જિલ્લા હેલ્થ સોસાયટી દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

જિલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી કચ્છ ભરતી 2022 : રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય મિશન હેઠળ, જિલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી કચ્છ દ્વારા આરોગ્ય વિભાગમાં વિવિધ જગ્યાઓ માટે 11 મહિનાના કરાર આધારિત ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. નેશનલ હેલ્થ મિશન (NHM), કચ્છ એ નીચે જણાવેલ જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે.

આ પણ વાંચો : આભા હેલ્થ કાર્ડ ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન : જાણૉ આ કાર્ડના લાભ અને શું થશે ફાયદા

જિલ્લા હેલ્થ સોસાયટી ભરતી 2022

જિલ્લા હેલ્થ સોસાયટી દ્વારા તાજેતરમાં એક ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેમાં આ સંસ્થાની અંદર વિવિધ જગ્યાઓ ભરવા માટે ઉમેદવારોની જરૂરિયાત છે. તો આ ભરતીમાં જે કોઈ લાયક ઉમેદવાર અરજી કરવા ઈચ્છતો હોય તો તેના માટેની તમામ માહિતી નીચે આપેલી છે.

જિલ્લા હેલ્થ સોસાયટી ભરતી 2022 – હાઈલાઈટ્સ

સંસ્થાનું નામ જિલ્લા હેલ્થ સોસાયટી NHM
પોસ્ટ વિવિધ જગ્યાઓ
કુલ જગ્યાઓ 58
નોકરી સ્થળ કચ્છ ગુજરાત
નોકરીનો પ્રકાર કરાર આધારિત
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 03-012023

પોસ્ટ

 • જીલ્લા કાર્યક્રમ મદદનીશ
 • પ્રોગ્રામ એસોસિયેટ
 • પોષણ સહાયક
 • તાલુકા કાર્યક્રમ મદદનીશ
 • એકાઉન્ટન્ટ કમ કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર
 • મિડવાઇફરી
 • લેબોરેટરી ટેકનિશિયન
 • ફાર્માસિસ્ટ
 • આયુષ મેડિકલ ઓફિસર
આ પણ વાંચો : બાળકો માટે મજાની એપ : આ એપ ડાઉનલોડ કરો અને તમારા બાળકોને ભણાવો રમતા રમતા

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો માટે કૃપા કરીને અધિકૃત સૂચના વાંચો

ઉમર મર્યાદા

 • ન્યૂનતમ : 18

પસંદગી પ્રક્રિયા

 • ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.

અરજી કઈ રીતે કરવી?

 • લાયક ઉમેદવારો તેમની અરજી અને જરૂરી દસ્તાવેજો જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે મોકલી શકે છે.
આ પણ વાંચો : આભા હેલ્થ કાર્ડ ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન : જાણૉ આ કાર્ડના લાભ અને શું થશે ફાયદા

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

 • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ : 0301-2023

મહત્વપૂર્ણ લિન્ક

સત્તાવાર જાહેરાત Click Here
HomePageClick Here

1 thought on “જિલ્લા હેલ્થ સોસાયટી દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત”

Leave a Comment