વિધાસહાયક ભરતી 2022 : 2600+ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

વિદ્યા સહાયક ભારતી 2022 ગુજરાત | ગુજરાત શિક્ષક ભરતી 2022 માટે vsb.dpegujarat.in માટે અરજી કરો – ગુજરાત વિદ્યા સહાયક ભારતી સૂચના | ગુજરાત વિદ્યાસહાયક ભરતી 2022 | ઓનલાઈન ફોર્મ, GSEB વિદ્યા સહાયક ભરતી 2022 ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ, ગુજરાત વિદ્યા સહાયકની ખાલી જગ્યા @vsb.dpegujarat.in

વિધાસહાયક ભરતી 2022

ગુજરાત રાજ્ય શિક્ષણ બોર્ડે પ્રાથમિક શાળા (ધોરણ: 6 થી 8 ગુજરાતી માધ્યમ) માં vidhyasahayak bharti વેબસાઇટ પોસ્ટની ભરતી માટે નવીનતમ રોજગાર સૂચના બહાર પાડી છે. જેઓ પ્રાથમિક શિક્ષક તરીકે ગુજરાત રાજ્યમાં નવીનતમ સરકારી નોકરીની રાહ જોઈ રહ્યા છે તેમના માટે આ શ્રેષ્ઠ તક છે.

વિધાસહાયક ભરતી 2022 – હાઈલાઈટ્સ

જાહેરાત કરનાર સંસ્થા ગુજરાત રાજ્ય શિક્ષણ બોર્ડ (GSEB)
નોકરીનો પ્રકાર અધ્યાપન (વિદ્યાસહાયક ધોરણ 1 થી 5 અને ધોરણ 6 થી 8)
કુલ જગ્યાઓ 2600+
પોસ્ટ વિધાસહાયક
જાહેરાત બહાર પડ્યા તારીખ 10 ઓક્ટોમ્બર 2022
અરજી પ્રક્રિયા શરુ થયા તારીખ  ( સામાન્ય જગ્યા )13/10/2022
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ  ( સામાન્ય જગ્યા )22 ઓક્ટોમ્બર 2022
અરજી પ્રક્રિયા શરુ થયા તારીખ ( ઘટની જગ્યા )29/10/2022
અરજી પ્રક્રિયા શરુ થયા તારીખ ( સામાન્ય જગ્યા )07th November 2022
અરજી મોડ ઓનલાઈન
નોકરી સ્થળ ગુજરાત
સત્તાવાર સાઈટ http://vsb.dpegujarat.in/

પોસ્ટ

વિધાસહાયક ભરતી વિષય પોસ્ટ
1 થી 5 1000
ગણિત- વિજ્ઞાન 750
અન્ય ભાષાઓ 250
સામાજિક વિજ્ઞાન 600

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • જોબ સીકર્સ, જેઓ ગુજરાત વિદ્યાસહાયકનું ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવા માંગે છે તો ફોર્મ ભરતા પહેલા તેઓ ગુજરાત વિદ્યાસહાયક પાત્રતા માપદંડ 2022 શોધી રહ્યા છે. અમે નીચે ગુજરાત સહાયક શિક્ષક પાત્રતા પરિમાણો અંગે સંપૂર્ણ વિગતો આપી છે. તમે સામાન્ય/ઓબીસી/એસસી/એસટી/પીએચ વગેરે જેવી તમામ શ્રેણીઓ માટે વિદ્યાસહાયક વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, ઉંમરમાં છૂટછાટ ચકાસી શકો છો.

ઉમર મર્યાદા

 • OBC, SC/ST અને PWD ઉમેદવારોને સરકારી ધારાધોરણો મુજબ ઉંમરમાં રાહત આપવામાં આવશે.

અરજી ફી

ઉમેદવારોએ નેટ બેંકિંગ, ક્રેડિટ કાર્ડ/ડેબિટ કાર્ડ દ્વારા ઓનલાઈન મોડ દ્વારા એપ્લિકેશન ફી અથવા પરીક્ષા ફી ચૂકવવાની રહેશે. નીચેની ચુકવણી ઉમેદવાર દ્વારા ચૂકવવામાં આવશે-

 • સામાન્ય/ઓબીસી ઉમેદવારો- રૂ. 600/-
 • SC/ST ઉમેદવારો- રૂ 400/-
 • મુશ્કેલીઓ ધરાવતી વ્યક્તિ- NIL

અરજી કઈ રીતે કરવી?

 • પ્રથમ, તમારે ગુજરાત વિદ્યાસહાયક ભરતી 2022 માટે ઓનલાઈન અરજી કરતા પહેલા તમારી પાત્રતાની પુષ્ટિ કરવી જોઈએ.
 • જો તમે પાત્રતા પૂર્ણ કરી રહ્યાં છો અને રસ ધરાવો છો, તો અરજીની ઑનલાઇન પ્રક્રિયા માટે જાઓ.
 • તમારા તમામ દસ્તાવેજો તમારી સાથે રાખો જેમ કે ફોટોગ્રાફ્સ, સહી, જાતિ પ્રમાણપત્ર, 10, 12 અને ગ્રેજ્યુએશનની માર્કશીટ.
 • હવે ગુજરાત બેઝિક એજ્યુકેશનની અધિકૃત વેબસાઇટની મુલાકાત લો અથવા “ડાયરેક્ટ એપ્લાય ઓનલાઈન” પર ક્લિક કરો.
 • તમારી મૂળભૂત વિગતો જેમ કે નામ, પિતાનું નામ અને સરનામું વગેરે ભરો.
 • તમારી શૈક્ષણિક વિગતો ભરો એટલે કે 10, 12, ગ્રેજ્યુએશન માર્કસ અને વિષયો.
 • તમારો ફોટોગ્રાફ અને સહી અપલોડ કરો.
 • ચુકવણી પદ્ધતિ પસંદ કરો એટલે કે ઑફલાઇન અથવા ઑનલાઇન
 • વિદ્યાસહાયકની ખાલી જગ્યાઓ માટે અરજી ફી ચૂકવો જો તે તમારા માટે જરૂરી હોય.
 • છેલ્લે, ડ્યુઅલ મેન્યુઅલી વેરીફાઈ કર્યા પછી અરજી ફોર્મ સબમિટ કરો.
 • હવે તમારી એપ્લિકેશનને તમારા કમ્પ્યુટર, લેપટોપ અથવા મોબાઇલ પર પીડીએફ તરીકે સાચવો. તમે ઑનલાઇન ડ્રાઇવ્સ પર પણ બચત કરી શકો છો.
 • રેકોર્ડ રાખવા અને ભાવિ ઉપયોગ માટે પ્રિન્ટ આઉટ લો.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

ઘટનાઓમહત્વપૂર્ણ તારીખો
શરૂઆતની તારીખ ( સામાન્ય જગ્યાએ )13 મી  ઓક્ટોબર 2022
છેલ્લી તારીખ (સામાન્ય જગ્યા )22 મી  ઓક્ટોબર 2022
શરૂઆતની તારીખ (ઘટની જગ્યા )29 મી  ઓક્ટોબર 2022
છેલ્લી તારીખ (ઘટની જગ્યા)07 મી  નવેમ્બર 2022

મહત્વપૂર્ણ લીંક

વિધાસહાયક સત્તાવાર સાઈટ Click Here
સત્તાવાર જાહેરાત Click Here
HomePageClick Here

Leave a Comment