ગુજરાત સરકાર દ્વારા આજ સુધી અમલમાં મુકાયેલ તમામ સરકારી યોજનાનોની યાદી

ગુજરાત રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા શરૂ કરાયેલી તમામ મુખ્ય યોજનાઓની સૂચિ અને ગુજરાત રાજ્યના નાગરિકો માટે કામદાર, મહિલા વિદ્યાર્થીઓ, વડીલો વગેરે માટે શરૂ કરાયેલી સરકારી યોજનાની માહિતી દરેક માટે ઘણી યોજનાઓ શરૂ કરવામાં આવે છે, જેના વિશે બહુ ઓછા લોકો જાણે છે કે, કોઈપણ સરકારી યોજનાનો લાભ લેતા પહેલા, તે યોજના વિશે માહિતી મેળવો. કોઈ સાચું નથી સરકારી યોજનાઓ સામાન્ય માણસને સરકારી યોજનાના લાભ માટે શરૂ કરવામાં આવે છે, યોજનાની જાણકારીના અભાવે કેટલાક લોકો વંચિત રહે છે ઘણી મોટી યોજનાઓ શરૂ થઈ છે જેમ કે આવાસ યોજના, ખેડૂત યોજના વગેરે.

ગુજરાત સરકારની તમામ યોજનાઓ

ગુજરાત રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા અનેક યોજનાઓ શરૂ કરવામાં આવી છે, જેનો પ્રકાશ અહીં જોઇ શકાય છે., ગુજરાત સરકારની યોજના, Gujrat Sarkari Yojana

પેન્શન યોજના, વગેરે. જેમાં મહિલાઓ, બાળકો, વૃદ્ધ, વિદ્યાર્થીઓ વગેરે બધાને આપવામાં આવે છે સંપૂર્ણ માહિતીની લિંક સાથે અહીં ગુજરાત સરકારની યોજનાની સૂચિ જુઓ

આરોગ્ય આવાસ નિર્માણને લગતી યોજનાઓ

 • બીસીકે-૪૭ : કુમાર રાજરત્ન ભીમરાવ આંબેડકર વૈદકીય સહાય યોજના
 • બીસીકે-૪૮ : મા ભીમાબાઈ આંબેડકર બાલવાડી યોજના
 • બીસીકે-૪૯ : ર્ડા.આંબેડકર ભવનોનો નિભાવ અને વિકાસ
 • બીસીકે-૪૯એ : આંબેડકર ભવનમાં બાંધકામમાં સુધારા વધારા
 • બીસીકે-પ૦ : ગૃહ નિર્માણ માટે વ્યકિતગત ધોરણે નાણાંકીય સહાય (ડૉ. આંબેડકર આવાસ યોજના)
 • બીસીકે-પ૧ : શહેરી વિસ્તારોમાં ગૃહ નિર્માણ માટે નાણાંકીય સહાય(ડૉ. આંબેડકર આવાસ યોજના)
 • બીસીકે-પર : વાલ્મિકી, હાડી, નાડિયા, સેનવા, વણકર સાધુ, દલિત બાવા, તુરી-તુરીબારોટ, ગરો-ગરોડા, તીરગર/તી
 • બીસીકે -૫૪ : ડૉ. સવિતા આંબેડકર આંતરજ્ઞાતિય લગ્નને પ્રોત્સાહન આપવા નાણાંકીય સહાય.
 • બીસીકે-પ૫ : અનુસૂચિત જાતિની કન્યાઓને કુંવરબાઈના મામેરા માટે નાણાંકીય સહાય.
 • બીસીકે-પ૭ : માઇ રમાબાઈ આંબેડકર સાતફેરા સમૂહ લગ્ન યોજના
 • બીસીકે-૫૮ : સમાજ શિક્ષણ શિબીરો
 • બીસીકે-૬૦ : નાગરિક એકમ / વહીવટ
 • બીસીકે-૬૦એ : નાગરિક હક્ક સંરક્ષણ અધિનિયમ ૧૯૫૫ અને અત્યાચાર નિવારણ અધિનિયમ ૧૯૮૯ હેઠળ વીર મેધમાયા ખાસ
 • બીસીકે-૬૧ : અનુસૂચિત જાતિઓ માટે સંશોધન એકમ
 • બીસીકે-૬૨ : સત્યવાદી રાજા હરિશચંદ્ર મરણોતર સહાય યોજના(અંત્યેષ્ઠી સહાય)
 • બીસીકે-૬૨એ : બીજરૂપ અંદાજપત્ર-સ્વામી તેજાનંદ કર્મકાંડ તાલીમ યોજના
 • ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ છાત્રાલયો
 • બીસીકે-૮૯-૯૦ : છોકરાઓ અને છોકરીઓ માટે ના ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ છાત્રાલયના બાંધકામ માટે સહાયક અનુદાન
 • છોકરાઓ અને છોકરીઓ માટેના સરકારી છાત્રાલયોની સ્થાપના અને વિકાસ
 • આશ્રમશાળાઓ
 • આદર્શ નિવાસી શાળાઓ

