મહેસાણા અર્બન બેંક દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

મહેસાણા અર્બન કો-ઓપરેટિવ બેંક લિ.એ નીચે જણાવેલ જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે અન્ય વિગતો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી, અને MUC બેંકની વિવિધ પોસ્ટ્સ MUC બેંક ભરતી (ધ મહેસાણા અર્બન કો-ઓપરેટિવ બેંક લિ. ભરતી 2022) માટે નીચે આપેલ કેવી રીતે અરજી કરવી તે શોધી શકો છો. નવીનતમ અપડેટ્સ મેળવવા માટે મારુ ગુજરાતને નિયમિતપણે તપાસતા રહો.

MUC ભરતી 2022

મહેસાણા અર્બન કો-ઓપરેટિવ બેંક લિ.એ તાજેતરમાં જ મહેસાણા અર્બન કો-ઓપરેટિવ બેંક લિ.ની અધિકૃત વેબસાઈટ પર વિવિધ પોસ્ટની ભરતી માટે ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવી છે. MUC બેંક વિવિધ પોસ્ટની ભરતી 2022 માટે ઓનલાઈન નોંધણી પ્રક્રિયા 03-11-2022 થી શરૂ થશે. મહેસાણા અર્બન કો-ઓપરેટિવ બેંક લિ.માં વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી 2022માં કુલ 25 જગ્યાઓ બહાર પાડવામાં આવી છે. ઉમેદવારોએ મહેસાણા અર્બન કો-ઓપરેટિવ બેંક લિમિટેડ, વિવિધ પોસ્ટ ઓનલાઈન ફોર્મ 2022 માટે સંપૂર્ણ વિગતો તપાસવી જોઈએ જે નીચે આપેલ છે.

MUC ભરતી 2022 – હાઈલાઈટ્સ

સંસ્થાનું નામ મહેસાણા અર્બન કો-ઓપરેટિવ બેંક લિ.
પોસ્ટ વિવિધ જગ્યાઓ
નોકરી સ્થળ મહેસાણા / ગુજરાત
નોકરીનો પ્રકાર સરકારી નોકરી
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 30-11-2022

પોસ્ટ

Name Of PostsNumber Of Posts
1. Chief Risk Officer01 Post
2. Chief Complaint Officer01 Post
3. Chief Finance Officer01 Post
4.  Head (Internal Inspection & Audit)01 Post
5. Internal Inspection & Audit05 Posts
6. Credit Appraisal Officer05 Posts
7. Treasury02 Posts
8. IT Technology Officer01 Post
9. IT Technology Manager01 Post
10. IT Development Officer01 Post
11. IT Development Manager01 Post
12. IT Security Officer01 Post
13. IT Security Manager01 Post
14. Database Administrator Officer01 Post
15. Database Administrator Manager01 Post
16. Stenographer01 Posts

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો માટે કૃપા કરીને અધિકૃત સૂચના વાંચો.

ઉમર મર્યાદા

 • મુખ્ય જોખમ અધિકારી: 50 વર્ષથી વધુ નહીં
 • મુખ્ય પાલન અધિકારી: 50 વર્ષથી વધુ નહીં
 • મુખ્ય નાણા અધિકારી: 50 વર્ષથી વધુ નહીં
 • હેડ આંતરિક નિરીક્ષણ અને ઓડિટ: 50 વર્ષથી વધુ નહીં
 • આંતરિક નિરીક્ષણ ઓડિટર: 45 વર્ષથી વધુ નહીં
 • ક્રેડિટ મૂલ્યાંકન મેનેજર: 40 વર્ષથી વધુ નહીં
 • ટ્રેઝરી મેનેજર: 45 વર્ષથી વધુ નહીં
 • સ્ટેનોગ્રાફર[અંગ્રેજી]-CUM-PA: 35 વર્ષથી વધુ નહીં

પગાર ધોરણ

 • નિયમો મુજબ

પસંદગી પ્રક્રિયા

 • પસંદગી લેખિત પરીક્ષા/ઓનલાઈન પરીક્ષા અને ઈન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.

અરજી કઈ રીતે કરવી?

 • રસ ધરાવતા ઉમેદવારો નીચે આપેલ લિંક દ્વારા અરજી કરી શકે છે અથવા તેઓ મહેસાણા અર્બન કો-ઓપરેટિવ બેંક લિ.ની સત્તાવાર સાઇટ દ્વારા 30-11-2022 પહેલા અરજી કરી શકે છે. ઉમેદવારોને અરજી કરતા પહેલા સંપૂર્ણ અધિકૃત સૂચના વાંચવાનું સૂચન કરવામાં આવે છે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

 • ઓનલાઈન અરજીની શરૂઆતની તારીખ: 03-11-2022
 • ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 30-11-2022

મહત્વપૂર્ણ લીંક

સત્તાવાર જાહેરાત Click Here
HomePageClick Here

Leave a Comment