વિઝાગ સ્ટીલ ભરતી 2022 વિવિધ જગ્યાઓ માટે અરજી કરો

રાષ્ટ્રીય ઇસ્પાત નિગમ લિમિટેડ (વિઝાગ સ્ટીલ) (વિઝાગ સ્ટીલ ભરતી 2022) એ વિવિધ ટ્રેડ એપ્રેન્ટિસ પોસ્ટ 2022 માટે એક જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. પાત્ર ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે.

રાષ્ટ્રીય ઈસ્પાત નિગમ લિમિટેડ (વિઝાગ સ્ટીલ) એ વિવિધ ટ્રેડ એપ્રેન્ટિસ જોબ્સ નોટિફિકેશન 2022 બહાર પાડ્યું છે ઓનલાઈન અરજી 05-08-2022 થી શરૂ થશે જેઓ વિઝાગ સ્ટીલ ભારતી 2022 સામે અરજી કરવા ઈચ્છતા હોય તેઓ ઓનલાઈન અરજી શેડ્યૂલ દરમિયાન ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે. , પાત્રતા માપદંડ, ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ અને અન્ય વિગતો નીચે દર્શાવેલ લિંક.

વિઝાગ સ્ટીલ ભરતી

319 વિવિધ ટ્રેડ એપ્રેન્ટિસ પોસ્ટની ભરતી માટેની ઓનલાઇન અરજી પ્રક્રિયા 05-08-2022 થી શરૂ થશે. વિઝાગ સ્ટીલ વિવિધ ટ્રેડ એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2022 સંબંધિત વિગતો તપાસો જે નીચે ટેબ્યુલર સ્વરૂપમાં આપવામાં આવી છે.

વિઝાગ સ્ટીલ ભરતી – હાઇલાઇટ્સ

સંસ્થાનું નામ રાષ્ટ્રીય ઇસ્પાત નિગમ લિમિટેડ (વિઝાગ સ્ટીલ)
પોસ્ટ વિવિધ ટ્રેડ એપ્રેન્ટિસ
જગ્યાઓ 319
આવેદન પ્રક્રિયા શરુ થયા તારીખ 05-08-2022
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 18-08-2022
શ્રેણી સરકારી નોકરી
નોકરી સ્થળ ઇન્ડિયા
સત્તાવાર સાઈટ https://www.vizagsteel.com/

પોસ્ટ પ્રમાણે જગ્યાઓ

પોસ્ટનું નામ જગ્યાઓ
વિવિધ ટ્રેડ એપ્રેન્ટિસ319

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો માટે કૃપા કરીને અધિકૃત સૂચના વાંચો.

ઉમર મર્યાદા

 • વય મર્યાદા 01/April/2022 ના રોજ
 • ન્યૂનતમ – 18 વર્ષ
 • મહત્તમ – 25 વર્ષ

આવેદન ફી

 • સામાન્ય / OBC / EWS ઉમેદવારો: રૂ. 200/-
 • SC/ST/PWD ઉમેદવારો: રૂ.100/-
 • PH ઉમેદવારો: રૂ.100/-

ચુકવણી ડેબિટ કાર્ડ, ક્રેડિટ કાર્ડ અથવા નેટ બેંકિંગ દ્વારા કરી શકાય છે.

પસંદગી પ્રક્રિયા

 • ઉમેદવારોની પસંદગી મેરિટ લિસ્ટ અને SSB ઇન્ટરવ્યૂના આધારે કરવામાં આવશે..

અરજી કઈ રીતે કરવી?

 • રસ ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ https://www.vizagsteel.com/ દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

 • ઓનલાઈન અરજીની શરૂઆતની તારીખ: 05-08-2022
 • ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 18-08-2022
 • પરીક્ષા તારીખ – 04 સપ્ટેમ્બર 2022

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સત્તાવાર જાહેરાત Click Here
સત્તાવાર સાઈટ Click Here
HomePageClick Here

Leave a Comment