વન વિભાગ ગુજરાત દ્વારા કરાઈ મોટી ભરતીની જાહેરાત

ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ ભરતી 2022 એ વેટરનરી ડોક્ટર જોબ્સ નોટિફિકેશન 2022 બહાર પાડ્યું છે ઑફલાઇન એપ્લિકેશન શરૂ થઈ ગઈ છે અને જેઓ ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ ભારતી 2022 સામે અરજી કરવા ઇચ્છતા હોય તેઓ અરજી સમયગાળા દરમિયાન અરજીઓ મોકલી શકશે. પાત્રતાના માપદંડો, અરજીપત્રક અને અન્ય વિગતો લિંક નીચે દર્શાવેલ છે.

વન વિભાગ ગુજરાત ભરતી

ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ ભરતી 2022: વેટરનરી ડોક્ટરની જગ્યાઓની ભરતી માટે ઑફલાઇન અરજી પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે. ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ વેટરનરી ડોક્ટરની ભરતી 2022 સંબંધિત વિગતો તપાસો જે નીચે ટેબ્યુલર ફોર્મમાં આપવામાં આવી છે.

વન વિભાગ ગુજરાત ભરતી- હાઈલાઈટ્સ

સંસ્થાનું નામ ગુજરાત ફોરેસ્ટ્રી રિસર્ચ ફાઉન્ડેશન
પોસ્ટ વેટરનરી ડોક્ટર
અરજી મોકલવાની છેલ્લી તારીખ 20-09-2022
શ્રેણી સરકારી નોકરી
પસંદગી મોડ ઈન્ટરવ્યું આધારિત
નોકરી સ્થળ ગુજરાત / ઇન્ડિયા
સત્તાવાર સાઈટ https://forests.gujarat.gov.in

પોસ્ટ

  • વેટરનરી ડોક્ટર

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • જે ઉમેદવારો ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ વેટરનરી ડોક્ટરની ભરતી 2022 માટે અરજી કરવા માગે છે તેમણે શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા અને અનુભવના આધારે લઘુત્તમ સ્તરના લાયકાત માપદંડોને પૂર્ણ કરવા પડશે. અધિકૃત વેબસાઈટ પરથી ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ વેટરનરી ડોક્ટર પાત્રતા માપદંડ તપાસો.

પસંદગી મોડ

  • ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.

અરજી કઈ રીતે કરવી?

  • લાયક ઉમેદવારો તેમની અરજી અને જરૂરી દસ્તાવેજો જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે મોકલી શકે છે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

  • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ : 20-09-2022

મહત્વપૂર્ણ લીંક

સત્તાવાર જાહેરાત Click Here
HomePageClick Here

Leave a Comment