ગુજરાત યુનીવર્સીટી માં ભરતીની જાહેરાત : પગાર 25000 થી શરુ

ગુજરાત યુનિવર્સિટી ભરતી 2022 | જુનિયર રિસર્ચ ફેલોની જગ્યાઓ માટે અરજી કરોઃ ગુજરાત યુનિવર્સિટીએ તાજેતરમાં જુનિયર રિસર્ચ ફેલોની ખાલી જગ્યાઓ માટે ભરતીની સૂચના બહાર પાડી છે. આમ, ગુજરાત યુનિવર્સિટીના અધિકારીઓ ઓનલાઇન મોડ દ્વારા અરજીઓ મંગાવી રહ્યા છે. તેથી, રસ ધરાવતા ઉમેદવારો નીચેના વિભાગમાંથી સત્તાવાર સૂચના ડાઉનલોડ કરી શકે છે. ઓનલાઈન મોડ સાથે મુખ્ય સત્તાવાર વેબસાઈટ દ્વારા અરજી સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ 30મીએ અથવા તે પહેલાં છે. વધુ વિગતો નીચે તપાસો.

ગુજરાત યુનિવર્સિટી ભરતી

ગુજરાત યુનીવર્સીટી અમદાવાદ દ્વારા તાજેતરમાં એક ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે, તો આ ભરતીમાં જે કોઈ લાયક ઉમેદવાર અરજી કરવા ઈચ્છતો હોય તો તેના માટેની તમામ માહિતી નીચે આપેલી છે.

ગુજરાત યુનિવર્સિટી ભરતી – હાઈલાઈટ્સ

સંસ્થાનું નામ ગુજરાત યુનીવર્સીટી
પોસ્ટ જુનિયર રિસર્ચ ફેલો
જગ્યાઓ જાહેરાત તપાસો
નોકરી સ્થળ અમદાવાદ / ગુજરાત
નોકરીનો પ્રકાર સરકારી નોકરી
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 30/09/2022

પોસ્ટ

 • જુનિયર રિસર્ચ ફેલો

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • ઓછામાં ઓછા 55% માર્કસ સાથે ભૌતિકશાસ્ત્રમાં માસ્ટર ડિગ્રી [SC/ST/PH/OBC (NCL)ના કિસ્સામાં 50%] ગ્રાસિંગ માર્કસ અથવા પ્રક્રિયાને પૂર્ણ કર્યા વિના
 • રીમોટ સેન્સિંગ અને Python/MATLAB/Cનું મૂળભૂત જ્ઞાન

ઉમર મર્યાદા

 • ઇન્ટરવ્યુની તારીખે ઉમેદવારની ઉંમર 40 વર્ષથી વધુ હોવી જોઈએ નહીં. ભારત સરકારના નિયમો અનુસાર ઉચ્ચ વય મર્યાદામાં છૂટછાટ આપવામાં આવી શકે છે

પગાર ધોરણ

 • NET/GSET/GATE લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર માટે:
  • રૂ. 31,000/- દર મહિને + સરકારી નિયમો મુજબ HRA (જો લાગુ હોય તો)
 • NET/GSET/GATE નોન ઉમેદવાર માટે:
  • રૂ. 25,000/- દર મહિને

પસંદગી પ્રક્રિયા

 • લેખિત કસોટી અને/અથવા ઇન્ટરવ્યુ

અરજી કઈ રીતે કરવી?

 • લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો સાદા કાગળ પર સંપૂર્ણ વિગતો સાથે અરજી કરી શકે છે [લાયકાત, ફોટો, ઉંમર, ઈ-મેલ આઈડી, સંપર્ક નંબર વગેરે સહિતની લાયકાત, અનુભવો, NET/GSET/GATE અને સંશોધન લેખ પ્રકાશનોની વિગતો સાથે (જો કોઈ હોય તો) )] જેથી pngajjar@gujaratuniversity.ac.in પર તાજેતરની 30/09/2022 સુધીમાં “સીએપી હેઠળ જુનિયર રિસર્ચ ફેલો માટે અરજી” વિષયની લાઇન સાથે પહોંચી શકાય.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

 • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 30-09-2022

મહત્વપૂર્ણ લીંક

સત્તાવાર જાહેરાત Click Here
સત્તાવાર સાઈટ Click Here
HomePageClick Here

Leave a Comment