પાલક માતા પિતા યોજના ગુજરાત ૨૦૨૨, વાર્ષિક ૩૬ હજારની સહાય

પાલક માતા પિતા યોજના (એસમાજકલ્યાણ) 2022, પલક માતા પિતા યોજનાના દસ્તાવેજો, સહાયની રકમ અને અરજીપત્ર esamajkalyan.gujarat.gov.in 2022.

પાલક માતા પિતા યોજના ગુજરાત ૨૦૨૨

[esamajkalyan.gujarat.gov.in] અનાથ નિરાધાર બાળકોને સંસ્થાકીય વાતાવરણને બદલે પારિવારિક વાતાવરણમાં વિકસાવવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે ગુજરાત સરકારના સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ દ્વારા રાજ્યભરમાં પાલક માતા પિતા યોજના લાગુ કરવામાં આવી રહી છે.

યોજનાનો લાભ કોણ મેળવી શકશે? 0 થી 18 વર્ષની વયના અનાથ અને નિરાધાર બાળકો કે જેમના માતા-પિતા મૃત્યુ પામ્યા હોય અથવા પિતાનું અવસાન થયું હોય અને માતાએ પુનઃલગ્ન કર્યા હોય અને અભ્યાસ કરતા હોય તેઓ સરકારની પાલક માતા-પિતા યોજનાનો લાભ મેળવી શકશે. esamajkalyan.gujarat.gov.in

આ પણ વાંચો : ગુજરાત ઈ- નગર મોબાઈલ એપ : 50 થી વધુ નગરપાલિકાની સેવાઓનો લાભ ઘરે બેઠા

લાભાર્થી અરજી ફોર્મ ક્યાંથી મેળવી શકે છે?

અરજીપત્રક જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા કચેરીમાંથી મેળવવામાં આવશે જે જિલ્લામાં ચિલ્ડ્રન હોમ કાર્યરત ન હોય ત્યાં જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ યોજના ફોર્મ સ્વીકારવાની જવાબદારી સંભાળશે અને આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે, સહાય ચૂકવવાની જવાબદારી સાથે રહેશે. જિલ્લા સામાજિક સુરક્ષા અધિકારી.

સહાયની રકમ:

યોજના હેઠળ દર મહિને રૂ. 3000ની સહાય માટે પાત્ર.

જરૂરી દસ્તાવેજો

હોમપેજ અહી ક્લિક કરો

Leave a Comment