PSI રીઝલ્ટ 2022 : મેરીટ લીસ્ટ અને કટ-ઓફ જાહેર

ગુજરાત PSI પરિણામ 2022 તારીખ: PSI ભરતી બોર્ડ, ગુજરાત પોલીસ દ્વારા ડિસેમ્બર 2021 માં શારીરિક કસોટી (PET PST) અને 6મી માર્ચ 2022 ના રોજ નિઃશસ્ત્ર પોલીસ સબ ઈન્સ્પેક્ટર (UPSI), આર્મ્ડ પોલીસ સબ ઈન્સ્પેક્ટર (UPSI) ની 1382 જગ્યાઓની ભરતી માટે લેખિત પરીક્ષા લેવામાં આવી છે. APSI), નિઃશસ્ત્ર આસિસ્ટન્ટ સબ ઈન્સ્પેક્ટર (UASI) અને ઈન્ટેલિજન્સ ઓફિસરની ખાલી જગ્યા 2021 પુરૂષ અને સ્ત્રી ઉમેદવારો માટે. 12મી અને 19મી જૂન 2022ના રોજ યોજાયેલી મુખ્ય લેખિત પરીક્ષા. મારુ ગુજરાત PSI ભારતી પરીક્ષા માટે મોટી સંખ્યામાં ઉમેદવારોએ હાજરી આપી છે. પરીક્ષા પૂર્ણ થયા પછી, PSIRB પરિણામ 2022 માટે સર્ચ કરી રહેલા ઉમેદવારો અપેક્ષિત તારીખ જાહેર કરે છે. OJAS ગુજરાત પોલીસ PSI ASI IO મેન્સ લેખિત પરીક્ષા 2022 (માર્કસ)નું અંતિમ પરિણામ 16મી જુલાઈ 2022ના રોજ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.

PSI રીઝલ્ટ 2022

પરીક્ષામાં ભાગ લેનારાઓ સત્તાવાર વેબસાઇટ – psirbgujarat2021.in પરથી ગુજરાત PSI પરિણામ 2022 ઓનલાઈન ચેક કરી શકશે. પરિણામોની જાહેરાત થતાં, અમે અહીં PSIRB ગુજરાત પરિણામ પીડીએફ ડાઉનલોડ લિંક પણ પ્રદાન કરીએ છીએ. પરિણામ પીડીએફમાં, લેખિત પરીક્ષા માટે શોર્ટલિસ્ટ થયેલા ઉમેદવારોના નામ, રોલ નંબર અને માર્કસ દર્શાવવામાં આવ્યા છે. ગુજરાત પોલીસ PSI ASI પરીક્ષા પરિણામ 2021 – 2022 સંબંધિત વધુ નવીનતમ સમાચાર માટે, આ પૃષ્ઠની મુલાકાત લેતા રહો.

PSIRB ગુજરાત કટ ઑફ માર્ક્સ, ગુજરાત પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર, ASI અને ઇન્ટેલિજન્સ ઑફિસર પરીક્ષા 2022 કેટેગરી મુજબનું મેરિટ લિસ્ટ બહાર પાડે છે. પસંદગીની આગળની પ્રક્રિયા માટે કામચલાઉ પસંદગી યાદીમાં સ્થાન મેળવવા માટે, ઉમેદવારોએ જરૂરી કટ ઓફ માર્ક્સ મેળવવાના રહેશે. પરિણામની જાહેરાત પછી, પરીક્ષા આપનારાઓ નીચે આપેલ લિંક દ્વારા ગુજરાત PSI મેરિટ લિસ્ટ 2022 ડાઉનલોડ કરી શકે છે.

PSI રીઝલ્ટ 2022- હાઇલાઇટ્સ

પોસ્ટ ગુજરાત પોલીસમાં નિઃશસ્ત્ર પોલીસ સબ ઈન્સ્પેક્ટર (UPSI), આર્મ્ડ પોલીસ સબ ઈન્સ્પેક્ટર (APSI), નિઃશસ્ત્ર આસિસ્ટન્ટ સબ ઈન્સ્પેક્ટર (UASI) અને ઈન્ટેલિજન્સ ઓફિસર
શારીરિક કસોટીની તારીખડિસેમ્બર 2021
લેખિત પરીક્ષાની તારીખ06 માર્ચ 2022
પરિણામ તારીખ30 માર્ચ 2022 (પ્રકાશિત)
મુખ્ય લેખિત પરીક્ષાની તારીખ12 અને 19 જૂન 2022

મહત્વપૂર્ણ લિંક

મુખ્ય પરિણામ (માર્કસ) લિંકClick Here
ફાઈનલ આન્સર કી Click Here
પ્રિલિમ ટેસ્ટનું પરિણામClick Here
પરિણામ (PET/ PST) લિંકClick Here
સત્તાવાર સાઈટ Click Here
HomePageClick Here

Leave a Comment