સોના ચાંદીના ભાવ : જાણો તમારા શહેરના આજના તાજા ભાવ જાણો અહીં ક્લિક કરીને

આજે તારીખ 6 સપ્ટેમ્બર 2022ના રોજ રાજ્યમાં સોનાનો તેમજ ચાંદીનો શું ભાવ (Gold and Silver Price on 5 September) છે, તેના વિશે જાણકારી મેળવીશું અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા જેવા શહેરોના રોજે રોજ નવા ભાવ વિશેની માહિતી મળતી રહેશે.

સોના ચાંદીના આજના ભાવ

ગુજરાત રાજ્ય સોના અને ચાંદીના વેપાર (Gold and Silver Trade) માટે હંમેશા જાણીતું રહ્યું છે. રાજ્યના લોકો પણ રોજે અવનવી વસ્તુંઓની બનાવવા માટે સોનુ તેમજ ચાંદીની ખરીદી કરતા હોય છે.

આ માટે રાજ્યની જનતાએ સોના-ચાંદીના ભાવ જાણવા ખુબજ આવશ્યક છે. અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા એ વસ્તીની દ્રષ્ટિએ ગુજરાત રાજ્યના સૌથી મોટા શહેરો છે. આ શહેરમાં સોનાનો વેપાર વિકસ્યો છે અને અન્ય વેપારની જેમ સોનાનો વેપાર પણ અહીં થાય છે.

સોનાના આજના ભાવ

શહેર22 Carat કિંમત24 Carat કિંમત
અમદાવાદ₹ 46,800₹ 51,050
સુરત₹ 46,800₹ 51,050
વડોદરા₹ 46,800₹ 51,050
ગાંધીનગર₹ 46,800₹ 51,050
રાજકોટ₹ 46,800₹ 51,050

ચાંદીના આજના ભાવ

શહેરકિંમત
અમદાવાદ₹53,220
સુરત₹53,220
વડોદરા₹53,220
ગાંધી નગર₹53,220
રાજકોટ₹53,220

Leave a Comment