પ્રદુષણ નિયંત્રણ વિભાગ દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

પ્રદૂષણ નિયંત્રણ સમિતિ DNH અને DD 07 જગ્યાઓ માટે ભરતી 2022 | પ્રદૂષણ નિયંત્રણ સમિતિ, DNH અને DD એ તેમની દાદરા નગર હવેલી કાર્યાલયમાં વિવિધ માટે અરજી આમંત્રિત કરી છે. ઉમેદવારો જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે જરૂરી દસ્તાવેજો અને અરજી ફોર્મ મોકલીને ઑફલાઇન અરજી કરી શકે છે. પોલ્યુશન કંટ્રોલ કમિટી ભરતી 2022 માટે અરજી કરતા પહેલા કૃપા કરીને અધિકૃત સૂચના, પાત્રતા માપદંડ, શિક્ષણ લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફીની વિગતો, નોકરીનું સ્થાન અને મહત્વપૂર્ણ તારીખો તપાસો.

પ્રદુષણ નિયંત્રણ વિભાગ

પ્રદુષણ નિયંત્રણ વિભાગ દાદરા અને નગર હવેલી દ્વારા તાજેતરમાં એક ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છ. જેમાં આ સંસ્થામાં વિવિધ જગ્યાઓ ભરવા માટે ઉમેદવારોની જરૂરીયાત છે, તો અ ભરતીમાં જે કોઈ લાયક ઉમેદવાર અરજી કરવા ઈચ્છતો હોય તો તેના માટેની તમામ માહિતી નીચે આપેલી છે.

પ્રદુષણ નિયંત્રણ વિભાગ – હાઈલાઈટ્સ

સંસ્થાનું નામ પ્રદુષણ નિયંત્રણ વિભાગ
પોસ્ટ વિવિધ જગ્યાઓ
નોકરીનો પ્રકાર સરકારી નોકરી
નોકરી સ્થળ દીવ,દમણ, દાદરા અને નગર હવેલી
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 25.11.2022

પોસ્ટ

 • પર્યાવરણ ઇજનેર
 • વૈજ્ઞાનિક સી
 • વૈજ્ઞાનિક બી
 • મદદનીશ પર્યાવરણ ઈજનેર
 • જુનિયર પ્રોજેક્ટ એન્જિનિયર

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • પોઝિશન વાઇઝ લાયકાત.
 • વધુ શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો માટે કૃપા કરીને અધિકૃત સૂચના વાંચો.

ઉમર મર્યાદા

 • ન્યુનતમ : 30 વર્ષ
 • મહતમ : 40 વર્ષ

અરજી ફી

 • અરજી કરવા માટે કોઈપણ પ્રકારની ફીની જરૂર નથી.

પગાર ધોરણ

 • ન્યુનતમ : 38,000/-
 • મહતમ : 1,00,000/-

પસંદગી પ્રક્રિયા

 • ભરતી બોર્ડ દ્વારા લેવામાં આવેલ વ્યક્તિગત ઇન્ટરવ્યુ.

અરજી કઈ રીતે કરવી?

 • ઉમેદવારો તેમની અરજી અને જરૂરી દસ્તાવેજો સત્તાવાર સૂચનામાં આપેલા સરનામે મોકલી શકે છે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

 • ઑફલાઇન અરજી સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ: 25.11.2022

મહત્વપૂર્ણ લીંક

સત્તાવાર જાહેરાત Click Here
HomePageClick Here

Leave a Comment