સુમુલ ડેરી સુરત દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે મોટી ભરતીની જાહેરાત

સુમુલ ડેરી સુરત ભરતી 2022 | વિવિધ જગ્યાઓ માટે અરજી કરોઃ સુરત ડિસ્ટ્રિક્ટ કો-ઓપરેટિવ મિલ્ક પ્રોડ્યુસર યુનિયન લિમિટેડે સુમુલ ડેરી, સુરતમાં વિવિધ જગ્યાઓ માટે અખબારમાં જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. SUMUL કારકિર્દી દ્વારા પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી ઓનલાઈન અરજીઓ આમંત્રિત કરે છે. જે અરજદારો સુરતમાં નોકરી શોધી રહ્યા છે, તેઓ સુમુલ ડેરી સુરત ભરતી 2022 માટે અરજી સબમિટ કરી શકે છે.

સુમુલ ડેરી સુરત ભરતી

સુમુલ ડેરી સુરત દ્વારા તાજેતરમાં એક ભરતીની જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે, જેમાં આ સંસ્થા દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ ભરવાની છે તો આ ભરતીમાં જે કોઈ લાયક ઉમેદવાર અરજી કરવા ઈચ્છતો હોય તો તેના માટેની તમામ માહિતી નીચે આપેલી છે.

સુમુલ ડેરી સુરત ભરતી – હાઈલાઈટ્સ

સંસ્થાનું નામ સુરત જિલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘ લિ
પોસ્ટ વિવિધ જગ્યાઓ
કુલ જગ્યાઓ જાહેરાતમાં જુઓ.
નોકરીનો પ્રકાર એપ્રેન્ટીસ
નોકરી સ્થળ સુરત (ગુજરાત)
અરજી મોડ ઓનલાઈન

પોસ્ટ

 • ફિટર
 • વાયરમેન
 • સંદર્ભ & Air.con. મેક.
 • ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ મિકેનિક
 • સહાયક લેબોરેટરી
 • ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયર
 • મિકેનિકલ એન્જિનિયર
 • ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્જિનિયર
 • ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન એન્જિનિયર
 • કમ્પ્યુટર એન્જિનિયર
 • સિવિલ એન્જિનિયર
 • ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયર
 • મિકેનિકલ એન્જિનિયર
 • ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્જિનિયર
 • ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન એન્જિનિયર
 • કમ્પ્યુટર એન્જિનિયર
 • સિવિલ એન્જિનિયર
 • ડેરી ટેકનોલોજી

શૈક્ષણિક લાયકાત

પોસ્ટનું નામ લાયકાત
ફિટર/વાયરમેન/રેફ. & Air.con. મેક./ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ મિકેનિક/ આસિસ્ટન્ટ લેબોરેટરીસંબંધિત વિષયમાં ITI પાસ
ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયર/મિકેનિકલ એન્જિનિયર/ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઇજનેર/ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન ઇજનેર/કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયર/સિવિલ એન્જિનિયરસંબંધિત વિષયમાં ડિપ્લોમા પૂર્ણ
ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયર/મિકેનિકલ એન્જિનિયર/ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્જિનિયર/ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન એન્જિનિયર/કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયર/સિવિલ એન્જિનિયર/ડેરી ટેક્નોલોજીસંબંધિત ડિગ્રી

પગાર ધોરણ

 • નિયમો મુજબ.

પસંદગી પ્રક્રિયા

 • ટેસ્ટ / ઇન્ટરવ્યુ આધારિત

અરજી કઈ રીતે કરવી?

 • ઉમેદવારોએ સત્તાવાર વેબસાઇટ @http://careers.sumul.coop/ ની મુલાકાત લેવી જોઈએ.
 • આગળ, જાહેરાત શોધો અને ડાઉનલોડ કરો અને યોગ્યતાના માપદંડોને ખૂબ જ કાળજીપૂર્વક તપાસો.
 • ઓનલાઈન એપ્લિકેશન વિભાગમાંથી ઈચ્છિત પોસ્ટ પસંદ કરો અને હવે લાગુ કરો બટન પર ક્લિક કરો.
 • નામ, જન્મ તારીખ, જાતિ, વગેરે જેવી કેટલીક મૂળભૂત માહિતી સાથે રજીસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર અને ઈમેલ સાથે રજીસ્ટ્રેશન ભરો.
 • પછી ફોટો, સાઈન અને ફોટો ઓળખ કાર્ડ અપલોડ કરો.
 • છેલ્લે, એપ્લિકેશન ફોર્મ સબમિટ કરો અને ભવિષ્યના ઉપયોગ માટે ડાઉનલોડ કરો અથવા પ્રિન્ટઆઉટ લો.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

 • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ:- 16-09-2022

મહત્વપૂર્ણ લીંક

સત્તાવાર જાહેરાત Click Here
HomePageClick Here

Leave a Comment