ઈન્ડિયન ઈન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ ટેકનોલોજી ગાંધીનગર ભરતી 2022

ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ ટેક્નોલોજી ગાંધીનગર (IIT ગાંધીનગર ભરતી 2022) એ રિસર્ચ એસોસિએટ-III (પોસ્ટડોક્ટરલ ફેલો) પોસ્ટ 2022 માટે એક જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. પાત્ર ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે.

IIT ગાંધીનગર ભરતી 2022 એ રિસર્ચ એસોસિયેટ-III (પોસ્ટડોક્ટરલ ફેલો) જોબ્સ નોટિફિકેશન 2022 ઑફલાઇન એપ્લિકેશન શરૂ કરી છે અને જેઓ IIT ગાંધીનગર ભારતી 2022 સામે અરજી કરવામાં રસ ધરાવતા હોય તેઓ અરજી સમયગાળા દરમિયાન અરજીઓ મોકલી શકશે. પાત્રતા માપદંડ, અરજી પત્રક અને અન્ય વિગતો લિંક નીચે દર્શાવેલ છે.

IIT ગાંધીનગર ભરતી

IIT ગાંધીનગર ભરતી 2022: રિસર્ચ એસોસિયેટ-III (પોસ્ટડોક્ટરલ ફેલો) ની જગ્યાઓની ભરતી માટે ઑફલાઇન અરજી પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે. IIT ગાંધીનગર રિસર્ચ એસોસિયેટ-III (પોસ્ટડોક્ટરલ ફેલો) ભરતી 2022 સંબંધિત વિગતો તપાસો જે નીચે ટેબ્યુલર સ્વરૂપમાં આપવામાં આવી છે.

IIT ગાંધીનગર ભરતી – હાઇલાઇટ્સ

જાહેરાત કરનાર સંસ્થા ઈન્ડિયન ઈન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ ટેકનોલોજી ગાંધીનગર
પોસ્ટ સંશોધન સહયોગી-III (પોસ્ટડોક્ટરલ ફેલો)
અરજી મોકલવાની છેલ્લી તારીખ રિસર્ચ એસોસિયેટ-III (પોસ્ટડોક્ટરલ ફેલો): 13-09-2022
શ્રેણી સરકારી નોકરી
પસંદગી મોડ ઈન્ટરવ્યું આધારિત
નોકરી સ્થળ ગુજરાત / ભારત
સત્તાવાર સાઈટ https://iitgn.ac.in/careers/staff

પોસ્ટ

  • સંશોધન સહયોગી-III (પોસ્ટડોક્ટરલ ફેલો)

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • IIT ગાંધીનગર રિસર્ચ એસોસિએટ-III (પોસ્ટડોક્ટરલ ફેલો) ભરતી 2022 માટે અરજી કરવા માગતા ઉમેદવારોએ શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા અને અનુભવના આધારે લઘુત્તમ સ્તરના લાયકાત માપદંડોને પૂર્ણ કરવા પડશે. સત્તાવાર વેબસાઇટ પરથી IIT ગાંધીનગર રિસર્ચ એસોસિએટ-III (પોસ્ટડોક્ટરલ ફેલો) પાત્રતા માપદંડ તપાસો.

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ

  • રિસર્ચ એસોસિયેટ-III (પોસ્ટડોક્ટરલ ફેલો): 13-09-2022

મહત્વપૂર્ણ લીક

સત્તાવાર જાહેરાત Click Here
HomePageClick Here

Leave a Comment