathi.gujarat.gov.in

પોસ્ટ

  • પ્રોફેસર
  • આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર
  • એસોસિયેટ પ્રોફેસર
  • શિક્ષક

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • જે ઉમેદવારો આરોગ્ય કમિશનરેટ વિવિધ પોસ્ટ્સ ભરતી 2022 માટે અરજી કરવા માગે છે તેઓએ શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા અને અનુભવના આધારે લઘુત્તમ સ્તરના પાત્રતા માપદંડોને પૂર્ણ કરવા પડશે. અધિકૃત વેબસાઇટ પરથી આરોગ્ય કમિશનરેટ વિવિધ પોસ્ટની પાત્રતા માપદંડ તપાસો.

ઉમર મર્યાદા અને પગાર ધોરણ

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.

અરજી કઈ રીતે કરવી?

  • પાત્ર ઉમેદવારો અધિકૃત વેબસાઇટ દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

  • અરજી પ્રક્રિયા શરુ થયા તારીખ: 05-09-2022
  • આવેદન કરવાની છેલ્લી તારીખ : 10-09-2022

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સત્તાવાર સાઈટ Click Here
HomePageClick Here

Leave a Comment