આર્થિક ઉત્કર્ષને લગતી યોજનાઓ

 • બીસીકે-૩૧ : માનવ ગરિમા યોજના
 • બીસીકે-૩ર : ડૉ. પી.જી.સોલંકીએ વકીલોને નાણાકીય સહાય યોજના – સ્ટાઈપેન્ડ
 • બીસીકે-૩રએ : ડૉ. પી. જી. સોલંકી એમ.એસ. / એમ.ડી.ડૉકટરોને સર્જિકલ નર્સિંગહોમ / દવાખાનું શરૂ કરવા નાણાક
 • બીસીકે-૩રબી : ડૉ. પી. જી. સોલંકી, કાયદા સ્નાતકોને લોન સહાય
 • બીસીકે-૩૨સી : અનુ.જાતિની મેડિકલ ડીગ્રી એમ.બી.બી.એસ, બી.એચ.એ.એમ.,બીએ.એમ.એસ, બી.ડી.એસ(ડેન્ટલ) તથા હોમિ
 • બીસીકે-૩૩ : મહિલાઓ માટે સિવણ કેન્દ્રો
 • બીસીકે-૩૪ : તાલીમ સહ ઉત્પાદન કેન્દ્રો શરૂ કરવાં અને ચલાવવાં
 • બીસીકે-૩પ : અનુસૂચિત જાતિના વિદ્યાર્થીઓ માટે પૂર્વપરીક્ષા તાલીમ કેન્દ્રો અને સંલગ્ન વ્યવસાય માટે સહાય

ગુજરાત સરકારની યોજનાઓ

 • બીસીકે-૩૫એ : અનુસૂચિત જાતિના યુવાનો/યુવતીઓને વ્યવસાયલક્ષી અભ્યાસક્રમ તાલીમની યોજના
 • બીસીકે-૩૬ : અનુસૂચિત જાતિના વિદ્યાર્થીઓને કોમ્પ્યુટર તાલીમ માટે નાણાકીય સહાય
 • બીસીકે-૩૬એ : અનુસૂચિત જાતિના સ્નાતક લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોને એરહોસ્ટેસ,ટ્રાવેલ અને હોસ્પિટાલિટી મેને
 • બીસીકે-૩૮ : આઈ.એ.એસ., આઈ.પી.એસ. અભ્યાસક્રમ સંલગ્ન સેવાઓ માટે અનુસૂચિત જાતિના વિદ્યાર્થીઓને વૃત્તિકા
 • બીસીકે-૩૯ : ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા અને અન્ય વ્યવસાયો હેઠળ તકનિકી અભ્યાસક્રમોના તાલીમાર્થીઓ માટે છાત્ર
 • બીસીકે-૪૦ : ગુજરાત અનુસૂચિત જાતિ વિકાસ નિગમ, ગાંધીનગર
 • બીસીકે-૪૧ : અનુસૂચિત જાતિ અતિપછાત જાતિ વિકાસ નિગમ, ગાંધીનગર
 • બીસીકે-૪ર : ગુજરાત સફાઈ કામદાર વિકાસ નિગમ, ગાંધીનગર
 • બીસીકે-૪૩ : શહેરી વિસ્તારોમાં નાના ઉદ્યોગ સાહસિકોને નાણાકીય સહાય
 • બીસીકે-૪૪ : ખેતીની જમીન ખરીદવા માટે અનુસૂચિત જાતિના ખેડૂતોને નાણાકીય સહાય

ગુજરાત સરકાર દ્વારા જાહેર કરાયેલ યોજનાઓ

યોજનાનું નામ યોજના વિષેની તમામ માહિતી
ગુજરાત ટ્રેક્ટર સબસિડી યોજના 2022 : ખેડૂતોને ટ્રેક્ટર ખરીદવા પર મળશે 50% સબસિડીClick Here
દેશી ગાય સહાય યોજના 2022 : ખેડૂત કુટુંબને એક ગાય માટે નિભાવ માટે દર મહિને રૂ.900/- ની સહાયClick Here
ગુજરાતનાં મજદૂરો માટે સાયકલ સહાય યોજના : શ્રમિકોને સાયકલ ખરીદવા માટે મળશે સહાયClick Here
ગુજરાત મફત પ્લોટ સહાય યોજના : ઘરવિહોણા લોકોને મળશે મફત પ્લોટClick Here
ગુજરાત કિસાન સૂર્યોદય યોજના : ખેડૂતોને સિંચાઈ હેતુ વીજળી આપવાની યોજનાClick Here
ગુજરાત લેપટોપ સહાય યોજના 2022 : લેપટોપ ખરીદવા માટે મળશે 1 લાખ 50 હજારની સહાયClick Here
શ્રમયોગી સંપૂર્ણ તબીબી તપાસ યોજના : નાગરિકોને મફતમા નવા 50 ધન્વંતરિ આરોગ્ય રથોનો લાભ મળશે.Click Here
ગંગા સ્વરૂપા પુનઃલગ્ન આર્થિક સહાય યોજના 2022Click Here
માઈ રમાબાઈ સાતફેરા સમુહલગ્ન યોજના : સમુહ લગ્ન મા ભાગ લેનાર યુગલોને 12,000/- રૂપિયાClick Here
પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના 2022 : ફ્રી માં મળશે ગેસ કનેક્શન અને સાથે 1600 રૂપિયા સબસીડીClick Here
ગુજરાત દુકાન સહાય યોજના : નાના વેપારીઓ માટે દુકાન/જગ્યા લેવા માટે બેંક લોન યોજનાClick Here
આયુષ્માન ભારત યોજના 2022 : હોસ્પિટલોમાં મળશે 5 લાખ રૂપિયા સુધીની મફત સારવારClick Here
સત્યવાદી રાજા હરીશચંદ્ર મરણોત્તર સહાય યોજના : અનુસુચિત જાતિના લોકોને મળશે મરણોતર વિધિ કરવા 5000 ની સહાયClick Here
મુખ્યમંત્રી પાક્સંગ્રહ યોજના 2022 : પાક્સંગ્રહ ગોડાઉન બનાવવા માટે મળશે ખર્ચની 50% સહાયClick Here
ભોજન બીલ સહાય યોજના ગુજરાત 2022 : વિદ્યાર્થીઓને 10 માસ માટે માસિક રૂપિયા 1500/- લેખે ભોજનબીલ સહાય આપવામાં આવશેClick Here
PM શ્રમયોગી માનધન યોજના 2022 : અસંગઠિત ક્ષેત્રના કામદારોને મળશે લાભClick Here
2 વ્હિલર માટે 20 હજાર સબસિડી સરકાર આપશે અને 3 વ્હિલર માટે 50 હજારની સબસિડી અને 4 વ્હિલર માટે દોઢ લાખની સબસિડી આપશે સરકારClick Here
હવે ખરીદો માત્ર 10 રૂપિયામાં LED બલ્બ, મળશે 3 વર્ષની ગેરંટી, ખરીદો આ રીતેClick Here
ગુજરાત વનબંધુ કલ્યાણ યોજના 2022 : ખેડૂતોને મળશે શાકભાજીના બિયારણ તેમજ ખાતર મફતClick Here
પ્રધાનમંત્રી માતૃવંદના યોજના 2022 : આ યોજના રૂપિયા 6000 ની નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવામાં આવે છેClick Here
અન્ય તમામ યોજનાઓની માહિતી Click Here
HomePageClick Here

1 thought on “ગુજરાત સરકાર દ્વારા આજ સુધી અમલમાં મુકાયેલ તમામ સરકારી યોજનાનોની યાદી”

Leave a Comment